Find hjælp til ejendomsadministration

Modtag et gratis og uforpligtende tilbud om ejendomsservice

Søger du en dygtig person til ejendomsadministration, kan Ageras hjælpe dig med at finde den rette person eller det firma, der har tid til at påtage sig opgaven, og som er ekspert indenfor den type af ejendom eller forening, som du søger en ejendomsadministrator til. Få nemt og hurtigt indsnævret feltet af mulige kandidater ved at lade Ageras udvælge tre kyndige ejendomsadministratorer, du kan vælge blandt.

Beskriv din opgave, når du udfylder formularen, og lad os matche dine behov med en dygtig og kompetent administrator. Hvad enten du søger en person, der kun skal administrere ejendommens økonomi, udlejning af erhvervslejemål eller lejligheder, juridiske spørgsmål etc. eller en person, der også kan stå for for eksempel ejendomsservice, matcher vi den rette person med dig og dine behov. Efter du har indsendt den udfyldte formular, går der ikke lang tid, før du modtager tre tilbud fra tre forskellige ejendomsadministratorer i din indbakke.

Vi sørger for, at vores eksperter matcher de kvalifikationer, du efterspørger, og det står dig frit for at vælge, hvem du ønsker at samarbejde med. Og ønsker du ikke at benytte nogen af de tilbud, vi sender til dig, kan du fravælge dem alle tre. Nemmere og hurtigt bliver det ikke at finde din nye samarbejdspartner!

Sådan virker det:

Udfyld formularen, og afklar dine behov, så vi ved, hvilke kvalifikationer og egenskaber, du leder efter, når du søger en person til ejendomsadministration. Vi sørger derefter for, at du modtager tre tilbud fra tre forskellige ejendomsadministratorer, som opfylder dine behov.

Vi kan lette dig for det besværlige arbejde med at finde en administrator, der matcher dine forventninger og lever op til dine krav. Vores netværk er stort og er desuden landsdækkende, og vi sender dig hurtigt tre gratis og uforpligtende brugbare tilbud, som du kan nærlæse og vælge ud fra.

Ønsker du ikke at benytte nogen af de fremsendte tilbud, står det dig frit for at fravælge dem. Men vi lover dig, at vi matcher dine behov og gør os umage med udvælgelsen.

Få tilbud på ejendomsadministration
Nemt, gratis og uforpligtende
Ageras må gerne kontakte mig via email

Kendskab og erfaring

Du har brug for en administrator, der kender sit fag, har erfaring, er kvalificeret, og som du trives med. Lejere er ofte tidskrævende og utålmodige, men når du får et firma til at klare din ejendomsadministration, er det dem, der har den daglige kontakt med lejerne, står for skifte i forbindelse med ud- og indflytninger og klarer alt det praktiske i den forbindelse. Der er næsten ikke grænser for de opgaver, som en dygtig ejendomsadministrator kan stå for, og når du udliciterer opgaverne, får du tid til andre gøremål.

Tillid og personlighed

Det er en tillidssag at have et eksternt firma til at klare sin ejendomsadministration, og du skal have tillid til den eller dem, du ansætter. Derfor matcher Ageras også på personlighed, så du finder en administrator, som du svinger med og har tillid til. Du kan sikkert finde masser af administratorer på nettet, men det tager tid at kontakte hver især og uden det fornødne kendskab til de forskellige administratorer, kan det være svært at finde den rette. Hos Ageras samarbejder vi med ejendomsadministrationer på daglig basis, vi kender deres spidskompetencer og deres ydelser og kan nemt sætte dig i forbindelse med firmaer, der matcher dine behov.

Personale og regnskab

Er der brug for personale i din ejendom, kan din ejendomsadministrator ansætte de personer, som er nødvendige for ejendommens drift – til ejendomsservice, viceværtopgaver mv. Din administrator kan sørge for ansættelsessamtaler, kontrakter og opfølgning, så du selv slipper for at skulle annoncere, indkalde til samtaler mv. Ejendomsadministrationen kan desuden sørge for, at dit regnskab for ejendommen er udfærdiget, og at der er lagt budget. En ejendomsadministration kan også have opgaver som for eksempel boligoverdragelser i andelsboligforeninger og ejerforeninger.

Ageras kan hjælpe dig med at finde den rette ekspert til din ejendomsadministration

Hvad laver en ejendomsadministrator?

En ejendomsadministrator laver boligadministration for ejendomme, hvilket med andre ord vil sige, at administratoren tager sig af alle praktiske forhold i forbindelse med den daglige drift. Ejendomsadministratoren kan rådgive beslutningstagere (ejere, bestyrelser, udlejer), varetage kontakten mellem lejere og udlejer/ejer, opkræver husleje og eventuelle fællesudgifter mv. En ejendomsadministration betaler desuden regninger, bogfører, udfærdiger ejendommens regnskab og giver økonomisk og juridisk rådgivning.

En ejendomsadministrator kan desuden udfærdige drifts- og vedligeholdelsesbudgetter, varetage håndtering og koordinering af for eksempel renoveringsprojekter og kan stå for håndtering af andelsboligoverdragelser, hvis det er en andelsboligforening, de er administratorer for. Er det en andelsboligforening, du søger en ejendomsadministrator til, sørger Ageras naturligvis for, at du får tilbud fra administratorer, der er eksperter i andelsboligforeningsloven. Også ejerforeninger ansætter administratorer, og her kan disse stå for eksempelvis ejerskifter og henvendelser fra ejendomsmæglere.

Administrator kan også stå for ejendomsservice i forskellige kategorier, såsom ansættelse af vicevært, lønudbetaling mv. En administrators opgaver er mange, og du kan lade administratoren tage sig af alle opgaver vedrørende din ejendom eller blot nogle få.

Hvad er prisen for ejendomsadministration?

Prisen for ejendomsadministration sættes alt efter opgavens omfang og for eksempel ejendommens størrelse, hvilken boligorganisation det drejer sig om etc. Mange ejendomsadministratorer udbyder pakkeløsninger, hvor de ydelser, som administratoren skal stå for, er udspecificeret. Det er naturligvis muligt at tilkøbe ekstra ydelser ud over de aftalte i pakkeløsningen, men det kan være praktisk med en pakkeløsning, så du ved, hvad den månedlige regning ender på, hvilke opgaver administratoren tager sig af, og hvilke du selv skal stå for.

Både udlejere af private boliger og erhvervslejemål, andelsboligforeninger og ejerforeninger har brug for en ejendomsadministration til at varetage diverse opgaver, som for eksempel opkrævning af husleje, tilsyn ved ud- og indflytninger, ejendomsservice mv.

Ejere og bestyrelsesmedlemmer

Ejer du en ejendom, en interessentskabslejlighed, eller sidder du i bestyrelsen for en andels- eller ejerforening, ved du, hvor meget arbejde der er med administration, ejendomsservice og vedligehold, og det er sikkert derfor, du nu er på udkig efter en administrator til at varetage alle eller en del af opgaverne. En ejendomsadministrator kender regler og vedtægter og kan varetage alle opgaver eller blot de opgaver, du ikke ønsker at varetage.

Investorer med ejendomme

Måske har du erhvervet en ejendom som en investering, og ønsker ikke selv at have noget at gøre med driften af den, eller du sidder måske i bestyrelsen for en andels- eller ejerforening og har et fuldtidsjob ved siden af dit bestyrelsesarbejde. I disse tilfælde og mange flere er det en god idé at få et eksternt firma til at varetage administreringen af ejendommen.

Byggesager og renoveringsprojekter

De fleste ejendomsadministratorer kan også bistå med byggesagsadministration, der inkluderer ydelser som f.eks. deltagelse i bestyrelsesmøde for at gennemgå projektet, finansiering og rådgivning herom, udarbejdelse af byggebudget, økonomisk byggekontrol, indhentning af tilbud på byggeteknisk rådgiver og entreprenører, økonomisk konsekvensberegning, betaling og bogføring af regninger, tegning af relevante forsikringer osv.

Hvilke opgaver tilbyder en ejendomsadministrator?

Som nævnt beskæftiger og tilbyder en ejendomsadministrator sig med mange forskellige typer opgaver. En ejendomsadministrators overordnet opgave består dog af den løbende drift af ejendommen samt rådgivning til relevante beslutningstagere som f.eks. en bestyrelse eller en udlejer.

Hvilke ydelser den enkelte ejendomsadministrator yder, afhænger først og fremmest af kundens behov og præferencer, men også af hvilken type ejendom der er tale om. Det er således ikke underordnet, hvorvidt der er tale om en ejerforening, en andelsforening, et gårdlaug, en udlejningsejendom eller en erhvervsejendom, da det har indflydelse på arbejdsopgaverne, som administratoren skal varetage.

De fleste ejendomsadministratorer udbyder pakkeløsninger, hvor bestemte ydelser er inkluderet for de forskellige kundetyper. Derudover kan man tilkøbe en række specialiserede ydelser som f.eks. udarbejdelse af overdragelsesaftaler eller håndtering af byggeprojekter.

Herunder gennemgår vi nogle af de almene ydelser, som en administrator typisk varetager:

Opkrævninger og rykkerprocedure
Den løbende kontakt med lejere og ejere kan være en tidskrævende opgave, som meget få foreninger magter selv at varetage, medmindre foreningen er af en lille størrelse. Derfor står administratoren typisk for denne kontakt, hvor især den månedlige opkrævning af boligafgift, fællesudgifter og andre betalinger kan være en tidsrøver. Derudover tager administratoren sig også af rykkerprocedure, og orienterer typisk bestyrelsen herom. I nogle tilfælde behandler administratoren også sager om eksklusion i samarbejde med bestyrelsen.
Budgetudarbejdelse og kvartalsvis budgetkontrol
Administratoren udarbejder i samarbejde med bestyrelsen eller udlejeren et drifts- og vedligeholdelsesbudget for ejendommen. Derudover kontrollerer administratoren budgettet kvartalsvis, og sender denne kontrol elektronisk eller i papirform til relevante beslutningstagere som f.eks. bestyrelsen eller udlejer. Det er bl.a. i forbindelse med budgetterne at ejendomsadministratoren yder økonomisk rådgivning, og derfor også vil komme med forslag til regulering af boligafgifter.
Ansættelsesforhold
Såfremt ejendommen skal have en vicevært tilknyttet, står ejendomsadministratoren for ansættelse af vedkommende, herunder udarbejdelse af ansættelseskontrakt, lønadministration, skattebetaling og andre relevante ansættelsesforhold.
Bogføring og fremsendelse af regnskabet
Administratoren tager sig også af betaling af foreningens regninger. Derudover bogfører vedkommende også foreningens ind- og udbetalinger, og opbevarer således bilagene og det dertilhørende regnskabsmateriale i 5 år i henhold til bogføringsloven. Administratoren klargør og fremsender også alle relevante dokumenter til revisoren med henblik på udarbejdelse af årsregnskabet.
Overordnet juridisk og økonomisk rådgivning
Uvildig juridisk og økonomisk rådgivning er som tidligere nævnt en af de primære arbejdsopgaver for ejendomsadministratoren over for bestyrelsen. Rådgivningen vil naturligvis komme til udtryk i mange af de øvrige nævnte ydelser.
Byggeadministration
Administratoren kan også være ansvarlig for håndtering og koordinering af byggesager og renoveringsprojekter i ejendommen. Byggeadministration er ikke inkluderet i den typiske ejendomsadministration, og er således en særskilt tillægsydelse pga. opgavens omfang.

Vores netværk af revisorer, bogholdere og advokater er Nordens største

Er du utilfreds med den ejendomsadministration, du bruger lige nu? Og er du bange for, at det er for tidskrævende at skifte til en anden, så kan vi hos Ageras hjælpe dig med at komme i forbindelse med en ny administrator.

Det er faktisk ikke så besværligt, som det lyder, at skifte sin ejendomsadministrator ud, for den nye administrator tager sig oftest af alle praktiske opgaver i forbindelse med skiftet. I de fleste tilfælde kan den nye administrator selv tage kontakt til den tidligere administrator, og få de dokumenter og det materiale vedkommende ligger inde med, sådan at du slipper for at kontakte først den ene og så den anden administrator.

En ejendomsadministrator vil ofte gennemgå foreningens eller ejendommens abonnementer og aftaler såsom forsikringer og elpriser, når vedkommende starter opgaven, og i kraft af sine forbindelser og sin erfaring kan administrationen ofte forhandle bedre aftaler på plads, end dem I har i forvejen, hvilket sikrer at ejendommen bliver mere rentabel både for ejere og lejere.

Fandt du ikke den service, du søgte?
Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig