Den 1. februar 2021 blev det muligt for virksomheder at indbetale de indefrosne feriemidler. 

Er du virksomhedsejer, er der flere ting, du skal kende til i den forbindelse. Vi har derfor samlet de vigtigste punkter angående feriepenge i denne artikel.

 

Den nye ferielov

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Du har som virksomhedsejer sandsynligvis stiftet bekendtskab med den, men for en god ordens skyld opfrisker vi lige to væsentlige ændringer:
 

 • Ændring i perioden man kan afholde ferie
 • Ændring i hvor ofte du skal indberette og indbetale feriepenge
   

Med den gamle ferielov optjente man sin ferie forskudt fra, hvornår den kunne afholdes. Det er nu ændret til, at man kan afholde sin ferie i hele optjeningsperioden plus fire måneder. Det betyder, at fra 1. september og 12 måneder frem optjener dine medarbejdere deres feriepenge. De kan vælge at bruge dem fra samme dato, altså 1. september, og 16 måneder frem.

Du skal derfor indberette og indbetale oftere, end du har været vant til. Det kommer vi ind på om lidt, men først ser vi nærmere på dine muligheder ift. at indbetale feriepengene for overgangsperioden.

 

Søger du en ny revisor eller bogholder?

Det har aldrig været nemmere at finde den rette revisor eller bogholder. På blot fem minutter lære vi dig, din virksomhed og dine behov at kende.

Vil du vide mere om den nye ferielov, så har lønsystemet Salary skrevet en god guide til den nye ferielov.

Indbetaling af indefrosne feriemidler

Den 1. februar blev det muligt at indbetale de indberettede feriepenge, som dine medarbejdere har optjent i overgangsperioden. Du har derfor to muligheder nu:

 1. Indbetal samlet for alle medarbejdere
 2. Indbetal løbende for mindst en medarbejder ad gangen
   

Og hvad betyder det så helt præcist? Mulighed nr. 1 giver lidt sig selv. Du kan indbetale det fulde beløb, alle dine medarbejdere har optjent i perioden på en gang. Mulighed nr. 2 er også ret lige til. Her kan du eksempelvis vælge at betale for 11 medarbejdere på en gang det ene år og to medarbejdere på en gang det næste år. Den eneste regel her er, at du skal betale hele beløbet for minimum en medarbejder ad gangen. Du kan altså ikke betale for 2,5 medarbejdere. Derudover skal pengene selvfølgelig indbetales, senest når medarbejderen har krav på at få dem udbetalt, hvilket er, når personen forlader arbejdsmarkedet.

 

Hvornår skal feriepenge indberettes og indbetales?

Den 31. december var der frist for indberetning af feriepenge optjent i overgangsåret 1. september 2019 til 31. august 2020. Der er nu to regler, der bestemmer, hvornår du skal indberette feriepenge.

Timelønnede medarbejdere

Hvis du har timelønnede medarbejdere, er indberetningsfristen bestemt ud fra, hvornår lønperioden ligger. Hvis den slutter den 15. eller tidligere i måneden, skal du indberette, inden måneden er omme. Slutter lønperioden den 16. eller senere på måneden, skal du indberette inden den 15. i næste måned. Du skal indbetale feriepengene til samme frist, som de skal indberettes.

Fratrådte funktionærer

Har du medarbejdere, der holder ferie med løn, har du ikke pligt til at indberette og betale deres feriepenge, før medarbejderen fratræder sin stilling. Du skal indberette senest den sidste dag i den måned, hvor medarbejderen stopper. Dvs. at uanset om vedkommende stopper den 31/3 eller 10/3, skal feriepengene indberettes den 31/3. Her er fristen for indbetaling også den samme, altså den sidste dag i den måned din medarbejder stopper.

 

Hvordan indberetter man feriepenge?

Når du skal indberette feriepenge for en timelønnet, skal du logge ind på eIndkomst. Her er der en række felter, der skal udfyldes. De informationer du skal have klar er:
 

 • Det optjente bruttoferiepengebeløb
 • A-skatten af feriepengene
 • Am-bidrag af feriepengene
 • Optjente feriepenge efter fradrag af am-bidrag og A-skat
 • Antal optjente feriedage svarende til det optjente feriepengebeløb
 • Se-nummer på den der skal udbetale nettoferiepengene
   

Hvis du har medarbejdere ansat, der afholder ferie med løn, skal du ikke længere indberette det. Det er først, når medarbejderen stopper, og kun hvis vedkommende har tilgodehavende feriedage. Her skal du have følgende informationer klar:
 

 • Det samlede optjente feriepengebeløb før fradrag af am-bidrag og A-skat
 • A-skatten af feriepengene
 • Am-bidrag af feriepengene
 • Se-nummer på den der skal udbetale nettoferiepengene, når den optjente ferie til sin tid afholdes
 • Den dato funktionæren fratræder. Som regel den sidste dato i en måned
 • Det år hvor de specificerede tilgodehavende feriepenge og -dage er optjent
 • Antal tilgodehavende feriedage for ovenstående ferieår
 • Tilgodehavende nettoferiepenge for ovenstående ferieår. Det vil sige bruttobeløbet efter fradrag af am-bidrag og A-skat

 

Hvordan retter man fejl i indberetning af feriepenge?

Hvis du har lavet en fejl i din indberetning, er det vigtigt, at du retter den hurtigst muligt. Det gør du ved at lave en ny indberetning med præcis sammen informationer, men med modsat fortegn ved beløbet og antal dage der er optjent feriepenge for. Det er vigtigt, at du husker at gøre det for samme periode. Når dette er gjort, har du “nulstillet” og kan nu indberette igen med de korrekte oplysninger.

 

Hvis du vil være helt sikker på, at indberetning og indbetaling af feriepengene bliver gjort korrekt, kan du med fordel benytte en revisor.

Søger du en ny revisor eller bogholder?

Det har aldrig været nemmere at finde den rette revisor eller bogholder. På blot fem minutter lære vi dig, din virksomhed og dine behov at kende.

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud