Ageras er din genvej til en dygtig advokat i København

At finde en dygtig og kompetent advokat til en fair pris, kan for de fleste virke som en uoverskuelig opgave. Det skyldes, at de fleste af os heldigvis sjældent har behov for en advokat, og derfor også har begrænset indsigt og erfaring i markedet for advokatydelser. Noget som advokatbranchen længe har nydt godt af på bekostning af forbrugerne. Men hvad gør man så, hvis man pludselig har behov for en advokat? Det er her, Ageras kommer ind i billedet.

Som Danmarks største formidler af advokatydelser, er vores primære mission at gøre markedet langt mere gennemskueligt og tilgængeligt for den almene forbruger. Dette gør vi ved at skabe gennemsigtighed på et utal er måder. Dog udmønter vores service sig primært i formidling. Helt konkret hjælper vi dig helt gratis og uforpligtende med at finde 3 tilbud fra advokater i København, som passer præcis til dine krav og forventninger. Vores mål er at stille dig i den mest favorable position, når du skal ud og finde din næste advokat.

Vores netværk består af flere hunderede samarbejdspartnere, som hver især specialiserer sig inden for en række juridiske områder. Vores samarbejdspartnere tæller alt lige fra den lille selvstændige advokat til de større advokatfirmaer. Diversiteten i vores netværk tilsikrer, at vi altid kan finde 3 relevante og kvalificerede kandidater til din forespørgsel.

Det eneste du skal gøre, er blot at bruge 2 minutter på at udfylde vores kontaktformular.

Forskelle på advokater

Ikke alle og enhver kan kalde sig advokat. Da advokat titlen er beskyttet, betyder det, at række krav og betingelser skal være opfyldt, før at man kan kalde sig advokat. Først og fremmest skal man have gennemført en 5 år lang universitetsuddannelse som jurist. Forskellen på en jurist og en advokat er, at advokaten herefter også har arbejdet i 3 år som advokatfuldmægtig på et advokatkontor. Først herefter må vedkommende kalde sig advokat. Da en advokat derfor typisk også har en større viden og erfaring, vil man erfare, at advokater typisk er dyrere end en jurister.

Du kan læse mere om forskellen mellem en jurist og en advokat her.

Men der er også forskelle på advokater. En nyuddannet advokat, har kun møderet i Byretten, som er landets første og laveste retsinstans. Når advokaten har opnået erfaring som procedør i Byretten, kan vedkommende efter beståelse af to prøvesager i Landsretten, også opnå møderet her. Herefter må advokaten angive et (L) efter sit navn. Den øverste retsinstans er Højesteret. Har advokaten møderet her, må vedkommende angive et (H) efter sit navn.


Advokatens mulighed for at føre sager højere op i domstolssystemet har stor betydning for dig i tilfælde af ankersager. Har din advokat ikke møderet i en retsinstans ved en ankesag, er du tvunget til at skifte advokat. Derudover vil advokatens møderet også afspejles i prisen.

Det kan en advokat hjælpe dig med

En advokat kan principielt tage alle typer opgaver, som du måtte efterspørge. Dog specialiserer de fleste advokater sig i dag inden for bestemte områder. Især blandt de større advokatvirksomheder er specialisering ved at blive normen. Advokaterne specialiserer sig for at kunne levere en højere kvalitet samt tilbyde konkurrencedygtige priser. Herunder finder du nogle af de mest almene arbejdsopgaver, som en advokat hjælper private såvel som erhvervskunder med.

 • Testamente
  Et testamente er et dokument, hvori du beskriver, hvordan dine værdier skal fordeles efter din død. Jf. arveloven tilkommer 25% af din arv dine eventuelle livsarvinger og ægtefælle. Dette kaldes også tvangsarv, og denne kan man ikke undgå ved udarbejdelse af et testamente. Børn, børnebørn, oldebørn osv. hører under livsarvinger. Har du hverken livsarvinger eller ægtefælle kan du således testere 100% af dine værdier. Er du ikke gift med din samlever eller er der børn fra tidligere forhold, vil det være nærliggende at få udarbejdet et testamente.
   
 • Ægtepagt
  Når man indgår ægteskab i Danmark, får man automatisk formuefællesskab. Dette betyder, at når ægteskabet brydes op i tilfælde af død eller skilsmisse, deles aktiverne fuldstændigt lige. Har den ene person en stor formue, en virksomhed eller måske helt omvendt en stor gæld, er dette måske ikke den ideelle løsning. En ægtepagt er således et juridisk dokument, hvori man har mulighed for at dele ens aktiver efter ønske for et eksisterende eller kommende ægteskab.

  Alternativet til fælleseje er særeje, hvoraf der findes flere forskellige former for særeje. De to almindeligste udgaver er hhv. fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje. Ved fuldstændigt særeje deles samtlige værdier op i dit og mit både ved indgåelse af ægteskabet samt fremover. Ved skilsmissesæreje deles værdierne kun op i tilfælde af skilsmisse. I tilfælde af dødsfald vil der altså fortsat eksistere fælleseje.
   
