Årsrapporten giver ofte anledning til spørgsmål, for hvad er lige forskellen på en årsrapport og et årsregnskab? Og hvornår skal man have udarbejdet hvad - og af hvem? Det får du svaret på i vores guide lige her.

Hvad er en årsrapport?

Årsrapporten er reguleret af Årsregnskabsloven. Det er ikke alle danske virksomheder, der skal udarbejde en årsrapport. Det afhænger af din virksomhedstype og regnskabsklasse.

Hvad er forskellen på en årsrapport og et årsregnskab?

Et årsregnskab er et regnskab for en virksomheds aktiviteter i det forgangne regnskabsår. En revisor behøver ikke at være godkendt for at kunne udarbejde et årsregnskab.

Årsrapporten er lidt mere kompleks. Den indeholder som minimum en beskrivelse af virksomhedens økonomiske aktiviteter i regnskabsåret,  herunder balance- og resultatopgørelse, ledelsespåtegning og en erklæring. Afhængigt af virksomhedstypen og dit behov for sikkerhed, så skal din virksomhed enten have en:

 • Assistance
 • Review
 • Udvidet gennemgang
 • Revision.

Revision giver den højeste sikkerhed, hvor assistance giver den laveste grad af sikkerhed. Revision er derfor en bedre “blåstempling” af din virksomhed end assistancen. En blåstempling kan du fremvise kommende leverandører, kunder og din bank, som kan komme dig til gode, når du skal indgå nye aftaler. Vi ved alle, at vi er mere tilbøjelige til at starte et samarbejde op med en virksomhed, der er legitim og har sine sager og tal i orden, i stedet for en virksomhed, der ikke har det.

Søger du en ny revisor eller bogholder?

Det har aldrig været nemmere at finde den rette revisor eller bogholder. På blot fem minutter lære vi dig, din virksomhed og dine behov at kende.

 

Hvem udarbejder en årsrapport?

Revisoren skal være godkendt eller statsautoriseret for at udarbejde en årsrapport i modsætning til årsregnskabet, hvor revisoren ikke behøver at være godkendt. 

årsrapport: statistik over hvad en registreret revisor udarbejder og hvad en statsautoriseret revisor udarbejder


Hvad skal årsrapporten indeholde?

Regnskabsklasse A

Virksomheder under regnskabsklasse A er ikke pålagt at udarbejde en årsrapport og den skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen. Man kan dog vælge at udarbejde en årsrapport, hvis man ønsker det. Men det er ikke et krav.

Regnskabsklasse B

Virksomheder under regnskabsklasse B er pålagt at udarbejde en årsrapport efter reglerne fra Årsregnskabsloven. Her skal man indkludere følgende i årsrapporten:

 • Ledelsespåtegning (med mindre der kun er ét medlem af ledelsen)
 • Ledelsesberetning (alternativ kan hovedaktivitet oplyses i en note)
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis
 • Evt. revisionspåtegning

Hvis du ejer en mikrovirksomhed under regnskabsklasse B, så er du undtaget at indarbejde følgende i årsrapporten:

 • Oplysninger om anvendt regnskabspraksis
 • Oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet
 • Oplysninger om visse særlige poster
 • Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret.

Regnskabsklasse C

Virksomheder under regnskabsklasse C er pålagt at udarbejde en årsrapport efter reglerne fra Årsregnskabsloven. Her skal man indkludere følgende i årsrapporten:

 • Ledelsespåtegning (med mindre der kun er ét medlem af ledelsen)
 • Ledelsesberetning
 • Hoved- og nøgletalsoversigt
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Egenkapitalopgørelse
 • Pengestrømsopgørelse
 • Noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis
 • Revisionspåtegning.


Regnskabsklasse D

Virksomheder under regnskabsklasse D er pålagt at udarbejde en årsrapport efter reglerne fra Årsregnskabsloven. Her skal man indkludere følgende i årsrapporten:

 • Ledelsespåtegning
 • Ledelsesberetning
 • Hoved- og nøgletalsoversigt
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Egenkapitalopgørelse
 • Pengestrømsopgørelse
 • Noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis
 • Revisionspåtegning.
   

Hvordan finder jeg den rette hjælp?

Da du skal bruge en revisor til at udarbejde en årsrapport, så kan du få 3 gratis tilbud på revisorer gennem os, så du kan sammenligne - og vælge den, som bedst passer til dit behov.

Artiklens indhold