Det er muligt for de mindre kapital-, anparts-, aktieselskaber været muligt at fravælge revision af årsrapporten. Mange virksomheder har sidenhen valgt at gøre brug af denne mulighed, med der er også en række virksomheder, som enten ikke har kendskab til denne mulighed, eller ikke ved hvordan fravalget gennemføres, og dermed hvert år betaler en unødvendig høj udgift.

Bemærk at selvom din virksomhed fravælger revision, vil i stadigvæk skulle udarbejde og indberette en årsrapport samt en selskabsangivelse til Erhvervsstyrelsen. Det er således kun den dyrere revision, som i kan fravælge.

Hvem kan fravælge revision, og hvordan fravælger man revision?

Selskaber der i to regnskabsår i træk ikke overskrider to ud af tre følgende størrelser, kan fravælge revision:

  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • Nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Nystartet virksomheder kan efter det første regnskabsår også fravælge revision, såfremt de på balancedagen for det første regnskabsår ikke overskrider to af de tre ovennævnte størrelser.

Selve fravalget af revision skal vedtages ved den årlige ordinære generalforsamling, hvor årsrapporten bliver præsenteret af revisoren, efter regnskabsåret er afsluttet. Fravalget kan således ikke ske ved en ekstra ordinær generalforsamling, som kan afholdes når som helst i løbet af året.

Når fravalget vedtages ved den ordinære generalforsamling, skal virksomhedens vedtægter ændres, så de ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt herunder valg af revisor. Derudover skal det oplyses i ledelsespåtegningen for det år fravalget af revision foretages, at ledelses har besluttet at fravælge revision, samt at ledelsen erklærer, at betingelserne for fravalget er opfyldt.

Afslutningsvist skal din virksomhed anmelde fravalget af revision, og indsende de tilrettede vedtægter til Erhvervsstyrelsen. Derudover skal generalforsamlingsprotokollatet vedlægges sammen med de ændrede vedtægter.

Bemærk, at fremover skal virksomhedens ledelse hvert år erklære, at betingelserne for at kunne fravælge revision er opfyldt. Overskrider virksomheden to ud af de tre størrelse, skal årsregnskabet for det pågældende år revideres.   

Fravalg af revision ved stiftelse af virksomhed

Har du ikke en virksomhed, men skal du til at stifte en, kan du allerede ved stiftelsen fravælge revision. Det kræver blot, at det i stiftelsesdokumentet fremgår, at virksomhedens årsrapport ikke skal revideres, samt at virksomhedens vedtægter ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt.

Du skal dog være opmærksom på, at din virksomhed vil blive underlagt revisionspligt alligevel, hvis virksomheden overskrider to ud af de tre førnævnte størrelse, ved udløbet af det første regnskabsår. 

Fravalg af revision for holdingselskaber

Mindre holdingselskaber kan ligeledes fravælge revision. Ligesom tilfældet er med driftsselskaber, skal beslutningen vedtages ved en ordinær generalforsamling, og fravalget skal fremgå af selskabets vedtægter og ledelsespåtegning.

Mindre holdingselskaber kan fravælge revision, hvis holdingselskabet og de virksomheder holdingselskabet udøver betydelige indflydelse over, i to regnskabsår i træk ikke overskrider to ud af tre følgende størrelser:

  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • Nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Virksomheder hvor holdingselskabet besidder 20% eller mere af stemmerettighederne, betegnes som værende under betydelig indflydelse af holdingselskabet, og disse virksomheder skal altså inkluderes i ovennævnte betingelser for fravalget af revision.

 

Du bør overveje følgende..

En rapport fra Erhvervsministreriet fra 2018 konkluderede, at der var flere fejl i ikke reviderede momsangivelser end i reviderede momsangivelser. Det kan koste dyrt, hvis der bliver lavet fejl, og derfor skal du overveje, om du selv har ressourcerne til at sørge for at håndtere det administrative. Hvis du føler dig tryg ved det og dertil måske har et regnskabsprogram at støtte dig til, så kan det i dit tilfælde være fordelagtigt at undlade revision. Hvis du derimod føler dig mest tryg ved at have en revisor med på råd, så står vi klar til at hjælpe dig herunder.

 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud