Boligadvokat i København - Derfor skal du have en

Skal du købe eller sælge en ejendom i København eller omegn, så står du overfor en stor beslutning. En stor beslutning, som også får vidtrækkende konsekvenser for din privatøkonomi. 

Derfor har du formodentlig en masse spørgsmål. Og måske har du desværre ikke den store erfaring med ejendomshandel, som du kan trække på. I en typisk ejendomshandel vil der i gennemsnit være 150 sider. 150 sider fyldt med potentielle faldgruber, som kan have indvirkning på din økonomi i årevis. Derfor anbefaler vi altid, at man tilknytter en boligadvokat, der kan bistå med juridisk og økonomi rådgivning gennem hele forløbet.

Find din boligadvokat i København hos Ageras

Men hvad er det præcist, som boligadvokaten skal hjælpe dig med, og hvad bør en boligadvokat eventuelt koste? Som Danmarks største formidler af advokatydelser er Ageras’ fornemste opgave at skabe gennemsigtighed på markedet, og heraf stille dig som forbruger i den bedst mulige position når du skal finde din næste boligadvokat i København.

Det gør vi helt konkret ved gratis at indhente 3 uforpligtende tilbud fra boligadvokater i København og omegn til dig. Vi indhenter udelukkende tilbud fra kvalificerede kandidater, som matcher din personlige forespørgsel. Vi gør det hele inden for kun 24 timer, så du hurtigt kan komme videre i teksten.

Med 3 sammenlignelige tilbud på hånden fra boligadvokater i København, sikrer du dig en boligadvokat, som lever op til dine forventninger, både hvad angår kvalitet og pris.

Det kan en boligadvokat i København hjælpe dig med

En boligadvokat i København kan hjælpe dig med rigtig mange ting, og kan derfor være en rigtig god investering. Hvis du eksempelvis står overfor at skulle købe bolig, kan det være dejligt med en kompetent repræsentant på sin side af forhandlinger.

For selvom mægler virker sød og imødekommende, og umiddelbart har forklaret om alle boligens fejl og mangler, har mægler kun én interesse. At sikre det bedst mulige salg for sælger. Derfor kan det være enormt rart at have en kompetent repræsentant, som sikrer at alt er som det skal være. Bolighandler er trods alt blandt de største beslutninger i livet, og kan have store økonomiske konsekvenser. Derfor bliver mange mere trygge ved handlen, når de har fuldkommen vished om, at købsaftalen er som den skal være.

Hvornår man vælger at tilknytte en boligadvokat i forløbet, og hvad boligadvokaten konkret skal hjælpe med, varierer meget fra person til person. Nogle har inkluderer advokaten tidligt i processen, således at advokaten kan bistå med hjælp til forhandling af vilkår og pris. Andre tilknytter først boligadvokaten, når købsaftalen er underskrevet med et advokatforbehold. 

En boligadvokat i København kan hjælpe med tilstandsrapporten 

Rapporten er ikke lovpligtig, men bliver i langt de fleste tilfælde udarbejdet ifm. salg af en bolig. Det skyldes, at den giver køberen en vis sikkerhed, samt at den fratager sælger ansvaret for eventuelle usete fejl og mangler senere hen. Derudover kan man kun tegne en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport. Boligadvokaten gennemgår tilstandsrapporten og påpeger eventuelle forhold som bør belyses nærmere. 

Samtidig kan boligadvokaten ligefrem rådgive dig til at få din egen byggesagkyndige til at gennemgå ejendommen, såfremt der er behov for det. 

En boligadvokat i København kan hjælpe med elinstallationsrapporten

Ligesom tilstandsrapporten, er en elinstallationsrapport ikke lovpligtig. Men den giver ligeledes køberen en vis sikkerhed, og gør dermed boligen nemmere at sælge. Derudover fratager elinstallationsrapporten også sælger for ansvaret for eventuelle usete fejl og mangler

Ligesom tilstandsrapporten er den et krav, såfremt man ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. 

En elinstallationsrapport må ikke forveksles med et el-tjek, da der ikke hersker nogle klare retningslinjer for, hvad et el-tjek skal indeholde. Vi anbefaler altid, at man lader en boligadvokat gennemgå elinstallationsrapporten for eventuelle fejl og mangler. 

