Boligadvokat i København

Skal du købe eller sælge en ejendom i København eller omegn, så står du over for en stor beslutning med vidtrækkende konsekvenser for din privatøkonomi. Du har formodentlig en masse spørgsmål, og du har desværre ikke den store erfaring med ejendomshandel, som du kan trække på.

I en typisk ejendomshandel vil der i gennemsnit være 150 sider, fyldt med potentielle faldgruber, som kan have indvirkning på din økonomi i årevis, og derfor anbefaler vi altid, at man tilknytter en boligadvokat, der kan bistå med juridisk og økonomi rådgivning gennem hele forløbet.

Find din boligadvokat i København hos Ageras

Men hvad er det præcist, som boligadvokaten skal hjælpe dig med, og hvad bør en boligadvokat eventuelt koste? Som Danmarks største formidler af advokatydelser er Ageras’ fornemste opgave at skabe gennemsigtighed på markedet, og heraf stille dig som forbruger i den bedst mulige position når du skal finde din næste boligadvokat i København.

Det gør vi helt konkret ved gratis at indhente 3 uforpligtende tilbud fra boligadvokater i København og omegn til dig. Vi indhenter udelukkende tilbud fra kvalificerede kandidater, som matcher din personlige forespørgsel, og vi gør det alt sammen inden for kun 24 timer, så du hurtigt kan komme videre i teksten.

Med 3 sammenlignelige tilbud på hånden, sikrer du dig en boligadvokat, som lever op til dine forventninger, både hvad angår kvalitet og pris.

Det kan en boligadvokat i København hjælpe dig med

Hvornår man vælger at tilknytte en boligadvokat i forløbet, og hvad boligadvokaten konkret skal hjælpe dig med, varierer meget fra person til person. Nogle har et behov, hvor de inkluderer advokaten tidligt i processen, således at advokaten kan bistå med hjælp til forhandling af vilkår og pris. Andre tilknytter først boligadvokaten, når købsaftalen er underskrevet med et advokatforbehold. Herunder finder du nogle af de ydelser, som en advokat typisk bistår med hjælp til ved køb og salg af fast ejendom.

 • Tilstandsrapport: Rapporten er ikke lovpligtig, men bliver i langt de fleste tilfælde udarbejdet ifm. salg af en bolig. Det skyldes, at den giver køberen en vis sikkerhed, samt at den fratager sælger ansvaret for eventuelle usete fejl og mangler senere hen. Derudover kan man kun tegne en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport. Boligadvokaten gennemgår tilstandsrapporten, og påpeger eventuelle forhold som bør belyses nærmere. Boligadvokaten kan ligefrem rådgive dig til at få din egen byggesagkyndige til at gennemgå ejendommen, såfremt der er behov for det.
   
 • Elinstallationsrapport: Ligesom tilstandsrapporten er en elinstallationsrapport ikke lovpligtig. Men den giver ligeledes køberen en vis sikkerhed, og gør dermed boligen nemmere at sælge. Derudover fratager elinstallationsrapporten også sælger for ansvaret for eventuelle usete fejl og mangler, og ligesom tilstandsrapporten er den et krav, såfremt man ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. En elinstallationsrapport må ikke forveksles med et el-tjek, da der ikke hersker nogle klare retningslinjer for, hvad et el-tjek skal indeholde. Vi anbefaler altid, at man lader en boligadvokat gennemgå elinstallationsrapporten for eventuelle fejl og mangler.
   
 • Energimærket: Alle boliger i Danmark er forpligtiget til at være energimærket. Et energimærke fortæller således, hvor stort ejendommens energiforbrug er. Derudover indeholder en energimærkning forslag til, hvordan man forbedrer ejendommens energiforbrug. Man får hermed indsigt i, hvor meget det koster at holde drømmeboligen varm. Ligesom tilfældet var for tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten gennemgår boligadvokaten også ejendommens energimærkning, og bistår i forlængelse heraf køberen med relevant rådgivning.
   
 • Servitutter: En servitut er en form for indskrænkning af ejerens ejendomsret. De kan komme til udtryk på mange forskelle måder. Det kan f.eks. være begrænsninger ift. hvor høj din hæk må være, eller hvilke byggematerialer du anvender på dit hus. Servitutter lyder måske farlige, men er ganske normale. Boligadvokatens opgave er blot, at klarlægge hvorvidt ejendommens eventuelle servitutter er oplyst af sælgeren, og derfor på korrekt vis fremgår af salgsopstillingen. Derudover er det også boligadvokatens opgave, at sørge for at køber har forståelse for, hvad de tinglyste servitutter indebærer for ejendommen.
   
 • Ejerskifteforsikring: En ejerskifteforsikring kan være relevant for både køber og sælger, men er ikke lovpligt for nogle af parterne. Dog kan forsikringen hurtigt vise sig at være en god investering. Forsikringer dækker i tilfælde af, at der er fejl og mangler i boligen, som ikke er fremført i hverken tilstands- eller elinstallationsrapporten. Fejl som rapporterne finder, dækkes ikke af forsikringen. Her er det boligadvokatens opgave at forhandle afslag i prisen eller få sælger til at udbedre fejlene. Derudover er det boligadvokatens rolle at rådgive dig ift. hvorvidt du har behov for en ejerskifteforsikring eller ej.
   
