Du har skaffet en køberrådgiver. Selve bolighandlen er i sidste fase af processen og du kan snart få nøglerne til din nye bolig. Dog har du og din køberrådgiver lidt flere praktiske opgaver, I skal igennem inden overtagelsesdagen. Men ved du egentlig præcis, hvilke trin der indgår i køberrådgivning af en bolighandel? Det får du svar på af Louise Birkedal, der er Cand.jur og stifter af BoligPartner.

 

Disse 12 trin er vigtige ved en bolighandel

Nedenfor kan du se tjeklisten over de trin, der indgår i en bolighandel, både inden overtagelsesdagen og på selve overtagelsdagen. Så kan du blive godt klædt på til at overtage din drømmebolig.


 🏠 Inden overtagelsesdagen

1. Din køberrådgiver skal have meldt endelig handel, hvilket vil sige at alle forbehold din rådgiver (i samråd med dig) har stillet overfor sælger/mægler, skal være afklaret.

2. Næste opgave er ”Tinglysning af skøde”. Alle parter skal underskrive skødet med NemID. Skødet er det officielle dokument som registrerer, hvem der ejer ejendommen og har den juridiske ret hertil. Denne oplysning er offentlig tilgængelig

3. Din bank skal stille en bankgaranti, der garanterer sælger, at købesummen vil for bolighandlen blive deponeret senest på den aftalte overtagelsesdag. Hvis du selv har det fulde beløb, skal banken overføre betaling til sælger. Det samme er gældende hvis overtagelsesdagen er tæt på tidspunktet, hvor du køber ejendommen. Din bank hjælper dig med denne del og din køberrådgiver samt mægler sikrer dig, at banken gør det inden for tidsfristen. Købesummen vil blive overført til en deponeringskonto i sælgers bank, som er en lukket konto, som sælger først kan få adgang til, når skødet er tinglyst uden anmærkninger, hvor din køberrådgiver vil frigive dem til sælgers disposition.

4. Handelsomkostninger, som indeholder honorar til køberrådgiver og tinglysningsafgiften til SKAT for skødet (0,6% af købesummen + 1.750 DKK i fast gebyr), skal være betalt.

🔔 Din bank skal stille en bankgaranti, der garanterer sælger, at købesummen vil blive deponeret senest på den aftalte overtagelsesdag 🔔

5. Hvis du har købt hus eller villalejlighed skal hus/brandforsikring være tegnet og træde i kraft den dag, du får nøglerne i hånden.

6. Hvis du har købt hus eller villalejlighed og ønsker at tegne ejerskifteforsikring, skal denne være tegnet og træde i kraft den dag, du modtager nøglerne. Det er ikke muligt at tegne en ejerskifteforsikring, efter du får nøglerne.

7. Hvis du har købt en ejerlejlighed og ønsker at tegne en lejlighedsforsikring, skal denne være tegnet inden du får nøglerne.

8. Du skal melde flytning på borger.dk

Som det fremgår af ovenstående, er der stadig en del, der skal på plads, inden du kan få nøglerne til din nye drømmebolig. Såfremt du har en køberrådgiver vil de hjælpe dig hele vejen gennem din bolighandel – så alle ovenstående deadlines overholdes og du vil blive informeret om, hvad du som køber skal være opmærksom på.
Du er dog ikke helt i mål endnu.

 

Søger du en boligrådgiver?

Det har aldrig været nemmere at finde den rette boligrådgiver. På blot fem minutter lære vi dig og dine behov at kende.

 

🔑 På overtagelsesdagen


9. Overtagelsen er som udgangspunkt kl. 12.00 - medmindre andet er aftalt. Hvis du aftaler en anden overtagelsesdag med mægler/sælger, er det meget vigtigt, at du giver din køberrådgiver denne information, da rådgiveren, som tidligere nævnt, sikrer at alle ovenstående punkter er afklaret, inden du får nøglerne. Dermed sikrer du også, at der ikke glemmes noget og at du ikke mister muligheden for f.eks. at tegne ejerskifteforsikring.


10. Der er desværre ikke et krav om, at ejendommen er rengjort (selvom det kunne være dejligt). Det er dog kutyme at ejendommen er ryddelig på overtagelsesdagen. Du kan derfor ikke klage over manglede rengøring.


11. Alle hårde hvidevarer, som er nævnt i købsaftalen eller salgsopstilling, skal være funktionsdygtige på overtagelsesdagen. Derfor skal du gennemgå dem alle og gerne sammen med mægler, Det er en god idé, at du sammen med mægler gennemgår og afprøver evt. hårde hvidevarer og stikkontakter, så I er sikre på, at alt er som aftalt. Du vil være godt stillet i forhold til at rette krav mod sælger, hvis ikke de hårde hvidevarer virker, da mægler også selv har set denne mangel. Du skal huske at give din køberrådgiver besked, hvis ikke de hårde hvidevarer virker, da rådgiveren kan hjælpe med evt. krav overfor sælger. Du kan med fordel tage billeder/videoer af disse mangler.


12. Alle forbrugsmålere, såsom el, vand, varme, brænde og olie aflæses. Hvis forsyningsværkerne IKKE selv afregner overfor sælger, vil målingerne blive medtaget på refusionsopgørelsen, som opdeler de forskellige udgifter mellem køber og sælger. (Du kan læse mere om refusionsopgørelsen længere nede)
Efter overtagelsesdagen, er det sidste step refusionsopgørelsen, inden hele din bolighandel er afsluttet.
Refusionsopgørelsen er en opgørelse over de udgifter, som sælger har betalt forud for overtagelsesdatoen, men som skal betales af køber fra overtagelsesdagen - eller omvendt. f.eks. betaler sælger ofte ejendomsskat forud for 6 måneder ad gangen. Hvis køber flytter ind i denne periode, vil køber skulle refundere noget af ejendomsskatten til sælger. Dette sker via refusionsopgørelsen.

🔔 Alle hårde hvidevarer, som er nævnt i købsaftalen eller salgsopstilling, skal være funktionsdygtige på overtagelsesdagen 🔔

Det samme gør sig gældende, hvis man har tegnet en ejerskifteforsikring. I det tilfælde betaler sælger halvdelen af den billigste ejerskifteforsikring, som sælger har tilbudt. Dette beløb medtages også på refusionsopgørelsen, som til slut viser om køber eller sælger har penge til gode, ligesom forbrugsaflæsninger medtages, hvis ikke forsyningsværkerne selv afregner disse.


Refusionsopgørelsen udarbejdes af mægler eller køberrådgiveren mellem 14-30 dage efter du er flyttet ind.
Når både du og sælger har godkendt refusionsopgørelsen, saldoen er betalt til den af Jer, som skal have penge retur og skødet ikke længere har anmærkninger med sælgers tidligere lån, vil hele din bolighandel være afsluttet. Din sag med køberrådgiveren er endelig slut, hvis du har valgt en køberrådgiver, som vil være med dig i handlen hele vejen fra start til slut.

 

Dette indlæg om køberrådgivning er skrevet af BoligPartner. Læs mere om Louise her og få glæde af hendes ekspertise.

Hvis du ønsker hjælp til bolighandel, så kan du få 3 gratis tilbud lige nu.

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud