Ejendomsadministration i Aarhus

Markedet for ejendomsadministration er komplekst og uigennemskueligt. Selv de mest erfarne bestyrelsesmedlemmer har begrænset indsigt i markedet. Dette kan til dels skyldes det faktum, at man sjældent skifter ejendomsadministrator, men også at ydelserne, som er inkluderet i administrationen, varierer utrolig meget fra administrator til administrator. For hvad er det præcist, man har behov for? Hvad kan administratoren præcist tilbyde, og er det så til en fair pris?

Ageras er Danmarks største formidler af ejendomsadministrationssager. Vores største motivation bunder i at skabe større gennemsigtighed på ejendomsadministrationsmarkedet. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at vi helt gratis indhenter 3 sammenlignelige tilbud, som matcher dine behov og præferencer. Derudover ønsker vi også at uddanne forbrugerne bedst muligt. Derfor har vi lavet denne side, som forhåbentligt besvarer nogle af de spørgsmål, du måtte sidde med, inden du finder din næste ejendomsadministrator i Aarhus.

Ejendomsadministratorens arbejdsopgaver

Overordnet set beskæftiger en ejendomsadministrator sig med den daglige drift af ejendommen, og bistår med juridisk og økonomisk rådgivning til relevante beslutningstagere. Disse beslutningstagere kan f.eks. være bestyrelsen i en ejer- eller andelsforening, eller en udlejer som ejer en erhvervsejendom. Her varetager ejendomsadministratoren et bredt spektrum af opgaver inden for jura, økonomi, byggeteknik m.v.

Ejendomsadministratorens arbejdsopgaver afhænger også af den enkelte ejendom. Behovet varierer således alt afhængigt, om der er tale om en ejerforening, en andelsforening, et gårdlaug, et kommanditselskab eller en erhvervs-, investerings- eller udlejningsejendom.

Mange ejendomsadministratorer tilbyder pakkeløsninger, hvor der er en række ydelser inkluderet. Derudover er der særlige enkeltstående ydelser, som skal tilkøbes. Dette kan f.eks. være ifm. overdragelsen af en lejlighed eller ved byggeprojekter i ejendommen.

Herunder finder du en liste over de typiske arbejdsopgaver som en ejendomsadministrator varetager.

 • Daglig kontakt til lejere/ejere herunder opkrævning og rykkeprocedure
 • Betaling af regninger og løbende bogføring
 • Klargøring og fremsendelse af regnskabet til revisor
 • Budgetudarbejdelse og budgetkontrol herunder afrapportering til beslutningstagere
 • Årlig afregning af forbrugsregnskaber som f.eks. vand- og varmeregnskaber
 • Deltagelse af generalforsamlinger som dirigent og referent
 • Deltagelse i bestyrelses- og regnskabsmøder.
 • Overordnet juridisk og økonomisk rådgivning til f.eks. bestyrelsen
 • Håndtering af andelsboligoverdragelser - naturligvis kun relevant for andelsboligforeninger
 • Registrering af ejerskifte - kun relevant for ejerforeninger
 • Besvarelse af henvendelser fra ejendomsmæglere
 • Besvarelse af andre henvendelse fra f.eks. myndighederne, beboere osv.
 • Behandling af forsikringsskader på ejendommen og de enkelte lejligheder
 • Udarbejdelse af lejekontrakter for beboelses- og erhvervslejemål.
 • Håndtering af ansætte som f.eks. en vicevært, herunder kontraktudarbejdelse og løn
 • Webløsning hvor administratoren, bestyrelsesmedlemmer og beboerne kan kommunikere
 • Byggeadministration – en omfattende ydelse som ikke er inkluderet i normal administration

Du kan finde en uddybende forklaring over de enkelte ydelser på denne side.

At skifte ejendomsadministrator er lettere, end du tror

Trods utilfredshed over deres nuværende løsning, undgår mange stadigvæk at skifte deres ejendomsadministrator. Dette kan bl.a. skyldes den føromtalte uigennemskuelighed på markedet, samt frygten for en lang, bøvlet og dyr proces.

Mange af disse bekymringer er ubegrundet. At skifte ejendomsadministrator er lettere, end du tror, og vi har nu gjort det endnu lettere. Det eneste du skal gøre, er blot at opsige aftalen med din nuværende ejendomsadministrator.

