Er du i tvivl om at din årsrapport bliver indberettet uden fejl? Mange virksomhedsejere døjer med denne tvivl op til en deadline, men reaktionen er ikke helt uden grund. Ifølge FSR - Danske Revisorer, indberettes der årligt utallige fejlagtige årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Dette understreger ikke kun vigtigheden af en godkendt og dygtig revisor, men også behovet for større koordination og videnudveksling mellem revisoren og virksomheden. Her får du et overblik over de fem mest hyppige fejl i årsrapporten. Så kan du være på forkant inden deadline - uanset branche. 

 

Der er særligt fem fejltyper som virksomheden skal være opmærksom på i det regnskab, der indberettes til Erhvervsstyrelsen:

  1. Ledelsespåtegningen. Det er vigtigt, at ledelsespåtegningen fremgår klart af årsopgørelsen. Dette er ikke et fravalg virksomheden kan tage, medmindre ledelsen kun består af ét medlem.

  2. Sammenligningstal. For at en årsopgørelse betragtes som fyldestgørende og i overensstemmelse med de formelle krav, skal sammenligningstal indgå i rapporten.

  3. Regnskabspraksis. Det er ikke kun vigtigt at vælge og holde sig til én regnskabspraksis i sin årsopgørelse, men også at give en fyldestgørende beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Du bør derfor sørge for at benytte den rette revisor eller regnskabsprogram, når du håndterer din virksomhedsøkonomi.

  4. Angivelse af selskabsform.  Ifølge FSR - Danske Revisorer, forekommer det ofte at selskabsformen (eksempelvis, IVS, ApS, A/S) angives forkert i årsopgørelsen. Dette skal virksomheden derfor også være opmærksom på. Læs om udbytte i et selskab her.

  5. For mange nuller og huller. Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvilke regnskabsposter, udover de formelle krav, der skal inddrages i årsrapporten. Ved omhyggeligt at udvælge de relevante poster, undgås visuelle forstyrrelser, i form af utallige nuller fra tomme poster. Dette medfører, at læserens overblik bibeholdes, og dermed er risikoen for eventuel forvirring nedsat.

For nogle, kan disse punkter virke som almen viden eller repetition, men med afsæt i FSR - Danske Revisorers erfaring, kan det desværre konkluderes, at der er for mange virksomheder, der ser for lemfældigt på pligten om korrekt og fyldestgørende beretning af årsregnskabet. Dette kan have afgørende konsekvenser for din virksomhed, idet fejlagtige årsrapporter kan føre til påbud om overholdelse af lovgivningen.

 

Vil du undgå at modtage påbud fra Erhvervsstyrelsen?

Fejl kan så vidt muligt undgås, ved at sikre at regnskabet lægges i gode og kvalificerede hænder. Det er hovedformålet med Ageras’ services - at parre klienter med specialister, der har de nødvendige kompetencer til at varetage din specifikke opgave.

Ageras er specialister i at finde det helt rette match til den opgave du stiller. Vi tilbyder dig uforpligtende tilbud fra tre forskellige revisorer, der har skræddersyet deres henvendelser til din specifikke opgave.

Klik her, og få 3 gratis og uforpligtende tilbud

Ovenstående tips er skrevet som et resumé af FSR - Danske Revisorers erfaringer med indberetningen af årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen. Vi vil rigtigt gerne høre din feedback. Har du erfaring med andre fejltyper? Del dine erfaringer i kommentarfeltet herunder, eller på Facebook.

 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud