“En revisor er en omkostning” tænker mange virksomhedsejere. Lad os udfordre den opfattelse.

Tænk på en revisor som en investering i din virksomheds fremtid. Du kan nemlig øge din virksomheds præstation markant i det lange løb med en dygtig revisor i dit bagland. En revisor koster penge, ja, men det gør alle investeringer indledningsvis. Man skal også købe en aktie før man kan tjene på den.

En revisor er en investering, fordi en revisor kan bistå virksomhedsejere med langt flere opgaver end blot revision af årsregnskabet og en krusedulle på den lovpligtige revisorpåtegning. Sparring med din revisor omkring investeringer, omstrukturering mv. kan være en meget lukrativ investering for din virksomhed, da din revisor har samme interesse som dig: en bedre bundlinje.

 

Søger du en ny revisor eller bogholder?

Det har aldrig været nemmere at finde den rette revisor eller bogholder. På blot fem minutter lære vi dig, din virksomhed og dine behov at kende.

En revisor er på mange måder som en læge for din virksomhed. De kan rådgive dig omkring de rigtige skridt at tage for at sikre, at virksomheden fortsat er sund. Selvsamme rådgivning vil din virksomhed gavne af inden eventuel sygdom rammer. Ligesom, at det er en god ide at gå til læge før du bliver alvorligt syg, er det en god ide at konsultere med en revisor inden din virksomhed står med udfordringer, der kunne have været undgået. Forskellen på de to scenarier er selvfølgelig, at vi i Danmark er så priviligeret at have et gratis sundhedssystem og derfor ikke betaler for vores praktiserende læge. Men, det gør vi dog alligevel, indirekte, gennem SKAT, så konceptet er stadig sammenligneligt.

 

I denne artikel vil statsautoriseret revisor, Henrik Pedersen, der er ejer af virksomheden Consens, hjælpe os med at overbevise dig om, at en revisor er en investering, ved at sætte fokus på, hvad en revisor kan gøre for virksomhedsejere - udover at revidere regnskabet. Henrik har over 25 års erfaring med revision og rådgivning, og i 2018 tog han skridtet og blev selvstændig erhvervsdrivende. Henrik kan derfor berige emnet med såvel en revisors synspunkt som en virksomhedsejers. Han går nemlig både i dine sko og i din revisors.

Grund nr. 1: En dygtig revisor = vækst

En revisor er en person, der løser problemer du ikke vidste, du havde, på en måde du ikke selv har kendskab til.

Der er mange opgaver som virksomhedsejere påtager sig for at spare investeringen i en revisor. Det resulterer dog ofte i, at virksomheden skal betale et langt større beløb for at rette op på eventuelle fejl. Vi spurgte Henrik om, hvad en revisor kan som virksomhedsejere ikke selv kan, og hvorfor han mener, at det er vigtigt, at virksomheder har en revisor i deres bagland:

“Dels er der den praktiske håndtering af bogføringen. Mange kunder klarer det fint men der er også en del, der ikke har den fornødne viden og tid og så ender det med, at der ikke er styr på bogføringen med det resultat, at bogføringen ikke er anvendelig som grundlag for regnskabet og så skal der betales mere for at få ryddet op end det ville have kostet at få ekstern assistance fra starten.

Jeg ser desværre også ofte hovedaktionærselskaber, hvor ejeren opstiller regnskabet selv eller får hjælp fra nogen, der ikke har den fornødne baggrund. Der er desværre indberettet mange årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen, der er fyldt med fejl, og når der er fejl her, så er der formentlig også i selvangivelsen og det kan hurtigt blive en dyr omgang i sidste ende.”

I et andet interview med iværksætter Lars Skjoldby omkring, hvorfor han har ansat en revisor, bekræftes det som Henrik har fat i.