Hos Ageras sørger vi helt gratis for at indhente 3 tilbud på kandidater i Aarhus, som passer præcist til dine behov og præferencer. Efter du har valgt den rette ejendomsadministrator, vil du erfarer, at den nye administrator står for alt det praktiske ifm. selve skiftet. Den nye administrator kontakter således den forhenværende, og får indhentet alt materiale og dokumentation. Herefter gennemgår administratoren ejendommens økonomi med henblik på at forbedre denne. For en ejer- eller andelsboligforening vil administratoren f.eks. gennemgå foreningens forsikringer, lån og elpriser. Derudover vil administratoren også indkalde til et introduktionsmøde.

Husk også en revisor

Uagtet om du er lovmæssigt forpligtiget til at tilknytte en revisor, vil vi altid anbefale dette til alle typer ejendomme.

Da ejer- og andelsforeninger hører under regnskabsklasse A, er disse ikke forpligtiget til at have en godkendt revisor tilknyttet jf. årsregnskabsloven. Årsrapporten skal således indeholde en ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, en resultatopgørelse og en balance. Bemærk dog, at der findes helt specifikke regler og krav til regnskabsaflæggelse for ejer- og andelsforeninger, hvorfor det er en fordel at have en revisor til at udarbejde foreningens årsrapport. Derudover giver revisoren også en større sikkerhed ift. ejendommens økonomi.

Kravene til regnskabsaflæggelse for udlejnings- og erhvervsejendomme afhænger af ejerforholdet. Det er således ikke underordnet om der er tale om en privat ejer eller et større A/S. Hvis du ønsker at læse mere om de forskellige regnskabsklasser og de dertilhørende regnskabskrav, kan du læse mere her

Du skal være opmærksom på, at langt de fleste ejendomsadministratorer har faste samarbejdsaftaler med udvalgte revisorer. På denne måde kan administratoren også tilbyde at få årsrapporten udarbejdet som en tillægsydelse. Dog er prisen for denne ydelse nødvendigvis ikke fordelsagtig, og du kan med fordel selv indhente tilbud på en revisor. Orker du ikke at gøre dette arbejde selv, kan Ageras som Danmarks største formidler af revisoropgaver ligeledes hjælpe dig med at finde en revisor i Aarhus.

Byggeadministration

Såfremt ejendommen har en forestående byggesag eller renoveringsprojekt, anbefaler vi altid, at man kontakter en ejendomsadministrator for byggeadministration. Dette skyldes at byggesager og renoveringsprojekter kan have enorm indflydelse på ejendommens økonomi, og det kræver derfor både tid, erfaring og kendskab til gennemførelse af byggesager.

Bemærk at byggeadministration er en særskilt ydelse, og hører således ikke ind under ejendomsadministration.

Byggeadministration inkluderer typisk ydelser som f.eks. deltagelse i bestyrelsesmøde for at gennemgå projektet, finansiering og rådgivning herom, udarbejdelse af byggebudget, økonomisk byggekontrol, indhentning af tilbud på byggeteknisk rådgiver og entreprenører, økonomisk konsekvensberegning, betaling og bogføring af regninger, tegning af relevante forsikringer osv.

Spar tid og penge: Lad Ageras finde din næste ejendomsadministrator i Aarhus

Som tidligere nævnt er Ageras Danmarks største formidler af ejendomsadministrationsopgaver i Danmark. Det er vi pga. vores stærke netværk af samarbejdspartnere, som tilsikrer, at vi kan imødekomme alle slags behov i hele landet - inklusivt Aarhus! Vi hjælper både ejerforeninger, andelsforeninger, gårdlaug, kommanditselskaber, erhvervsejendomme m.v.

Det tager os maksimum 48 timer at finde 3 relevante kandidater i Aarhus, som passer præcist til dit behov. Du kan derfor spare massere af tid ved at lade os gøre det hårde arbejde.

Derudover kan du ved at anvende vores service også spare penge. Da vores service gennemsigtiggøre markedet, forbedrer vi hermed muligheden for at få en fordelsagtig pris. Den største besparelse findes dog ikke i honoraret men i selve administrationsydelsen. Den rette administrator kan ved gennemgang af ejendommens økonomi typisk spare dig mange penge.

Du skal blot udfylde vores kontaktformular, hvori du også beskriver arbejdsopgaven, så klarer vi det hårde arbejde – helt gratis og uforpligtende vel og mærke.