Ageras hjælper dig med at finde den rette advokat

Hvis du er, som folk er flest, kan det at finde en dygtig advokat til en rimelig pris virke som en uoverskuelig opgave. Det skyldes, at de færreste mennesker heldigvis sjældent har brug for en advokat, og derfor har begrænset erfaring og indsigt i markedet. Så hvor starter man henne? Hvad har man i virkeligheden brug for? Hvad bør en advokat koste? Spørgsmålene er mange i denne traditionsbundne branche, som længe på bekostning af forbrugerne har nydt godt af uigennemskueligheden på markedet.

Ageras er Danmarks største formidler af advokatydelser. Vores primære mission bygger på et ønske om at gøre markedet for advokatydelser gennemskueligt og tilgængeligt for private- og erhvervskunder. Vores service udmønter sig konkret i, at vi skaffer dig 3 sammenlignelige tilbud, der matcher dine personlige behov og præferencer, så du står i den bedst mulige position, når du skal finde din næste advokat. Dette gør vi helt gratis og uforpligtende.

Vores værdifulde netværk består af flere hunderede selvstændige advokatfirmaer landet over. Dette muliggør, at vi kan imødekomme alle slags behov – store som små. Så hvad enten du søger en advokat til en mindre enkeltstående opgave som f.eks. udfærdigelse af et testamente, eller du søger et fast samarbejde med en erhvervsadvokat, så har vi kandidaterne.

Det eneste du skal gøre, er at udfylde vores kontaktformular. Efter kun 48 timer står du med 3 relevante og sammenlignelige tilbud på hånden.

Ikke alle må kalde sig advokat

Titlen advokat er en beskyttet titel. Dette betyder rent praktisk, at visse betingelser kræves opfyldt, før man kan kalde sig advokat. Først og fremmest skal man være uddannet jurist gennem universitetet. Herefter skal man have 3 års erfaring som advokatfuldmægtig på et advokatkontor. Såfremt man har afsluttet sin kandidatgrad efter d. 1 januar 1997, skal man også gennemfører advokatuddannelsen. Uddannelsen tager et år og afsluttes med en skriftlig og en praktisk prøve. Først herefter må man kalde sig advokat. Derfor har en advokat ofte også større viden samt erfaring sammenlignet med en jurist, hvilket ofte også er afspejlet i prisen.

Læs mere om forskellen mellem en jurist og en advokat her.

Men blot fordi man er advokat, betyder det ikke at man kan tage alle sager. En nyuddannet advokat, har kun møderet i Byretten, som er den første og laveste retsinstans. Når advokaten har opnået erfaring som procedør, kan vedkommende herefter opnå møderet i Landsretten, som er den næste og midterste retsinstans. Advokaten skal dog først bestå to prøvesager i Landsretten for at kunne opnå dette. Herefter må advokaten skrive et (L) efter sit navn. Den sidste og øverst retsinstans er Højesteret. Opnår advokaten møderet her, må vedkommende skrive et (H) efter navnet.

Den enkelte advokats mulighed for at føre sager højt op i domstolssystemet har stor betydning i tilfælde af ankesager. Har man således en sag der bliver anket til en højere retsinstans end advokaten har møderet i, kan man således blive nødt til at skifte advokaten ud. Derudover kan advokatens møderet også have indvirkning på advokatens pris. En advokat med møderet i Højesteret vil højest sandsynlig være dyrere, end en advokat der kun har møderet i Byretten.

Læs mere om hvordan man bliver advokat.

Advokatens arbejdsopgaver

I Danmark kan alle advokater principielt tage alle typer opgaver. Dog er specialisering blevet meget udbredt i advokatbranchen især blandt de større advokatvirksomheder. Herunder finder du nogle af de gængse arbejdsopgaver, som en advokat beskæftiger sig med, og som også kan være relevante for dig.

 • Testamente
  Et testamente er et dokument, hvori du beskriver, hvordan dine værdier skal fordeles efter din død. Bemærk, at ifølge arveloven tilkommer 25% af din arv dine eventuelle livsarvinger og ægtefælle. Dette kaldes også tvangsarv. Livsarvinger dækker over børn, børnebørn, oldebørn osv. Har du hverken livsarvinger eller ægtefælle kan du således testere 100% af dine værdier.

  Det kan være meget fornuftigt at få udarbejdet et testamente, hvis du ikke er gift med din samlever, eller i tilfælde af sammenbragte familier, hvor der er børn fra tidligere forhold.
   
 • Ægtepagt
  Når man indgår ægteskab i Danmark, får man automatisk formuefællesskab. Dette betyder, at når ægteskabet brydes op i tilfælde af død eller skilsmisse, deles aktiverne fuldstændigt lige. Har den ene person en stor formue, en virksomhed eller måske helt omvendt en stor gæld, er dette måske ikke den ideelle løsning. En ægtepagt er således et juridisk dokument, hvori man har mulighed for at dele ens aktiver efter ønske for et eksisterende eller kommende ægteskab.

  Alternativet til fælleseje er særeje, hvoraf der findes flere forskellige former for særeje. De to almindeligste udgaver er hhv. fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje. Ved fuldstændigt særeje deles samtlige værdier op i dit og mit både ved indgåelse af ægteskabet samt fremover. Ved skilsmissesæreje deles værdierne kun op i tilfælde af skilsmisse. I tilfælde af dødsfald vil der fortsat eksistere fælleseje.
   
