Få et tilbud fra 3 boligadvokater

- Gratis, uforpligtende og inden for 48 timer

Ageras må gerne kontakte mig via email
Kundeservice sidder klar
77 34 80 81

Derfor skal du finde din næste boligadvokat gennem Ageras

Danmarks største formidler af advokatopgaver
Vores netværk muliggør, at vi kan imødekomme alle slags behov

Få en skarp pris
Vi skaber gennemsigtighed til fordel for dig

Ingen risiko
Det er gratis og uforpligtende

Sådan fungerer det

Trin 1
Udfyld formularen
Beskriv din arbejdsopgave og dine forventninger til boligadvokaten. Vi finder herefter 3 relevante advokater, hvis kompetencer lever op til dine behov og præferencer.
Trin 2
Sammenlign tilbud
Inden for 48 timer tager de 3 boligadvokater kontakt til dig med deres respektive tilbud. Herefter kan du sammenligne tilbuddene på baggrund af dine præferencer.
Trin 3
Vælg et tilbud
Du vælger det tilbud, hvor kvaliteten og prisen passer dig bedst, og indleder herefter et samarbejde med den pågældende advokat.

Find den rette boligadvokat nemt og gratis

Det er helt gratis og uforpligtende
Boligadvokat

At købe eller sælge fast ejendom er en stor beslutning, som de fleste kun foretager få gange i løbet af deres liv. Hvad enten du sælger eller køber, er det en beslutning, som har stor indvirkning på din privatøkonomi, og derfor vil mange spørgsmål naturligvis opstå i løbet af processen. Derfor vælger mange af gode grunde at tilknytte en boligadvokat, der kan bistå med juridisk rådgivning.

Men der findes også personer, som tvivler på behovet for en boligadvokat, da de fejlagtigt tror, at en ejendomshandel kun udmønter sig i et skøde og tinglysning af dette. Dette er langt fra tilfældet. I en normal bolighandel indgår der ofte mere end 150 sider, som er fyldt med potentielle faldgruber, der kan have negative konsekvenser for din privatøkonomi mange år frem.

En boligadvokat er en uvildig rådgiver, som giver dig sikkerhed ved at belyse de juridiske, skattemæssige og økonomiske konsekvenser, når du skal sælge eller købe en bolig. Læs mere om, hvordan en boligadvokat præcist kan hjælpe dig herunder.

Find en boligadvokat gennem Ageras

Ageras er Danmark største formidler af advokatydelser. Helt gratis og uforpligtende har vi hjulpet mere end 30.000 danskere med at finde den helt rigtige advokat, der passer til lige præcis deres individuelle behov. Vi samarbejder med flere hundrede advokatkontorer landet over, hvor en stor del af dem er specialiseret boligadvokater. Alt du skal gøre, er at beskrive sagen i ovenstående formular. Herefter vil vi på baggrund af dine behov og kriterier indhente 3 tilbud fra boligadvokater, som matcher din forespørgsel. Da sager der vedrører handel med fast ejendom haster ofte, og derfor bestræber vi os på at have indhentet samtlige 3 tilbud inden for kun 24 timer, således at du hurtigt kan komme videre. Med 3 tilbud på hånden har du mulighed for at sammenligne ydelserne fra de forskellige boligadvokater, og du forbedrer hermed mulighederne for at få fordelagtige priser fra boligadvokaterne.

Derfor er en boligadvokat en god investering

Hvornår i processen man har behov for en boligadvokat, varierer fra person til person. Nogle vælger at tilknytte en boligadvokat meget tidligt i forløbet, hvor denne bistår med hjælp til forhandling af pris og vilkår, mens andre først tilknytter denne, når selve købsaftalen er underskrevet med et advokatforbehold.

Tilstandsrapport

Det er ikke lovpligtigt for sælger at få udarbejdet en tilstandsrapport. Dog hører det til sjældenhederne, at sådan en ikke bliver udarbejdet ifm. salget. Det skyldes først og fremmest, at sælger ikke kan holdes ansvarlig for skjulte fejl og mangler i boligen, såfremt der er udarbejdet en tilstandsrapport. Derudover er udarbejdelsen af en tilstandsrapport et krav for forsikringsselskaberne, såfremt sælger eller køber ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. Overordnet set er en tilstandsrapport også med til at gøre køberen tryg og hermed boligen lettere at sælge, da eventuelle fejl bliver belyst.  

Som køber er det en god idé at få boligadvokaten til at gennemgå tilstandsrapporten. Er der særlige forhold, som bør belyses nærmere, rådgiver boligadvokaten dig herom. I nogle tilfælde vil boligadvokaten ligefremt rådgive dig til, at få din egen byggesagkyndige til at gennemgå boligen.  

