Lad Ageras finde den rette advokat i Aalborg til dig

Søger du en advokat i Aalborg? Så er du kommet til det rette sted.

Som Danmarks største formidler af advokatopgaver ønsker Ageras at gøre op med den traditionsbundne og uigennemskuelige advokatbranche. Vores mission er at gøre markedet for advokatydelser gennemsigtigt, og hermed stille forbrugerne i en bedre position når de skal ud og have en advokat.

Ageras service udmønter sig i, at vi helt gratis indhenter 3 uforpligtende tilbud fra advokater i Aalborg til dig. Da vi samarbejder med flere hundrede advokater og advokatkontorer landet over, har vi altid mulighed for at finde 3 tilbudsgivere i dit nærområde, som passer til lige præcis dine personlige krav og forventninger.

Ageras har hjulpet mere end 30.000 danskere med at finde den rette advokat.
Brug 2 minutter på at udfyld vores formular, og lad os hjælpe dig med at finde en advokat i Aalborg i dag.

Advokat titlen

I Danmark er advokaten titlen en beskyttet titel. En beskyttet titel betyder, at kun folk som opfylder særlige kriterier må bruge titlen advokat. Helt konkret skal man have gennemført en bachelor- og en kandidatgrad i jura, og altså uddanne sig som jurist. Herefter skal man arbejde 3 år i en slags mesterlærer, hvoraf langt de fleste vælger at arbejde som advokatfuldmægtig. Såfremt juristen har taget sin kandidatgrad efter d. 1 januar 1997, skal vedkommende også gennemføre advokatuddannelsen. Uddannelsen tager ca. et år, og man tager den ved siden af det sidste år af sin mesterlærer. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk skriftlig eksamen samt en praktisk prøve i retsagsbehandling. Samlet set tager det altså minimum 8 år, før at man må kalde sig advokat.

Læs mere om forskellen mellem en jurist og en advokat her.

Men der er også forskel på advokater. En nyuddannet advokat kan således ikke tage alle typer retssager, da vedkommende kun vil have såkaldt møderet i den laveste retsinstans, som er Byretten. Først når advokaten har fået erfaring som procedør, samt har bestået to prøvesager i Landsretten, kan advokaten få møderet i selvsamme. Når advokaten har møderet i Landsretten, må vedkommende tilføje et (L) til sit navn. Det samme er tilfældet for Højesteret, hvor advokaten med møderet heri må tilføje det prestigefyldte (H) til sit navn.

Læs mere om hvordan man bliver advokat.

For en forbruger som dig, kan advokatens møderet have stor betydning. I tilfælde af en ankesag, hvor advokaten ikke har møderet i den pågældende retsinstans, kan du blive tvunget til at skifte advokat. Derudover vil man også erfare, at advokatens møderet afspejles i prisen. En advokat med møderet i Højesteret, vil naturligvis være dyrere end en nyuddannet advokat.

Typiske arbejdsopgaver for en advokat

Når du søger en advokat i Aalborg, kan vedkommende principielt tage alle tænkelige type sager, som du måtte efterspørge. Dog specialiserer de fleste advokater sig i dag inden for bestemte områder for at øge kvaliteten af deres arbejde samt deres effektivitet. Herunder finder du nogle af de meste normale arbejdsopgaver, som en advokat i Aalborg kan hjælpe dig med. Finder du ikke det du søger, opfordrer vi dig alligevel til at tage kontakt til os. Vores stærke netværk er en garanti for, at vi altid kan hjælpe dig med at finde 3 tilbudsgivere, der matcher dine behov.  

 • Testamente
  Et testamente er et dokument, hvori du beskriver, hvordan dine værdier skal fordeles efter din død. Jf. arveloven tilkommer 25% af din arv dine eventuelle livsarvinger og ægtefælle. Dette kaldes også tvangsarv, og denne kan man ikke undgå ved udarbejdelse af et testamente. Børn, børnebørn, oldebørn osv. hører under livsarvinger. Har du hverken livsarvinger eller ægtefælle kan du således testere 100% af dine værdier. Er du ikke gift med din samlever, eller er der børn fra tidligere forhold, vil det være nærliggende at få udarbejdet et testamente.
   
 • Ægtepagt
  Når man indgår ægteskab i Danmark, får man automatisk formuefællesskab. Dette betyder, at når ægteskabet brydes op i tilfælde af død eller skilsmisse, deles aktiverne fuldstændigt lige. Har den ene person en stor formue, en virksomhed eller måske helt omvendt en stor gæld, er dette måske ikke den ideelle løsning. En ægtepagt er således et juridisk dokument, hvori man har mulighed for at dele ens aktiver efter ønske for et eksisterende eller kommende ægteskab.

  Alternativet til fælleseje er særeje, hvoraf der findes flere forskellige former for særeje. De to almindeligste udgaver er hhv. fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje. Ved fuldstændigt særeje deles samtlige værdier op i dit og mit både ved indgåelse af ægteskabet samt fremover. Ved skilsmissesæreje deles værdierne kun op i tilfælde af skilsmisse. I tilfælde af dødsfald vil der altså fortsat eksistere fælleseje.
   
 • Boligadvokat
  Når man køber en ejendom, vil vi altid anbefale, at man tilknytter en boligadvokat, der kan hjælpe med berigtigelse af handlen. En berigtigelse af en handlen dækker over, at advokaten bistår med hjælp, således at handlen forløber planmæssigt. Advokaten gennemgår og godkender typisk købsaftalen, skriver skødet, og tinglyser herefter dette. Derudover bistår advokaten med løbende rådgivning til køber. Advokaten kan, såfremt det ønskes, også stå for tegning af ejerskifteforsikring, samt udfærdigelse af refusionsopgørelsen. Læs mere om boligadvokat her.
   
 • Skilsmisse
  En skilsmisse er for de fleste en hård og emotionel proces at skulle igennem. En advokat kan hjælpe med at dette foregår så smertefrit som muligt. Typisk bistår advokaten med løbende rådgivning, og sikrer hermed dine rettigheder. Derudover hjælper advokaten også med bodelingen, hvor de forskellige aktiver fordeles.
   
 • Dødsbo
  I tilfælde af et dødsfald, skal afdødes bo opgøres. Her har den efterladte familie flere forskellige muligheder for at få opgjort boet.

  Ved privat skifte står arvingerne selv for at fordele boet efter afdøde. Dette sker typisk gennem brugen af en advokat, som står for alt det praktiske som f.eks. åbningsstatus, boopgørelsen, løbende kontakt til skifteretten osv. At tilknytte en advokat kan hurtigt vise sig at være en god investering. Udover at lette processen kan advokaten også minimere den arveafgift, som arvingerne skal betale. Et privat skifte er kun en mulighed, såfremt der er enighed blandt arvingerne omkring arvens fordeling, samt at boets aktiver overstiger passiverne, således at der er penge at fordele.

  Uskiftet bo er en anden mulighed, såfremt afdøde ikke er den længstlevende i et ægteskab. Dermed udskyder man skiftet, således at længstlevende ægtefælle kan blive boende i boet. Først når længstlevende dør, skiftes boet for både førstafdøde og længstlevende. Bemærk, at såfremt førstafdøde har børn fra tidligere forhold, kræves deres tilladelse for at længstlevende kan sidde i boet.

  Såfremt, at betingelserne for et privat skifte ikke kan opfyldes, eller at arvingerne ikke ønsker at have noget med boet at gøre, udpeger Skifteretten en bobestyrer. Ulempen ved en bobestyrer er at denne er dyrere end en advokat, og derudover har begrænset kontakt med arvingerne. En bobestyrer er typisk en advokat, der ligesom ved privatskifte afvikler boet.
   
 • Inkasso
  Virksomheder såvel som privatpersoner kan komme ud for at have en dårlig betaler. Her vælger især virksomheder at tilknytte en advokat, der kan bistå med korrekt rykker- og inkassoprocedurer. Det er meget vigtigt, at proceduren følger de fastlagte regler herom, hvorfor det for især virksomheder hurtigt kan betale sig at tilknytte en advokat til at inddrage deres tilgodehavende. Ryger sagen i fogedretten, kan det ligeledes være en fordel at benytte sig af en advokat.
   
 • Erhvervsadvokat
  Erhvervsadvokater varetager et bredt spektrum af arbejdsopgaver inden for erhvervsret som f.eks. selskabsstiftelsevirksomhedsomdannelsevirksomhedskøbskatterådgivning, ansættelsesret, markedsføring, patenter, udfærdigelse og gennemgang af kontrakter osv.

Det koster en advokat i Aalborg

I Danmark er der fri prisdannelse. Dette betyder, at advokaterne selv må fastsætte deres salær, så længe dette er rimeligt ift. arbejdsopgaven. Dette er en meget subjektiv tolkning, hvorfor at man vil erfare, at der blandt advokater hersker utroligt store prisforskelle. Advokaten vil typisk retfærdiggøre sin pris på baggrund af parametre som erfaring, specialisering og sin møderet.

De store prisforskelle kombineret med uigennemskueligheden på markedet sætter dig i en ugunstig position, når du skal finde din næste advokat i Aalborg. Men med Ageras sikrer du dig, at du får en fair pris fra en advokat, som lever op til dine krav og behov.

Sådan finder Ageras din næste advokat i Aalborg

På baggrund af kontaktformularen, hvori du beskriver advokatens arbejdsopgave, indhenter vi helt gratis 3 uforpligtende tilbud fra advokater i Aalborg og omegn, som matcher dine behov og kriterier bedst muligt. Vores værdifulde netværk af samarbejdspartnere muliggør, at vi altid kan finde 3 specialister, som passer til lige præcis din juridiske forespørgsel.

Inden for 48 timer modtager du 3 relevante og sammenlignelig tilbud fra kvalificerede kandidater. Med 3 tilbud på hånden sparer du ikke kun tid og penge, du styrker også dit sammenlignings- og beslutningsgrundlag og hermed muligheden for at finde den helt rigtige advokat.

Relateret artikler om emnet i Danmark:

Advokat i København

Advokat i Odense

Advokat i Århus

Vores generelle advokat artikel, finder du her.