“Jeg har stort set altid outsourcet bogføring og regnskab. Jeg lavede selv noget bogføring det første år. Men jeg kunne se, at det ikke udviklede min virksomhed.
Der hvor jeg synes samarbejdet bliver virkelig godt, er når enten bogholder eller revisor udfordrer mig på mine tal. Det kan være alt fra at der tjenes for lidt penge på visse opgaver eller at jeg er begyndt at bruge flere penge på en bestemt konto.
Nogle gange er det bevidste handlinger fra min side – og så er det rart at vide, at ”økonomiafdelingen” er opmærksomme. Andre gange fanger de noget, som jeg ikke selv har set.”

Du kan læse hele interviewet med Lars Skjoldby her.

Med udgangspunkt i Lars og Henriks udlægning af fordelene ved en revisor, kan det konkluderes, at investeringen i en revisor er lig med vækst. Der findes ikke statistikker på, hvor meget vækst en virksomhed kan opleve med en revisor i baglandet, da denne vækst selvfølgelig afhænger af virksomhedens specifikke behov og fremgang. Men Henrik er ikke i tvivl om, at den positive statistik findes:

“Jeg vil da helt klart mene, at virksomheder generelt vækster mere, når de har en dygtig revisor, uden at jeg lige har en statistik, der understøtter påstanden i hånden. For det første giver en revisor mulighed for at aflaste ejeren, så han/hun får frihed til at tage sig af udviklingen og driften af virksomheden, hvilket jo bør være 1. prioritet og for det andet, så giver sparringen med revisor mulighed for at få justeret på nogle håndtag og udbytte de potentialer virksomheden har. Endelig er der jo så også det forhold, at en revisor – forhåbentligt - giver dig en sikkerhed for, at du ikke lige pludselig får et brev fra Erhvervsstyrelsen om, at selskabet er sendt til tvangsopløsning – hvis det sker kan væksten stoppe ret brat."

Grund nr. 2: En revisor kan se det som du ikke selv kan se

Har du nogensinde tænkt på en revisor som din sparringspartner? En revisor er som en ansat, der ikke er ansat under dig, men agerer som ekstern konsulent. Ligesom alle dine andre ansatte, er din revisor en værdifuld ressource med utrolig meget at byde ind med. En god medarbejder bringer kompetencer til bordet som du selv mangler, samt udfordrer dig på dine ideer og beslutninger. En god revisor er ingen undtagelse hertil - tværtimod. Det kræver dog, at du også selv er interesseret i at opsøge denne sparring.

Vi spurgte Henrik om, hvor han synes, at han kan skabe størst værdi for sine klienter, og han svarede følgende:

“Rådgivningsopgaverne er klart der, hvor man virkelig har mulighed for at skabe værdi, fx ifm. et generationsskifte eller en omstrukturering. Desværre sparer mange det årlige regnskabsmøde med revisor, selvom det er her man har muligheden for at komme i dybden med økonomien og revisor kan få et indblik i de væsentligste udfordringer og muligheder, og det er her man som revisor har mulighed for at stille de kritiske spørgsmål og gå i dybden med tingene, så man hjælper kunden mest muligt med at optimere virksomheden.”

Du tænker måske, at rådgivning er forbeholdt de større virksomheder, men det er ikke sandt. Som berørt i det forrige afsnit, findes der en direkte korrelation mellem en virksomheds vækst og tilvalget af fast revisor. Så, hvorfor skulle vækst være forbeholdt en større virksomhed? Den lille virksomhed bliver aldrig større uden selvsamme vækst. Faktisk burde virksomhedsejere starte samarbejdet med en revisor så hurtigt som muligt, ifølge Henrik.

“Virksomheder burde starte samarbejdet med en revisor så hurtigt som muligt, så tingene bliver håndteret korrekt fra starten. Fx er det ikke helt uvæsentligt om man får valgt den rette selskabsform og hvis man vælger den forkerte fra starten kan det være rigtigt dyrt at ændre. Og så er der en række skattemæssige muligheder, som fx indskud på etablerings- eller iværksætterkonto, der kan bruges til at etablere et godt kapitalgrundlag i starten, der overses fordi man ikke har søgt rådgivningen fra starten.

Og herudover er der alle de klassiske småfejl ifm. opstarten, at man glemmer at aflægge regnskab og så ender det med, at man betale bøder til SKAT og Erhvervsstyrelsen skal have fat på en revisor for at få aflagt årsregnskabet og genoptaget selskabet – og så står man med en ekstraregning på 15-20 t.kr., som man kunne have undgået.”

Vi bad Henrik eksemplificere, hvornår hans rådgivning og ekspertise som revisor har været medvirkende til vækst.

“Der er jo altid muligheden for at tilrettelægge indkomstdisponeringen, så topskatten undgås, det gælder både i selskaber og private virksomheder.

Jeg har medvirket til mange generationsskifter og virksomhedsoverdragelser og her kan der virkelig spares penge, fx vil et salg af virksomheden til personer uden for den nærmeste familie være skattepligtigt, og det kan være rigtig dyrt i skat, hvis der er tale om en veldrevet virksomhed, hvor der er oparbejdet en stor goodwill. Denne skat kan næsten altid undgås ved at overføre skatteforpligtelserne til køber. Det gør finansieringen af købet nemmere for køber, da skat her reelt giver et rente og afdragsfrit lån og det betyder, at sælger får en højere pris for sin virksomhed.”

Henrik, ligesom så mange andre dygtige revisorer, har overblikket samt en detaljesans, der gør det muligt for dem at se, hvordan din virksomhed kan optimere sin drift. De kan se i det lys, der blænder dig.

Grund nr. 3: Din revisor er din mest værdifulde sparringspartner

En revisor er som en læge, ikke en magiker. Det er derfor vigtigt at huske, at noget af ansvaret også hviler på dine skulder. Du skal tænke på din revisor som en form for partner i virksomheden. I har hver jeres kompetenceprofil, men i sidste ende skal I arbejde sammen. Din revisor kan ikke skabe en bedre bundlinje for dig, men de kan bistå dig i at gøre det, ved at gøre dig opmærksom på områder som du måske selv ville have overset mulighederne inden for. Når I har kemien og samarbejdet kan I skabe sød musik sammen... OG VÆKST.

Dit ansvar ligger i at spørge din revisor ind til din virksomheds præstation. Her er nogle forslag til spørgsmål du kan stille din revisor:

Henrik mener også, at revisoren er den kompetente inden for økonomien, men at virksomhedsejeren også har et ansvar for at stille nogle gode spørgsmål og være kritisk.

“Hvordan klarer min virksomhed sig ift. branchen og hvad kan jeg gøre for at forbedre min virksomheds økonomi? Det er vel det mest relevante spørgsmål for de fleste virksomhedsejere, men hvis sådanne spørgsmål skal besvares kræver det også, at revisor bruger tid til at sparre med kunden og sætte sin viden i spil – og ja, det koster kunden lidt ekstra, men det er jo netop her man har muligheden for at få noget værdi for pengene og for langt de fleste virksomheder vil det være en god investering.”

Lars Skjoldby er også enig i, at et kritisk blik fra virksomhedsejeren og en forståelse for tallene, som revisoren præsenterer, er vigtig at have.

“Det er vigtigt, at jeg forstår nøgletallene og kan handle på dem. I mine første 10 år som selvstændig var jeg slet ikke skarp nok her. Jeg ville have ønsket, at en revisor havde sat sig ind i, hvad jeg vidste og ikke vidste, for man ved jo ikke, hvad man ikke ved. Så kan man rende rundt i sin egen verden og tro, at man ved, hvad man skal vide.
Havde jeg haft en, som havde forklaret mig, hvordan jeg rent faktisk skulle læse mine tal og hvordan jeg skulle bruge dem aktivt, havde vejen hertil i dag, nok set anderledes ud og været lidt nemmere.
Det var en åbenbaring for mig, da jeg lærte netop det, og til trods for at min virksomhed er vokset hurtigt de sidste 3-4 år, er den blevet meget lettere at styre, fordi jeg er blevet bedre til mine tal.”