Elinstallationsrapport

Ligesom en tilstandsrapport er en elinstallationsrapport ikke lovpligtig. Det er dog et krav at få udarbejdet denne, såfremt man ønsker at få tegnet en ejerskifteforsikring. Derudover fraskriver sælger ligesom ved tilstandsrapporten sit ansvar overfor eventuelle fejl på installationerne i boligen, da det er er personen, der udfører rapporten, som vil være ansvarlig. Elinstallationen giver altså en god sikkerhed for, at køber har kendskab til eventuelle fejl. 

I nogle tilfælde snakker man også om et el-tjek. Problemet med et el-tjek er, at der ikke eksisterer nogle klare krav til, hvad sådan et el-tjek skal indeholde. Derudover kan personen, der udfører tjekket, ikke holdes ansvarlig for usete fejl og mangler.

Energimærket

I Danmark er det obligatorisk at have et energimærke på ejendommen. Energimærket gør det muligt at få overblik over, hvor stort et energiforbrug ejendommen har, og hermed hvor meget det koster at holde din drømmebolig varm. Inkluderet i energimærkningen er desuden en oversigt over ting, som man med fordel kan renovere eller udskifte for at optimere boligens energiforbrug.

Er der tale om salg af et hus, er det sælgers ansvar, at ejendommen er energimærket. Er der tale om en lejlighed, er det forening for ejendomskomplekset, altså enten en ejerforening eller en andelsboligforening, som er ansvarlig for, at der er et energimærke på ejendommen. 

Ligesom tilfældet var for tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, gennemgår boligadvokaten også ejendommens energimærkning, og i forlængelse heraf bistår køber med relevant rådgivning.

Servitutter

En servitut er en form for begrænsning for ejeren på ejendommen, hvor servitutten er tinglyst. Med andre ord betyder dette, at det er en indskrænkning af ejerens råderet over ejendommen, eller ejendomsretten som ejeren besidder. Dette kan f.eks. komme til udtryk i form af en fredning af en ejendommen. Advokatens rolle er således, at tjekke om eventuelle servitutter er oplyst af sælger, og heraf fremgår af salgsopstillingen. Her vil advokaten også kigge efter andre eventuelle byrder og hæftelser i ejendommen. Bemærk, at der findes servitutter på mange ejendomme, og at disse nødvendigvis ikke er en dårlig ting. Det er blot vigtigt, at man har forståelse for, hvad servitutterne indebærer, hvilket boligadvokaten hjælper dig med.

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring kan være relevant for både sælger og køber. Ingen af dem er lovmæssigt forpligtiget til at have en ejerskifteforsikring, men det kan hurtigt vise sig at være en god idé. Forsikringen dækker i tilfælde af, at der er fejl i boligen som ikke er fremført i hverken tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. Bemærk, at forsikringen ikke dækker for fejl og mangler i boligen inden du overtager den. Her er det din egen opgave sammen med boligadvokaten at forhandle afslag i prisen eller få sælger til at udbedre disse. Kort sagt giver en ejerskifteforsikring dig sikkerhed, uanset om du er sælger eller køber, og kan i sidste ende spare dig mange penge. Det er dog ikke sikkert, at du har behov for en ejerskifteforsikring. En boligadvokat vil ud fra den enkelte handel, kunne rådgive dig ift. hvorvidt du har behov for en ejerskifteforsikring.

Berigtigelse af købsaftalen

Når en boligadvokat berigtiger en ejendomshandel, betyder det blot, at advokaten sørger for at handlen gennemføres og afsluttes som aftalt. Helt konkret gennemgår advokaten købsaftalen for fejl og mangler. Da købsaftalen udfærdiges af ejendomsmægleren, er den udarbejdet således, at den tilgodeser sælgers økonomiske og juridiske interesser. Derfor kan det altid på det kraftigste anbefales, at få en boligadvokat, som varetager dine interesser, til at gennemgå købsaftalen. Selv hvis advokaten skulle overse noget under berigtigelsen af købsaftalen, går advokatens forsikring ind og dækker over eventuelle tab. Sparer du derimod advokaten væk ved køb af en ejendom, kan du risikere at hænge på regningen, hvis købsaftalen ikke er, som den skal være.

Skødet og tinglysning

Købsaftalen er en slags kontrakt, der indgås mellem sælger og køber. Derfor indeholder den alle detaljer og vilkår for handlen. Købsaftalen indeholder således, alt hvad der er aftalt mellem sælger og køber, og angår så vidt kun dem. Men da købsaftalen ikke er tilgængelig for offentligheden, kan denne ikke bruges til at bevise, hvem som ejer boligen. Derfor skal man have udarbejdet et skøde.

Skødet er det offentlige bevis på, hvem som har ejendomsretten over boligen, og indeholder derfor kun de mest nødvendige detaljer om købet. Det er meget vigtigt, at skødet overholder en række krav. Alle kan principielt skrive et skøde, men skrives skødet forkert, kan man ende med store juridiske problemer, og hermed have svært ved at bevise, at man er den retmæssige ejer af boligen. Konsekvenserne kan f.eks. være, at man ikke kan tage lån i boligen. Derfor anbefaler vi altid, at man lader en advokat skrive skødet.

