Få et tilbud fra 3 kompetente advokater

- Gratis, uforpligtende og inden for 48 timer

Ageras må gerne kontakte mig via email
Kundeservice sidder klar
77 34 80 81

Derfor skal du finde din næste advokat gennem Ageras

Danmarks største formidler af juridiske ydelser
Vores netværk muliggør, at vi kan imødekomme alle slags behov

Få en skarp pris
Vi skaber gennemsigtighed til fordel for dig

Ingen risiko
Det er gratis og uforpligtende

Sådan fungerer det

Trin 1
Udfyld formularen
Beskriv din arbejdsopgave og dine forventninger til advokaten. Vi finder herefter 3 relevante kandidater, hvis kompetencer lever op til dine behov og præferencer.
Trin 2
Sammenlign tilbud
Inden for 48 timer tager de 3 kandidater kontakt til dig med deres respektive tilbud. Herefter kan du sammenligne tilbuddene på baggrund af dine præferencer.
Trin 3
Vælg et tilbud
Du vælger det tilbud, hvor kvaliteten og prisen passer dig bedst, og indleder herefter et samarbejde med den pågældende advokat eller inkassovirksomhed.

Find den rette advokat eller inkassovirksomhed
nemt og gratis

Det er helt gratis og uforpligtende

Inkasso

Inkasso er et begreb, der bruges i forbindelse med at inddrive gæld fra enten privatpersoner eller virksomheder, som ikke har formået at betale gælden til tiden. For mange er det en uoverskueligt kamp at tage op med den dårlige betaler, og derfor hyrer man typisk en advokat eller en inkassovirksomhed til effektivt at inddrive gælden.

Før at man kan indlede en sag om inkasso, er det vigtigt, at der ikke hersker nogen tvivl om beløbets størrelse, hvornår beløbet senest skal betales, og hvilken ydelse skyldneren skal betale for. I tilfælde af at skyldneren gør indsigelser mod opkrævningen, som f.eks. en kunde der klager over en vare, er der tale om en tvist og ikke længere om en inkassosag. Denne type sager skal i stedet behandles som en almindelig retssag.

Udenretlig og retslig inkasso

Udenretlig inkasso skal forstås som tiltag, hvor domstolen ikke bliver indblandet. Ved udenretlig inkasso pålægges skyldneren foruden at betale selve gælden, også at skulle betale for de omkostninger, der er forbundet med selve inddrivelsen af gælden. Dette kan f.eks. komme til udtryk i form af et rykkergebyr.

Som kreditor er du af inkassoloven forpligtiget til først at forsøge dig med udenretlig inkasso som f.eks. rykkerskrivelser, betalingspåmindelser osv. Dette er noget, man enten selv kan gøre, eller få gjort af en advokat eller en inkassovirksomhed. Virker disse tiltag ikke, kan du går videre med retslig inkasso.

Der skal som minimum fremsendes én rykker, men derudover findes der ingen regler for, hvor mange rykkere man skal sende til skyldneren, før man kan gå videre med retslig inkasso. Typisk sender man dog mellem 1-3 rykkere. Reagerer skyldneren fortsat ikke, er retslig inkasso det næste naturlige skridt for at inddrive sit tilgodehavende. Overgår sagen til retslig inkasso, vil en advokat eller en inkassovirksomhed typisk overtage sagen og dermed lette processen for dig.

Med retslig inkasso menes der, at sagen ender med en retssag eller en småsag alt afhængigt af beløbets størrelse. Dette gøres med henblik på at få rettens ord for betalingen efterfulgt af udlæg med Fogeden i skyldnerens aktiver.

Småsager under 50.000 kroner

Drejer beløbet sig om under 50.000 kroner køres sagen som en småsag. En småsag er en stævning under forsimplede regler, der gør sagen både billigere og hurtigere sammenlignet med en almindelig retssag. Derfor er behovet for juridisk hjælp også mindre, da man som kreditor vil kunne klare meget af arbejdet selv herunder telefonmøder med retten. En advokat vil i denne sammenhæng kunne hjælpe med udfærdigelse af stævningen.

At anlægge en småsag koster 500 kroner, men man får pengene igen, hvis man vinder sagen. Parterne betaler typisk selv deres respektive omkostninger.

Retssager over 50.000 kroner

Er kravet over 50.000 kroner, anlægger man en decideret retssag, som er betydeligt mere omfattende end en småsag. Her koster det også 500 kroner at anlægge sagen foruden 2% af beløbet over 6.000 kroner. Derudover kan de stridende parter blive tilpligtet at betale hinandens udgifter afhængigt af, hvem som vinder sagen. Debitor kan således ende med at betale beløbet samt hele eller væsentlige dele af modpartens omkostninger.

Vinder man retssagen, har man derudover mulighed for at gøre udlæg i debitors aktiver ved hjælp af fogeden.

Inkassoloven

Inkassoloven omhandler de lovmæssige regler og krav, der er i forhold til, hvordan man korrekt foretager inkasso i Danmark. Loven beskriver hvordan inkassoprocessen bør foregå, men omhandler også fastsættelse af inkassoomkostningerne og inkassosalæret.

Det er vigtigt, at du som kreditor følger inkassoloven, da skyldner kun er forpligtiget til at betale for dine omkostninger, der er forbundet med selve inddrivelsen af gælden, så længe du følger inkassoloven. Derfor vælger mange med fordel, at benytte sig af en advokat eller en inkassovirksomhed til at inddrive gælden korrekt.

Reglerne i inkassoloven vil blive gennemgået i det følgende afsnit.  