En boligadvokat i København kan hjælpe med Energimærket 

Alle boliger i Danmark er forpligtet til at være energimærket. Et energimærke fortæller således, hvor stort ejendommens energiforbrug er. Derudover indeholder en energimærkning forslag til, hvordan man forbedrer ejendommens energiforbrug. 

Man får hermed indsigt i, hvor meget det koster at holde drømmeboligen varm. Ligesom tilfældet var for tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, gennemgår boligadvokaten også ejendommens energimærkning og bistår i forlængelse heraf køberen med relevant rådgivning. 

En boligadvokat i København kan hjælpe med servitutter

En servitut er en form for indskrænkning af ejerens ejendomsret. De kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Det kan f.eks. være begrænsninger ift. hvor høj din hæk må være, eller hvilke byggematerialer du anvender på dit hus. 

Servitutter lyder måske farlige, men er ganske normale. Boligadvokatens opgave er blot at klarlægge, hvorvidt ejendommens eventuelle servitutter er oplyst af sælgeren, og derfor på korrekt vis fremgår af salgsopstillingen. 

Derudover er det også boligadvokatens opgave at sørge for, at køber har forståelse for, hvad de tinglyste servitutter indebærer for ejendommen. 

En boligadvokat i København kan hjælpe med ejerskifteforsikring 

En ejerskifteforsikring kan være relevant for både køber og sælger, men er ikke lovpligtigt for nogle af parterne. Dog kan forsikringen hurtigt vise sig at være en god investering. Forsikringen dækker i tilfælde af, at der er fejl og mangler i boligen, som ikke er fremført i hverken tilstands- eller elinstallationsrapporten. 

Fejl som rapporterne finder, dækkes ikke af forsikringen. Her er det boligadvokatens opgave at forhandle afslag i prisen, eller få sælger til at udbedre fejlene. Derudover er det boligadvokatens rolle at rådgive dig ift. hvorvidt du har behov for en ejerskifteforsikring eller ej. 

En boligadvokat i København kan hjælpe med berigtigelse af købsaftalen

Når en boligadvokat berigtiger en ejendomshandel, betyder dette blot, at boligadvokaten gennemfører og afslutter handlen, i henhold til hvad der er aftalt mellem sælger og køber. 

Konkret gennemgår boligadvokaten købsaftalen og andre dertilhørende papirer for fejl og mangler. Dette er meget vigtigt, eftersom den oprindelige købsaftale udfærdiges af ejendomsmægleren, som varetager sælgerens interesser. 

Købsaftalen er derfor nødvendigvis ikke gunstig for dig, hvorfor at din boligadvokat bør gennemgå den. Selv hvis boligadvokaten skulle overse noget i købsaftalen, vil advokatens forsikring dække eventuelle oversete fejl. 

En boligadvokat i København kan hjælpe med skøde og tinglysning

Købsaftalen er den interne kontrakt mellem sælger og køber, og indeholder således alle vilkår og detaljer. Skødet er derimod det offentlige bevis på, hvem som besidder ejendomsretten.

Skødet indeholder derfor kun de væsentligste detaljer fra handlen. Herefter tinglyses skødet i den offentlige tingbog. Det er meget vigtigt, at skøde er skrevet korrekt og overholder visse krav. 

I værste tilfælde kan man ikke bevise, at man er den retmæssige ejer af ejendommen, og man kan derfor ikke tage lån i ejendommen. Derfor skriver boligadvokaten typisk skødet og tinglyser ligeledes dette, således at tinglysningen går igennem første gang. 

Bemærk, at tinglysningen foregår digitalt i dag, og der derfor ikke længere findes fysiske skøder. Sælger og køber skriver under med deres personlige NemID. 

En boligadvokat i København kan hjælpe med refusionsopgørelsen

Som noget af det sidste i handlen, udarbejder boligadvokaten en refusionsopgørelse. Dette er blot en opgørelse over sælger og købers økonomiske mellemværende. Ejendommens udgifter fordeles, således at overtagelsesdagen også er skæringsdatoen. 

Her vil man således aflæse diverse forbrugsmålere. En refusionsopgørelse varierer alt afhængigt af situationen, men kan således indeholde udgifter som f.eks. ejendomsskatter, vand og vandafledningsafgift, el og varme, fællesudgifter, kontingent til grundejerforening og overtagelse af lån eller pantehæftelser.