 • Berigtigelse af købsaftalen: Når en advokat berigtiger en ejendomshandel, betyder dette blot, at advokaten gennemfører og afslutter handlen, i henhold til hvad der er aftalt mellem sælger og køber. Konkret gennemgår advokaten købsaftalen og andre dertilhørende papirer for fejl og mangler. Dette er meget vigtigt, eftersom den oprindelige købsaftale udfærdiges af ejendomsmægleren, som varetager sælgerens interesser. Købsaftalen er derfor nødvendigvis ikke gunstig for dig, hvorfor at din boligadvokat bør gennemgå den. Selv hvis advokaten skulle overse noget i købsaftalen, vil advokatens forsikring dække eventuelle oversete fejl.
   
 • Skøde og tinglysning: Købsaftalen er den interne kontrakt mellem sælger og køber, og indeholder således alle vilkår og detaljer. Skødet er derimod det offentlige bevis på, hvem som besidder ejendomsretten. Skødet indeholder derfor kun de væsentligste detaljer fra handlen. Herefter tinglyses skødet i den offentlige tingbog. Det er meget vigtigt, at skøde er skrevet korrekt og overholde visse krav. I værste tilfælde kan man ikke bevise, at man er den retmæssige ejer af ejendommen, og man kan derfor ikke tage lån i ejendommen. Derfor skriver boligadvokaten typisk skødet, og tinglyser ligeledes dette, således at tinglysningen går igennem første gang. Bemærk, at tinglysningen foregår digitalt i dag, og der derfor ikke længere findes fysiske skøder. Sælger og køber skriver under med deres personlige NemID.
   
 • Refusionsopgørelsen: Som noget af det sidste i handlen udarbejder boligadvokaten en refusionsopgørelse. Dette er blot en opgørelse over sælger og købers økonomiske mellemværende. Ejendommens udgifter fordeles, således at overtagelsesdatoen også er skæringsdatoen. Her vil man således aflæse diverse forbrugsmålere. En refusionsopgørelse varierer alt afhængigt af situationen, men kan således indeholde udgifter som f.eks. ejendomsskatter, vand og vandafledningsafgift, el og varme, fællesudgifter, kontingent til grundejerforening og overtagelse af lån eller pantehæftelser.

Advokatforbeholdet

Når drømmeboligen er inde for rækkevide, kan det være fristende at skrive under på købsaftalen. Ejendomsmægleren presser på, og boligen er populær. Du risikerer at miste den, hvis ikke du handler her og nu – så du skriver under. Problemet er, at du ikke har haft tid til at lade en boligadvokat gennemgå købsaftalen og andre dertilhørende dokumenter. Det har advokaten stadig mulighed for, såfremt at købsaftalen indeholder et såkaldt advokatforbehold.

Med et advokatforbehold har du stadig mulighed for at fortryde aftalen helt gratis, selvom du allerede har skrevet under. Advokatforbeholdet giver typisk din boligadvokat en frist på 3-5 hverdage, hvor advokaten har mulighed for at gennemgå aftalen og komme med eventuelle indsigelser. Men bemærk, at advokatforbeholdet ikke automatisk indskrives i købsaftalen.

Har du skrevet under på en købsaftale uden advokatforbehold, kan du stadig komme ud af aftalen – men dette er ikke gratis. Du har en fortrydelsesret på 6 dage. Ulempen er, at du ved at gøre brug af fortrydelsesretten skal kompensere sælger med 1% af ejendommens købssum. Det kan således hurtigt ende med at koste dig 10-30.000 kroner, hvis du vil ud af en købsaftale uden advokatforbehold. Dette beviser endnu engang, hvorfor at en boligadvokat hurtigt kan vise sig at være en god investering.

Det koster en boligadvokat i København

Advokat i Danmark har fri prisdannelse. Dette betyder, at de inden for rimelighedens grænser selv fastsætter deres salær. Ageras har hjulpet mere end 30.000 danskere med at finde den rette advokat, og vores erfaring siger, at især blandt boligadvokater hersker der store prisforskelle.

I København koster en boligadvokat mellem 5.000-11.000 kr. men du kan sagtens finde priser både under og over dette. Det kommer naturligvis an på, hvad der er inkluderet i ydelsen. Skal advokaten udelukkende skrive et skøde og herefter tinglyse dette, eller skal advokaten stå for alt det praktiske ifm. bolighandlen?

Ageras finder en boligadvokat i København inden for 24 timer

Køb og salg af fast ejendom er ofte en omfattende og tidskrævende proces, som kan virke uoverskuelig med de mange love og regler, som de færreste har indsigt i. Derfor er det enormt vigtigt at have en dygtig boligadvokat ved sin side. Men hvordan finder man en dygtig boligadvokat i København, som heller ikke koster en bondegård?

Som Danmarks største formidler af advokatydelser har Ageras hjulpet mere end 30.000 danskere med at finde den helt rigtige advokat. Vi vil også gerne hjælpe dig – helt gratis og uforpligtende vel og mærke.

Vi ved, at når der er tale om bolighandler, skal det nogle gange gå lidt stærkt. Derfor påbegynder vi også arbejdet, lige så snart vi modtager din forespørgsel. Ud fra de oplysninger du angiver i kontaktformularen, begynder vi at indhente tilbud fra boligadvokater i København, som passer bedst muligt til dine behov og ønsker. Hermed er du sikker på kun at modtage relevante tilbud fra kandidater, der lever op til dine forventninger. Vi bestræber os på at have indhentet og videreformidlet alle 3 tilbud inden for 24 timer, så du hurtigt kan komme videre i processen. Med de 3 tilbud på hånden, har du mulighed for at sammenligne de forskellige tilbudsgivere på parametre som pris og kvalitet, således at du ender med den bedst mulige løsning.