Inkassoregler

Den vigtigste og mest væsentlige regel i inkassoloven findes under §10, som siger, at en rykkerproces skal være forgået forud selve inkassoprocessen. Dette betyder, at du som minimum skal have fremsendt én rykker til skyldneren, hvori der fremgår en inkassovarsel, før retslig inkasso kan påbegynde. Udenretlig inkasso skal altså foregå, før man kan gå videre med retslig inkasso.

For hver rykker, du som kreditor sender, må du pålægge skyldneren et rykkergebyr på 100,00 kr. Rykkergebyret dækker over de omkostninger, der er forbundet med den tid, du har måtte bruge på at rykke for betalingen. Dette betyder, at rykkergebyret tilgår dig og ikke din advokat. Der skal dog være en betalingsfrist på 10 dage mellem hvert afsendte rykkerskrivelse. Derudover må du kun pålægge et rykkegebyr tre gange for den samme ydelse. Dette betyder, at de færreste vælger at sende mere end tre rykkere, før sagen tages til retslig inkasso.

Inkassosalær

Ligesom rykkergebyret, er et inkassosalær et beløb som skyldneren pålægges at betale dig, for de omkostninger du som kreditor har haft med at inddrive gælden. Dog kan skyldneren først pålægges at betale for et inkassosalær, når du har fremsendt minimum én rykker og én inkassovarsel.

Størrelsen på inkassosalæret beregnes ud fra nogle faste takster, der tager udgangspunkt i gældens størrelse. Taksterne, som er opgjort i inkassoloven, er opdelt efter, om der er tale om hhv. egen-inkasso eller fremmedinkasso. Ved egen-inkasso har du som kreditor selv gjort alt arbejdet ifm. inddrivelsen af gælden, hvor man ved fremmedinkasso har hyret en advokat eller en inkassovirksomhed. Har du som kreditor haft omkostninger, der overstiger inkassosalæret, skal omkostninger dækkes af egen lomme.

Inkassovarsel

En inkassovarsel er en advarsel til skyldner om, at ved manglende betaling vil den videre konsekvens være inkasso, hvor skyldneren vil skulle dække de yderligere omkostninger, der er forbundet med dette. Typisk vil en inkassovarsel være en del af den sidste rykkeskrivelse, der tilsendes skyldneren. En inkassovarsel skal ligesom en rykkerskrivelse give skyldner en frist på 10 dage til at betale.

Inkassogebyr

Et inkassogebyr er et gebyr på 100,00 kr. som pålægges skyldneren at betale, når sagen tages til inkasso. Inkassogebyret dækker over de omkostninger, der er forbundet med, at du har måtte overgive sagen til inkasso. Dette gebyr vil altid udgøre 100,00 kr. uafhængigt af gældens størrelse, og kan modsat rykkergebyret kun pålægges skylderen at betale én enkelt gang. 

Priser på inkasso

Der findes to måder, hvorpå prisen på inkassoydelser fastsættes.

Nogle virksomheder har desværre så ofte dårlige betalere, at de derfor har en fast aftale med et advokatkontor eller en inkassovirksomhed. Dette betyder, at de betaler en fast årlig pris på en inkassoordning, uanset antallet af sager og sagernes omfang. Dette er som regel kun en relevant løsning for virksomheder med mange inkassosager.  

Den anden mulighed er simpelthen, at advokatens salær beregnes ud fra den enkelte sag, og derfor også betales per sag. Ofte vil du dog kunne få dækket disse udgifter eller dele af dem af skyldner, såfremt du vinder sagen.

Du skal dog være opmærksom på, at der på markedet hersker utrolig store prisforskelle. Det gør der bl.a. fordi at advokaterne i Danmark har fri prisfastsættelse inden for rimelighedens grænser.

Derudover vil inkassovirksomhederne i nogle tilfælde være i stand til at tilbyde fordelsagtige priser, fordi de har specialiseret sig i gældsinddrivelse, og derfor kan tilbyde ydelserne til en lavere pris.  

Har du brug for en advokat eller en inkassovirksomhed?

Efter at have læst denne tekst er du forhåbentligt blevet klogere på begrebet inkasso, og den proces der medfølger. Så langt så godt. Men at inddrive gæld fra dårlige betalere kan være en langvarig og kompliceret proces, der stjæler en masse af din værdifulde tid. Mange vælger derfor med fordel at benytte sig af enten en advokat eller en inkassovirksomhed til at inddrive gæld fra dårlige betalere. Men hvordan finder man den rigtige advokat eller den rigtige inkassovirksomhed, uden at dette også skal blive en kompliceret og ugennemskuelig tidsrøver?

Ageras er dansk formidlingstjeneste, der siden 2012 har hjulpet over 30.000 danskere med at finde den rette advokat. Ved blot at udfylde en kort formular, hjælper Ageras dig med at indhente 3 sammenlignelige og ikke mindst skræddersyede tilbud fra nogle af de mange advokater og inkassovirksomheder, som vi samarbejder med rundt om i landet. Udover at Ageras’ service sparer dig for en masse tid, og hjælper dig med at gøre markedet mere gennemskueligt, er servicen også helt gratis og uforpligtende.  

Så snart du har udfyldt vores kontaktformular, hvori du beskriver arbejdsopgaven, begynder vi at indhente tilbud blandt vores kvalificerede samarbejdspartnere. Vores brede og værdifulde netværk tilsikrer, at vi altid har kvalificerede tilbudsgiver til din forespørgsel, hvorfor vi naturligvis kun indhenter tilbud fra advokater og inkassovirksomheder, som matcher dine personlige behov og forventninger.  

Kom i gang nu, og stå med 3 sammenlignelige tilbud inden for kun 48 timer, så du hurtigt kan komme videre i teksten.