Skødet offentliggøres ved at blive tinglyst i tingbogen. Tingbogen er offentlig, hvorfor at tinglysningen af skødet altså skal ses som en offentliggørelse af, at du nu ejer boligen. I Danmark foregår tinglysningen digitalt, hvorfor der ikke længere findes fysiske skøder. Ved at få en advokat til at udarbejde skødet og tinglyse dette, sikrer du dig, at tinglysningen går igennem ved første forsøg.

Refusionsopgørelsen

Refusionsopgørelsen er det sidste der foretages under en ejendomshandel, og typisk vil det være boligadvokaten, som står for udarbejdelse af denne. Refusionsopgørelsen er blot en opgørelse, over det økonomiske mellemværende køber og sælger har. Ejendommens indtægter og udgifter fordeles således, at overtagelsesdagen er skæringsdatoen. På overtagelsesdagen vil man derfor aflæse forbrugsmålere som f.eks. vand og el. Hvilke udgifter refusionsopgørelsen indeholder, afhænger af den givne situation. Herunder kan du se nogle af de gængse ting, som en refusionsopgørelse typisk indeholder:

  • Ejendomsskatter
  • Vand- og vandafledningsafgift
  • Kontingent til grundejerforening
  • Fællesudgifter til ejerforening
  • El og varme
  • Eventuel overtagelse af lån eller pantehæftelser

Husk altid et advokatforbehold

Når pludselig drømmeboligen er inde for rækkevide, kan man hurtigt befinde sig i en situation, hvor det er fristende at skrive under på købsaftalen. Det kan f.eks. være, at ejendomsmægleren der presser på, eller fordi boligen er attraktiv, og du altså risikerer at miste den, hvis ikke du skriver under. Pludselig har du skrevet under, inden din boligadvokat har haft mulighed for grundigt at gennemgå aftalen og de øvrige papirer. Derfor er det meget vigtigt, at du får tilføjet et advokatforbehold til købsaftalen, da forbeholdet ikke automatisk skrives ind i købsaftalen.

Såfremt din boligadvokat ikke kan godkende aftalens indhold, har du stadig mulighed for at fortryde købet helt gratis, selvom du allerede har skrevet under. Med et advokatforbehold har dig og din boligadvokat således tid til at gennemgå købsaftalen og de dertilhørende papirer inden for den aftalte frist. Fristen i et advokatforbehold lyder typisk på 3-5 hverdage.

Har du skrevet under på en købsaftale, hvor der ikke er et advokatforbehold inkluderet, kan du stadig komme ud af handlen ved at gøre brug af den lovbestemte fortrydelsesret, men dette er ikke gratis. Fortrydelsesretten gælder i 6 dage, og du skal som kompensation betale sælger 1% af købssummen for ejendommen. Dette kan således hurtigt ende med at koste dig mellem 10-30.000 kr. hvorfor en boligadvokat endnu engang kan vise sig at være en god investering.

Priser på boligadvokater

I Danmark har advokater fri prisdannelse, hvorfor at den enkelte advokat helt selv fastsætter sit salær. Derfor vil man erfare, at der blandt boligadvokater hersker utrolig store prisforskelle. Vores erfaring siger, at en boligadvokat kan koste mellem 5.000-11.000 kr. Derudover er der nogle boligadvokater, der tilbyder en ’no deal, no pay’ model, hvor man altså kun betaler advokaten, såfremt handlen gennemføres.

Sådan finder Ageras din boligadvokat inden for 24 timer

Køb og salg af fast ejendom er en omfattende og tidskrævende affære, som kræver et indgående kendskab til mange love og regler. Derfor er det vigtigt, at man har en dygtigt boligadvokat ved sin side, som kan hjælpe en smertefrit gennem forløbet. Men hvordan finder man så den helt rette boligadvokat, som vel og mærke ikke koster det hvide ud af øjnene? Det er her, Ageras kommer ind i billedet.

Som Danmarks største formidler af advokatydelser samarbejder vi med en lang række boligadvokater landet over. Efter du har udfyldt kontaktformularen, indhenter vi tilbud fra 3 boligadvokater, som passer bedst muligt til dine behov og ønsker. Vi bestræber os som sagt på at indhente alle 3 tilbud inden for kun 24 timer, så du hurtigt kan komme videre i teksten. Med de 3 tilbud på hånden har du mulighed for at sammenligne advokaternes ydelser og priser, og hermed sikre at du står med den bedste løsning. Vores tjeneste er fuldstændig gratis og uforpligtende. Det betyder, at det står dig frit for at afslå samtlige 3 tilbud. Vi føler os dog sikre på, at vi er i stand til at finde 3 relevante tilbud, som opfylder dine personlige behov.


Vi glæder os til at hjælpe dig.