Pris må ikke være altafgørende for dig

Hvis du skal ansætte en medarbejder, vil du med stor sandsynlighed ansætte den mest fagligt kompetente, og den som passer ind i teamet. Langt de fleste vil gerne give et par tusinde mere i månedsløn for at få de rigtige kompetencer til teamet. Din revisor skal udvælges efter samme kriterier; Kemien og kompetencerne skal vægtes højest.

“Hvad er prisen? Desværre er der – som i mange andre brancher – et stort fokus på prisen, men ofte er den billigste løsning også den dyreste løsning, hvis tingene ikke håndteres ordentligt fra starten. Problemet er selvfølgelig, at det kan være svært at vide, hvilke kompetencer og etik revisoren har, men det burde først og fremmest være det, som nye kunder burde interessere sig for.

Der bør efter min opfattelse være større fokus på revisors kunnen og faglighed generelt. Alle kan kalde sig revisor, da det ikke er en beskyttet titel. Der findes ingen garantier, men man bør altid nøje overveje at vælge en uddannet revisor, dvs. statsautoriseret eller registreret revisor. Her er der krav til en løbende efteruddannelse, så man er rimelig sikker på, at i den basale faglighed er i orden, så tingene kører og man får en værdiskabende og korrekt rådgivning.

Der er ofte et fokus på timepriserne. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at det revisor arbejder forskelligt, og det arbejde, der tager 2 timer for en revisor kan måske klares på 1 time af en anden revisor, der arbejder mere struktureret, har nogle gode værktøjer og bedre kompetencer.”

Udover prisen skal du, ifølge Henrik, vælge din revisor efter andre kriterier:

“Herudover bør der være fokus på revisors måde at drive forretningen på. Jeg ved fra mit tidligere virke, at mange revisorer er rigtig gode til at skrive ekstraregninger til deres kunder, og det er som regel berettiget nok, men revisor er ikke altid god nok til at informere kunden på forhånd. Det betyder dels, at kunden ikke selv får mulighed for at rette op på fejlene, fx sortere bilagene eller rette fejlposteringer eller hvad fejlen nu måtte være, så han får ikke muligheden for selv at tage stilling til, om han selv vil rette op på fejlene eller betale revisor. Og så er det jo aldrig rart at få en ekstra regning, man ikke var klar over ville komme. Jeg har selv prøvet det ved en autoforhandler, og ham bruger jeg aldrig igen. Jeg har selv som princip, at jeg aldrig sætter ekstra arbejde i gang, som senere skal faktureres som en ekstraopgave, uden først at drøfte det med kunden.

Og så bør der selvfølgelig også være fokus på, at om opgaverne løses til tiden. Hvis kunden leverer materialet for sent og fx en uge før fristen, så er det ikke sikkert, at revisor har ressourcerne til at løse opgaven til tiden. Så det er vigtigt, at der er en forventningsafstemning ved opstarten af et samarbejde og nogle klare aftaler, der forpligter begge parter.”

En revisor er en omkostning

Denne tankegang kan koste virksomheder vækst og fremgang. Vi vil til hver en tid mene, at penge givet ud til en revisor er en investering, da de kan gå hen og blive enhver virksomhedsejers mest værdifulde samarbejdspartner. I sidste ende, skal en virksomhed tjene penge for at overleve. Så hvorfor spare penge dér, hvor selvsamme penge optimeres og omdannes til endnu flere penge?

Vi kan finde dig en ny revisor

Vil du også sikre din virksomhed jeres mest værdifulde samarbejdspartner? Så spar den tunge søgning, og lad Ageras finde din nye revisor. Ageras er specialister i at finde det helt rette match til den opgave du stiller. Vi tilbyder dig uforpligtende tilbud fra tre forskellige revisorer, der har skræddersyet deres henvendelser til din specifikke opgave.

Jeg vil gerne have tre tilbud

Har du allerede fundet din specialist hos os, men har spørgsmål til nogle eller flere af elementerne i denne artikel, står vores kompetente team klar til at hjælpe dig. Husk, at du altid kan give os et kald på 77 34 80 81.

 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud