Flere virksomheder fravælger revision – og det betyder flere fejl

Flere og flere danske virksomheder fravælger den dyre revision af årsregnskabet, og derfor kommer en lang række oplysninger vedr. fejl, risici og lovovertrædelser aldrig frem i lyset.

Sådan lyder hovedkonklusionen på den rapport, som FSR – danske revisorer har udarbejdet. I 2015 benyttede i alt 93.456 selskaber sig af muligheden for at fravælge revision, efter som de ikke var underlagt revisionspligt. Selskaberne fik således hverken revideret deres årsrapport eller foretaget en udvidet gennemgang. Til sammenligning valgte blot 12 selskaber at fravælge revision tilbage i 2006.

De senere års lempelse af årsregnskabsloven og den dertilhørende tendens af selskaber der fravælger revision, har en bekymrende konsekvens. Det anslås i rapporten, at 12.152 selskaber ud af de i alt 93.456 selskaber der fravalgte revision eller udvidet gennemgang ville have fået mindst én anmærkning. Heraf ville over halvdelen af disse anmærkninger have omhandlet usikkerheder vedr. ulovlige lån eller selskabernes evne til at fortsætte driften.

Erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen udtaler, at de manglende anmærkninger og den hermed manglende information om risici, fejl og lovovertrædelser øger risikoen for, at andre regnskabsbrugere som f.eks. banker, leverandører og samarbejdspartnere indgår aftaler eller giver kredit på et forkert grundlag og hermed taber penge.

Problemet kan tilmed vise sig at være endnu mere omfattende. Tallene i rapporten bygger på en konservativ antagelse om, at anmærkninger forekommer med samme hyppighed i selskaber med og uden revision. Derudover inkludere rapporten ikke reviewerklæringer, hvor revisoren ikke har mulighed for at gøre opmærksom på førnævnte fejl og risici.  

Tom Vile Jensen gør opmærksom på, at de lempelige regler giver virksomheder mulighed for bevidst at snyde myndighederne og andre interessenter ved at fravælge revision. Han opfordrer derfor myndighederne til at give fordele til virksomheder, der benytter en revisor, hvorimod kontrollen over for virksomheder, som forsøger at snyde, bør intensiveres.

Du kan læse den fulde rapport her.

Klik her og få 3 gratis og uforligtende tilbud på revision af dit årsregnskab

Posted: 03 Jan, 2017 (Updated: 06 Oct, 2017)

Ageras yder ikke individuel økonomisk eller juridisk rådgivning, men samarbejder i stedet med advokater og revisorer, der kan hjælpe dig videre. Udfyld formularen herunder og modtag tilbud fra professionelle rådgivere indenfor ganske kort tid.

Klik her for at få tilbud fra advokater og revisorer

Kategorier

Om os

Ageras formidler kontakt mellem forbrugere og relevante fageksperter, og skaber derigennem gennemsigtighed i markederne for revision, bogholderi og advokatydelser til fordel for kunder, virksomheder og markedet som helhed.

Klik her for at få tilbud

Om Ageras »