 • Boligadvokat 
  Når man køber en ejendom, vil vi altid anbefale, at man tilknytter en boligadvokat, der kan hjælpe med berigtigelse af handlen. En berigtigelse af en handlen dækker over, at advokaten bistår med hjælp, således at handlen forløber planmæssigt. Advokaten gennemgår og godkender typisk købsaftalen, skriver skødet, og tinglyser herefter dette. Derudover bistår advokaten med løbende rådgivning til køber. Advokaten kan, såfremt det ønskes, også stå for tegning af ejerskifteforsikring, samt udfærdigelse af refusionsopgørelsen. Du kan læse mere om en boligadvokat her.
   
 • Skilsmisse
  En skilsmisse er for de fleste en hård og emotionel proces at skulle igennem. En advokat kan hjælpe med at dette foregår så smertefrit som muligt. Typisk bistår advokaten med løbende rådgivning, og sikrer hermed dine rettigheder. Derudover hjælper advokaten også med bodelingen, hvor de forskellige aktiver fordeles.
   
 • Dødsbo
  I tilfælde af et dødsfald, skal afdødes bo opgøres. Her har den efterladte familie flere forskellige muligheder for at få opgjort boet.

  Ved privat skifte står arvingerne selv for at fordele boet efter afdøde. Dette sker typisk gennem brugen af en advokat, som står for alt det praktiske som f.eks. åbningsstatus, boopgørelsen, løbende kontakt til skifteretten osv. At tilknytte en advokat kan hurtigt vise sig at være en god investering. Udover at lette processen kan advokaten også minimere den arveafgift, som arvingerne skal betale. Et privat skifte er kun en mulighed, såfremt der er enighed blandt arvingerne omkring arvens fordeling, samt at boets aktiver overstiger passiverne, således at der er penge at fordele.

  Uskiftet bo er en anden mulighed, såfremt afdøde ikke er den længstlevende i et ægteskab. Dermed udskyder man skiftet, således at længstlevende ægtefælle kan blive boende i boet. Først når længstlevende dør, skiftes boet for både førstafdøde og længstlevende. Bemærk, at såfremt førstafdøde har børn fra tidligere forhold, kræves deres tilladelse for at længstlevende kan sidde i boet.

  Såfremt, at betingelserne for et privat skifte ikke kan opfyldes, eller at arvingerne ikke ønsker at have noget med boet at gøre, udpeger Skifteretten en bobestyrer. Ulempen ved en bobestyrer er at denne er dyrere end en advokat, og derudover har begrænset kontakt med arvingerne. En bobestyrer er typisk en advokat, der ligesom ved privatskifte afvikler boet.
   
 • Inkasso
  Virksomheder såvel som privatpersoner kan komme ud for at have en dårlig betaler. Her vælger især virksomheder at tilknytte en advokat, der kan bistå med korrekt rykker- og inkassoprocedurer. Det er meget vigtigt, at proceduren følger de fastlagte regler herom, hvorfor det for især virksomheder hurtigt kan betale sig at tilknytte en advokat til at inddrage deres tilgodehavende. Ryger sagen i fogedretten, kan det ligeledes være en fordel at benytte sig af en advokat.
   
 • Erhvervsadvokat
  Erhvervsadvokater varetager et bredt spektrum af arbejdsopgaver inden for erhvervsret som f.eks. selskabsstiftelsevirksomhedsomdannelse, virksomhedskøb, skatterådgivning, ansættelsesret, markedsføring, patenter, udfærdigelse og gennemgang af kontrakter osv.

Disse arbejdsområder er blot et udsnit af de mange forskellige arbejdsopgaver, som en advokat kan beskæftige sig med. Såfremt du efterspørger en advokat, som specialiserer sig et felt, som ikke er nævnt her, opfordrer vi dig alligevel til at kontakte os. Som Danmarks største formidler af advokatydelser kan vi imødekomme selv de mest specifikke forespørgsler.

Store prisforskelle på advokater i København

Advokater fastsætter helt uafhængigt deres eget salær, da der i Danmark er fri prisdannelse. For forbrugere som dig betyder dette, at du kan støde på meget store prisforskelle blandt advokater. Hvad en advokat koster kan således afhænge af mange forskellige parametre som f.eks. hvilken retsinstans advokaten har møderet i, hvorvidt advokaten er specialiseret osv.

Du kan derfor med fordel benytte dig af Ageras, hvor vi styrker dit beslutningsgrundlag ved at skaffe dig 3 sammenlignelige tilbud fra forskellige advokater. Med 3 tilbud på hånden, sikrer du dig, at du får en fair pris hos din advokat.

Ageras hjælper dig med at finde den rette advokat i København

Som tidligere nævnt er Ageras Danmarks største formidler af advokatydelser. Vores netværk tæller hundredevis af advokater landet over, hvoraf mange af dem befinder sig i København og omegn. Hvad enten du måtte søge en advokat til at udarbejde et testamente eller en fast inkassoadvokat, så tilsikrer vores brede netværk af samarbejdspartnere, at vi altid kan finde 3 kandidater i København, som passer til lige præcis din juridiske forespørgsel. 

Du skal blot bruge to minutter på at udfylde kontaktformularen, hvor vi herefter på baggrund af din beskrivelse af arbejdsopgaven indhenter 3 tilbud fra advokater, som passer dine behov og præferencer bedst muligt. Inden for 48 timer modtager du helt gratis og uforpligtende 3 relevante og sammenlignelige tilbud, som matcher dine behov. Ageras skaber gennemsigtighed til din fordel.

Relateret artikler om emnet i Danmark:

Advokat i Odense

Advokat i Aalborg

Advokat i Århus