Sikr din ret til en boligadvokat i København med advokatforbeholdet

Når drømmeboligen er indenfor rækkevidde, kan det være fristende at skrive under på købsaftalen. Ejendomsmægleren presser på, og boligen er populær. Du risikerer at miste den, hvis ikke du handler her og nu – så du skriver under. 

Problemet er, at du ikke har haft tid til at lade en boligadvokat gennemgå købsaftalen og andre dertilhørende dokumenter. Det har advokaten stadig mulighed for, såfremt at købsaftalen indeholder et såkaldt advokatforbehold.

Med et advokatforbehold har du stadig mulighed for at fortryde aftalen helt gratis, selvom du allerede har skrevet under. Advokatforbeholdet giver typisk din boligadvokat en frist på 3-5 hverdage, hvor advokaten har mulighed for at gennemgå aftalen og komme med eventuelle indsigelser. 

Men bemærk, at advokatforbeholdet ikke automatisk indskrives i købsaftalen.

Har du skrevet under på en købsaftale uden advokatforbehold, kan du stadig komme ud af aftalen, men det er ikke gratis. Du har en fortrydelsesret på 6 dage. Ulempen er, at du ved at gøre brug af fortrydelsesretten, skal kompensere sælger med 1% af ejendommens købssum. 

Det kan således hurtigt ende med at koste dig 10-30.000 kroner, hvis du vil ud af en købsaftale uden advokatforbehold. Dette beviser endnu engang, hvorfor at en boligadvokat hurtigt kan vise sig at være en god investering.

Hvad koster en boligadvokat i København?

Det kan være meget forskelligt, hvor meget en boligadvokat i København koster. Advokater i Danmark har nemlig fri prisdannelse. Det betyder, at de, inden for rimelighedens grænser, selv fastsætter deres salær. 

Ageras har hjulpet mere end 30.000 danskere med at finde den rette boligadvokat, og vores erfaring siger, at især blandt boligadvokater hersker der store prisforskelle.

I København koster en boligadvokat mellem 5.000-11.000 kr. men du kan sagtens finde priser både under og over dette. Det kommer naturligvis an på, hvad der er inkluderet i ydelsen. 

Skal advokaten udelukkende skrive et skøde og herefter tinglyse dette, eller skal advokaten stå for alt det praktiske ifm. bolighandlen?

Derfor kan du med fordel bruge Ageras, når du skal bruge en boligadvokat i København. Her får du tre sammenlignelige tilbud, og derefter kan du tage stilling til, hvilket du helst vil benytte dig af. Når du bruger Ageras i din boligadvokat-jagt, ved boligadvokaterne også at de er i konkurrence med andre, og vil derfor ofte komme med en ekstra god pris.

Ageras finder en boligadvokat i København inden for 24 timer

Køb og salg af fast ejendom er ofte en omfattende og tidskrævende proces. Den kan virke uoverskuelig med de mange love og regler, som de færreste har indsigt i. Derfor er det enormt vigtigt at have en dygtig boligadvokat ved sin side. 

Men hvordan finder man en dygtig boligadvokat i København, som heller ikke koster en bondegård?

Som Danmarks største formidler af advokatydelser, har Ageras hjulpet mere end 30.000 danskere med at finde den helt rigtige advokat. Vi vil også gerne hjælpe dig – helt gratis og uforpligtende vel og mærke.

Vi ved, at når der er tale om bolighandler, skal det nogle gange gå lidt stærkt. Derfor påbegynder vi også arbejdet, lige så snart vi modtager din forespørgsel. Ud fra de oplysninger du angiver i kontaktformularen, begynder vi at indhente tilbud fra boligadvokater i København, som passer bedst muligt til dine behov og ønsker. 

Hermed er du sikker på kun at modtage relevante tilbud fra kandidater, der lever op til dine forventninger. Vi bestræber os på at have indhentet og videreformidlet alle 3 tilbud inden for 24 timer, så du hurtigt kan komme videre i processen. 

Med de 3 tilbud på hånden, har du mulighed for at sammenligne de forskellige tilbudsgivere på parametre som pris og kvalitet, således at du ender med den bedst mulige løsning, og den helt rigtige boligadvokat i København.