 • Boligadvokat – Berigtigelse af bolighandler herunder skødeskrivning og tinglysning
  Når man køber en ejendom, vil vi altid anbefale, at man tilknytter en boligadvokat, der kan hjælpe med berigtigelse af handlen. En berigtigelse af en handlen dækker over, at advokaten bistår med hjælp, således at handlen forløber planmæssigt. Advokaten gennemgår og godkender typisk købsaftalen, skriver skødet, og tinglyser herefter dette. Derudover bistår advokaten med løbende rådgivning til køber. Advokaten kan, såfremt det ønskes, også stå for tegning af ejerskifteforsikring, samt udfærdigelse af refusionsopgørelsen.
   
 • Skilsmisse
  En skilsmisse er for de fleste en hård og emotionel proces at skulle igennem. En advokat kan hjælpe med at dette foregår så smertefrit som muligt. Typisk bistår advokaten med løbende rådgivning, og sikrer hermed dine rettigheder. Derudover hjælper advokaten også med bodelingen, hvor de forskellige aktiver fordeles.
   
 • Dødsbo
  I tilfælde af et dødsfald, skal afdødes bo opgøres. Her har den efterladte familie flere forskellige muligheder for at få opgjort boet.

  Ved privat skifte står arvingerne selv for at fordele boet efter afdøde. Dette sker typisk gennem brugen af en advokat, som står for alt det praktiske som f.eks. åbningsstatus, boopgørelsen, kontakt til skifteretten osv. At tilknytte en advokat kan hurtigt vise sig at være en god investering. Udover at lette processen kan advokaten også minimere den arveafgift, arvingerne skal betale. Et privat skifte er kun en mulighed, såfremt der er enighed blandt arvingerne omkring arvens fordeling, samt at boets aktiver overstiger passiverne, således at der er penge at fordele.

  Uskiftet bo er en anden mulighed, såfremt afdøde ikke er den længstlevende i et ægteskab. Dermed udskyder man skiftet, således at længstlevende ægtefælle kan blive boende i boet. Først når længstlevende dør, skiftes boet for både førstafdøde og længstlevende. Bemærk, at såfremt førstafdøde har børn fra tidligere forhold, kræves deres tilladelse for at længstlevende kan sidde i boet.

  Såfremt at betingelserne for et privat skifte ikke kan opfyldes, eller at arvingerne ikke ønsker at have noget med boet at gøre, udpeger Skifteretten en bobestyrer. Ulempen ved en bobestyrer er at denne er dyrere end en advokat, og derudover har begrænset kontakt med arvingerne. En bobestyrer er typisk en advokat, der ligesom ved privatskifte afvikler boet.
   
 • Inkasso
  Virksomheder såvel som privatpersoner kan komme ud for at have en dårlig betaler. Her vælger især virksomheder at tilknytte en advokat, der kan bistå med korrekt rykker- og inkassoprocedurer. Det er meget vigtigt, at proceduren følger de fastlagte regler herom, hvorfor det for især virksomheder hurtigt kan betale sig at tilknytte en advokat til at inddrage deres tilgodehavende. Ryger sagen i fogedretten, kan det ligeledes være en fordel at benytte sig af en advokat.
   
 • Erhvervsadvokat
  Erhvervsadvokater varetager et bredt spektrum af arbejdsopgaver inden for erhvervsret som f.eks. selskabsstiftelsevirksomhedsomdannelse, virksomhedskøb, skatterådgivning, ansættelsesret, markedsføring, patenter, udfærdigelse og gennemgang af kontrakter osv.

Ovenstående arbejdsområder er blot et udsnit af de mange forskellige arbejdsopgaver, som en advokat beskæftiger sig med. Efterspørger du en advokat, som specialiserer sig i et felt, der ikke er nævnt her, opfordrer vi dig alligevel til at kontakte os, da vi som Danmarks største uvildige netværk af advokater har mulighed for at imødekomme stort set alle slags behov.  

Store prisforskelle på advokater

I Danmark er der fri prisdannelse. Dette betyder, at advokaten helt selv fastsætter sit salær. For dig som forbruger betyder det, at du kan støde på meget store prisforskelle for præcis den samme ydelse. Hvad en advokat koster kan således afhænge af mange forskellige faktorer. Som tidligere nævnt, spiller det en rolle, i hvilken retsinstans advokaten har møderet. Har advokaten specialiseret sig inden for et bestemt arbejdsområde, og har heraf særlige kompetencer, kan dette også være med til at presse prisen op.

Ved at benytte dig af Ageras har du mulighed for at modtage 3 uforpligtende og sammenlignelige tilbud fra forskellige advokater. Med 3 tilbud på hånden sikrer du dig, at du får en fair pris hos din advokat.

Sådan hjælper Ageras dig med at finde den helt rigtige advokat

Ageras er Danmarks største formidler af advokatydelser. Sammen med vores netværk af hundredevis af advokater landet over har vi formået at hjælpe mere end 30.000 danskere med at finde den helt rigtige advokat.

På baggrund af den udfyldte kontaktformular indhenter vi 3 tilbud fra advokater, som matcher dine behov og kriterier bedst muligt. Vores brede netværk af samarbejdspartnere muliggør, at vi kan finde 3 specialister til lige præcis din juridiske forespørgsel.  Blandt disse specialister samarbejder vi både med de mindre selvstændige advokater til de helt store advokatfirmaer. Kort sagt kan vi imødekomme selv de mest specifikke forespørgsler.

Inden for 48 timer modtager du 3 relevante og sammenlignelige advokattilbud, som matcher dine ønsker.

Ageras skaber gennemsigtighed til din fordel. Med 3 tilbud på hånden, styrker vi ikke kun dit beslutningsgrundlag, vi sparer dig også tid og penge.

Relateret artikler om emnet i Danmark:

Advokat i København

Advokat i Aalborg

Advokat i Århus

Vores generelle advokat artikel, finder du her.