Mens nogle anser kryptovaluta som værende varm luft, ser andre det som løsningen på alle problemer i den finansielle sektor. Uagtet hvad man måtte mene om konceptet, bliver det mere og mere populært at investere i de digitale valutaer, og fortsætter den eksplosive udvikling, varer det ikke længe før, at kryptovalutaer som bitcoin og litecoin erstatter de traditionelle aktier som fremtidens oplagte konfirmationsgave.

Men sammen med kryptovalutaens øgede popularitet knytter sig også en række spørgsmål ift. hvordan man skattemæssigt håndterer eventuelle gevinster og tab. Hvornår og hvor meget du skal beskattes, kommer vi ind på herunder.

Hensigten er afgørende

Lovgivningen har ikke fulgt med udviklingen af de forskellige kryptovalutaer, og derfor befinder investeringer i blockchainteknologien sig i en gråzone ift. skattelovgivningen.

Dog fastslog Skatterådet i en principiel afgørelse tilbage i 2014, at kryptovalutaer som f.eks. bitcoin og ethereum ikke betragtes som værende ”rigtige” valutaer. I stedet anser SKAT disse digitale valutaer som værende formuegenstande på linje med f.eks. et maleri eller en guldbar.

Konsekvensen af denne afgørelse er, at man dermed trækker på Statsskatteloven – en lov som ikke har været opdateret siden 1922, hvilket naturligvis efterlader en række nye uafklarede spørgsmål.

Dog kan vi udlade, at det er din oprindelige hensigt med investeringen, som er afgørende for, hvorvidt du skal beskattes.

Har du investeret i kryptovaluta med det formål at bruge dem som enhver anden møntfod, eller fordi du har politisk, teknologisk eller ideologisk interesse i konceptet, skal du umiddelbart ikke betale skat af dine eventuelle gevinster. Værd er det også at bemærke, at du derfor heller ikke får nogen fradragsværdi ved eventuelle tab.

Bonusinfo: En udvikler stod for verdens første bitcointransaktion, da han for 10.000 bitcoins købte to pizzaer i Florida tilbage i 2010. Omregner man til bitcoinkursen dags dato, kostede pizzaerne ham ca. 409 millioner danske kroner.

Investerer du derimod med det formål at spekulere i kursen på den pågældende kryptovaluta og heraf opnå en fortjeneste ved videresalg, skal du betale hele 53 % i skat (2017), hvilket er langt mere end tilfældet er for aktier. Taber du penge på kryptovaluta har du en fradragsværdi på 28 % (2017). Størrelsen på dit afkast har derfor ingen betydning for, hvorvidt du skal betale skat eller ej.

Dette betyder, at hvis du f.eks. købte bitcoins tilbage i 2010, hvor usikkerheden var så stor, at langt de fleste udelukkende investerede i valutaen ud fra ideologiske eller teknologiske interesser, skal du intet betale i skat, selvom du måske har opnået en fortjeneste på flere millioner danske kroner. Har du derimod købt bitcoins i 2017, og kun opnået et mindre afkast, skal du højst sandsynligt betale skat af gevinsten, da de fleste i dag køber bitcoins som en investering.

Køber du kryptovaluta over flere omgange, er det fortsat uklart, hvorvidt gevinsten eller tabet skal baseres på den gennemsnitlige anskaffelsessum eller anskaffelsessummen af de ældste valutaer. Dette understreger endnu engang, at der fortsat er mange gråzoner inden for kryptovaluta, og der fortsat mangler lovgivning inden for området.

Brug for hjælp til selvangivelsen?

 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud