Boligadvokat i Aalborg

Skal du købe eller sælge fast ejendom i Aalborg eller omegn, så står du over for en stor beslutning med store konsekvenser for din privatøkonomi. De fleste har en meget begrænset erfaring, når det kommer til handel med fast ejendom, hvorfor spørgsmålene hurtigt hober sig op. I gennemsnit indeholder en bolighandel 150 sider, hvor der på hver eneste side eksisterer potentielle faldgruber, der kan have indvirkning på din økonomi i årevis. Med andre ord er der rigtig mange gode grunde til at få en boligadvokat til at bistå med juridisk og økonomisk rådgivning, når du handler med fast ejendom.

Find din boligadvokat i Aalborg hos Ageras

Den manglende erfaring betyder, at de fleste ikke har indsigt i, hvad det præcist er, som boligadvokaten kan hjælpe med, og i så fald hvad sådan en service bør koste. Det er her, Ageras kommer ind i billedet. Som Danmarks største formidler af advokatydelser, er vores mission at skabe gennemsigtighed på markedet og heraf stille dig som forbruger i den bedst mulige position, når du skal finde din boligadvokat i Aalborg.

Helt konkret udmønter vores service sig i, at vi helt gratis indhenter 3 uforpligtende og sammenlignelige tilbud fra boligadvokater i Aalborg til dig. Vi sørger for kun at matche dig med tilbudsgivere, der lever fuldstændig op til dine behov og krav.

Med 3 sammenlignelige tilbud på hånden sikrer du dig en boligadvokat i Aalborg, som lever op til dine forventninger – både hvad angår kvalitet og pris.

Boligadvokatens arbejdsopgave

En boligadvokat står for alt det praktiske under ejendomshandlen. Dog varierer den konkrete ydelse utrolig meget, da den afhænger af det individuelle behov. Således vælger nogle en totalløsning, hvor advokaten tilknyttes tidligt i processen, og hermed bistår med hjælp til forhandling af pris og vilkår. Andre vælger først at tilknytte boligadvokaten senere i processen. Nogle venter endda til efter de har skrevet under på købsaftalen. Herunder ser du nogle af de typiske arbejdsopgaver, som boligadvokaten normalt står for.

 • Tilstandsrapport: Rapporten er ikke lovpligtig, men bliver i langt de fleste tilfælde udarbejdet ifm. salg af en bolig. Det skyldes, at den giver køberen en vis sikkerhed, samt at den fratager sælger ansvaret for eventuelle usete fejl og mangler senere hen. Derudover kan man kun tegne en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport. Boligadvokaten gennemgår tilstandsrapporten, og påpeger eventuelle forhold som bør belyses nærmere. Boligadvokaten kan ligefrem rådgive dig til at få din egen byggesagkyndige til at gennemgå ejendommen, såfremt der er behov for det.
   
 • Elinstallationsrapport: Ligesom tilstandsrapporten er en elinstallationsrapport ikke lovpligtig. Men den giver ligeledes køberen en vis sikkerhed, og gør dermed boligen nemmere at sælge. Derudover fratager elinstallationsrapporten også sælger for ansvaret for eventuelle usete fejl og mangler, og ligesom tilstandsrapporten er den et krav, såfremt man ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. En elinstallationsrapport må ikke forveksles med et el-tjek, da der ikke hersker nogle klare retningslinjer for, hvad et el-tjek skal indeholde. Vi anbefaler altid, at man lader en boligadvokat gennemgå elinstallationsrapporten for eventuelle fejl og mangler.
   
 • Energimærket: Alle boliger i Danmark er forpligtiget til at være energimærket. Et energimærke fortæller således, hvor stort ejendommens energiforbrug er. Derudover indeholder en energimærkning forslag til, hvordan man forbedrer ejendommens energiforbrug. Man får hermed indsigt i, hvor meget det koster at holde drømmeboligen varm. Ligesom tilfældet var for tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten gennemgår boligadvokaten også ejendommens energimærkning, og bistår i forlængelse heraf køberen med relevant rådgivning.
   
 • Servitutter: En servitut er en form for indskrænkning af ejerens ejendomsret. De kan komme til udtryk på mange forskelle måder. Det kan f.eks. være begrænsninger ift. hvor høj din hæk må være, eller hvilke byggematerialer du anvender på dit hus. Servitutter lyder måske farlige, men er ganske normale. Boligadvokatens opgave er blot, at klarlægge hvorvidt ejendommens eventuelle servitutter er oplyst af sælgeren, og derfor på korrekt vis fremgår af salgsopstillingen. Derudover er det også boligadvokatens opgave, at sørge for at køber har forståelse for, hvad de tinglyste servitutter indebærer for ejendommen.
   
 • Ejerskifteforsikring: En ejerskifteforsikring kan være relevant for både køber og sælger, men er ikke lovpligt for nogle af parterne. Dog kan forsikringen hurtigt vise sig at være en god investering. Forsikringer dækker i tilfælde af, at der er fejl og mangler i boligen, som ikke er fremført i hverken tilstands- eller elinstallationsrapporten. Fejl som rapporterne finder, dækkes ikke af forsikringen. Her er det boligadvokatens opgave at forhandle afslag i prisen eller få sælger til at udbedre fejlene. Derudover er det boligadvokatens rolle at rådgive dig ift. hvorvidt du har behov for en ejerskifteforsikring eller ej.
   
 • Berigtigelse af købsaftalen: Når en advokat berigtiger en ejendomshandel, betyder dette blot, at advokaten gennemfører og afslutter handlen, i henhold til hvad der er aftalt mellem sælger og køber. Konkret gennemgår advokaten købsaftalen og andre dertilhørende papirer for fejl og mangler. Dette er meget vigtigt, eftersom den oprindelige købsaftale udfærdiges af ejendomsmægleren, som varetager sælgerens interesser. Købsaftalen er derfor nødvendigvis ikke gunstig for dig, hvorfor at din boligadvokat bør gennemgå den. Selv hvis advokaten skulle overse noget i købsaftalen, vil advokatens forsikring dække eventuelle oversete fejl.
   
 • Skøde og tinglysning: Købsaftalen er den interne kontrakt mellem sælger og køber, og indeholder således alle vilkår og detaljer. Skødet er derimod det offentlige bevis på, hvem som besidder ejendomsretten. Skødet indeholder derfor kun de væsentligste detaljer fra handlen. Herefter tinglyses skødet i den offentlige tingbog. Det er meget vigtigt, at skøde er skrevet korrekt og overholde visse krav. I værste tilfælde kan man ikke bevise, at man er den retmæssige ejer af ejendommen, og man kan derfor ikke tage lån i ejendommen. Derfor skriver boligadvokaten typisk skødet, og tinglyser ligeledes dette, således at tinglysningen går igennem første gang. Bemærk, at tinglysningen foregår digitalt i dag, og der derfor ikke længere findes fysiske skøder. Sælger og køber skriver under med deres personlige NemID.
   
 • Refusionsopgørelsen: Som noget af det sidste i handlen udarbejder boligadvokaten en refusionsopgørelse. Dette er blot en opgørelse over sælger og købers økonomiske mellemværende. Ejendommens udgifter fordeles, således at overtagelsesdatoen også er skæringsdatoen. Her vil man således aflæse diverse forbrugsmålere. En refusionsopgørelse varierer alt afhængigt af situationen, men kan således indeholde udgifter som f.eks. ejendomsskatter, vand og vandafledningsafgift, el og varme, fællesudgifter, kontingent til grundejerforening og overtagelse af lån eller pantehæftelser.

Husk altid advokatforbeholdet

At handle med fast ejendom kan være en lang og udmattende proces, der tager på tålmodigheden. Drømmeboligen er pludselig inde for rækkevide, ejendomsmægleren presser på, og du frygter, at du mister boligen, hvis ikke du handler nu. Pludselig har du skrevet under på en købsaftale, inden din advokat overhovedet har fået kigget på den. Men det gør ikke noget, så længe der er indskrevet et advokatforbehold i købsaftalen.

Med et advokatforbehold har du stadig mulighed for at træde ud af aftalen, selvom du har skrevet under på købsaftalen. Helt konkret har du og din boligadvokat en frist på 3-5 hverdage til at gennemgå aftalen og komme med eventuelle indsigelser.

Har du skrevet under på en købsaftale uden advokatforbehold, kan du stadig træde ud af aftalen. Det vil dog ikke længere være gratis. Ved at benytte dig af fortrydelsesretten, som gælder i 6 dage, skal du betale sælger en kompensation på 1% af den aftale købssum. Dette kan altså hurtigt komme til at koste dig 10-40.000 kr. hvorfor du altid bør være sikker på, at der er indskrevet et advokatforbehold i købsaftalen, når du skriver under.

Det koster en boligadvokat i Aalborg

Advokater i Danmark har fri prisdannelse, hvilket betyder, at de inden for rimelighedens grænser selv må fastsætte deres salær. Pga. markedets uigennemskuelighed udnytter nogle advokater dette, hvorfor man vil erfare, at der hersker store prisforskelle på boligadvokater i Aalborg og omegn. Du kan derfor med fordel benytte dig af Ageras. Med 3 gratis og uforpligtende tilbud sikrer du dig, at du ikke betaler for meget for din boligadvokat.

Prisen på en boligadvokat afhænger naturligvis også af, hvad der er inkluderet i ydelsen. En total løsning vil således naturligvis være dyrere end blot udfærdigelsen af et skøde. Overordnet set skal du dog regne med at betale mellem 5-11.000 kr. for en boligadvokat.

Ageras finder din næste boligadvokat i Aalborg inden for kun 24 timer

Hos Ageras har vi hjulpet mere end 30.000 danskere med at finde den helt rigtige advokat, som passer til deres individuelle behov, og vi vil også meget gerne hjælpe dig med at finde en dygtig og billig boligadvokat i Aalborg.

Du skal blot bruge 2 minutter på at udfylde vores kontaktformular, hvorefter vi klarer resten. Ud fra din opgavebeskrivelse indhenter vi 3 tilbud fra boligadvokater i Aalborg. Vi indhenter udelukkende tilbud hos kvalificerede kandidater, der matcher dine ønsker og forventninger. Således kan du altid være sikker på, at de tilbud du modtager, lever op til din forespørgsel.

Vores service er som sagt fuldstændig gratis, tilbuddene er uforpligtende, og vi bestræber os på at indhente og formidle alle 3 tilbud inden for 24 timer. Der er med andre ord ingen undskyldning for ikke at finde din næste boligadvokat i Aalborg hos Ageras.

Vi ser frem til at høre fra dig.