Arveforskud

Arveforskud

Du har mulighed for at give dine arvinger forskud på den arv, der venter dem, når du engang går bort. Arveforskuddet vil, i modsætning til en gave, blive modregnet i senere modtaget arv, og modtageren får derfor ikke flere penge, end denne ellers ville – der rykkes ene og alene ved tidspunktet, som arven bliver modtaget på.

I denne tekst vil jeg komme ind på bl.a. reglerne for hvornår arveforskuddet er afgiftsfrit, arveforskudskontrakter, gaver, hvornår man kan give et arveforskud og andre ting.

Et arveforskud er vejen frem, hvis du ønsker at hjælpe et barn her og nu, men ønsker, at alle dine børn i sidste ende skal have lige meget. Netop dette opnås med et arveforskud. Hvis en arving har fået et arveforskud, der i sidste ende ender med at blive større end arveloddet, skal forskellen tilbagebetales af arvingen til dødsboet så ligedeling mellem arvinger opnås uanset.

Et arveforskud kan både ske i form af rede penge, som materielle genstande (en bil), som eftergivelse af gæld eller som værdipapirer.

Reglerne for arveforskud kan du selv læse om i arvelovens §§ 43 til 47.

Hvordan giver jeg et arveforskud?

Der er ingen formkrav til at give et arveforskud. I og for sig kan du bare overføre det ønskede beløb til den ønskede arving, ringe og sige, at der er tale om et arveforskud, og så er du færdig.

Jeg vil dog anbefale, at du har dokumenteret arveforskuddet skriftligt for at undgå fremtidige problemer. Hvis du går bort, og modtageren af arveskuddet var i den vildfarelse, at der var tale om en gave, er der grobund for problemer i takt med bodelingens begyndelse. Denne risiko kan elimineres ved skriftligt at have formuleret arveforskuddet i forvejen.

Dette kan lade sig gøre ved hjælp af en arveforskudskontrakt. I en sådan kontrakt vil det nedfældes hvem der er arvelader, hvem der er arving, hvor stort et beløb der er tale om, hvornår og hvordan det overføres og – vigtigst af alt – at der er tale om et arveforskud og ikke fx gave, arveafkald mod vederlag eller arvingsgæld (sidstnævnte er relativt sjældent i dag).

Du kan online købe en standardformular til et par hundrede kroner. Det er ligeledes muligt blot selv at nedfælde den, da der som nævnt ikke er nogen formkrav for at give en person et arveforskud. Ligeledes kan du, hvis du ønsker at være helt sikker, bede en advokat tage sig af opgaven med at nedskrive en arveforskudskontrakt og sørge for at denne er juridisk et hundrede procent vandsikker.

Du kan i en arveforskudskontrakt naturligvis skrive ind, at arveforskuddet skal tilfalde modtageren som fx skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje, præcis som du kan med almindelig arv og et testamente.

Du kan ligeledes skrive i dit testamente, at der er give arveforskud på det og det beløb til den og den beløb som alternativ til en arveforskudskontrakt. Sidstnævnte vil dog være billigere at lave, da et testamente typisk koster et par tusinde kroner. Der er intet i vejen for at lave begge ting ej heller.

Hvem kan få det – og hvad med afgifter?

Kun dine livsarvinger kan efter loven få et arveforskud. Du kan altså give dine børn, dine stedbørn og dine børnebørn et arveforskud. Du kan også give et arveforskud til en niece/nevø eller søster, men i så fald kan dette ikke ske efter reglerne for gaveafgift – og modtageren skal altså betale almindelig indkomstskat af beløbet. Alene livsarvinger kan modtage et arveforskud efter gaveafgiftsreglerne.

Reglerne for gaveafgift går i korte træk ud på, at man som modtager af en gave skal betale en afgift over det afgiftsfrie beløb. Det afgiftsfrie grundbeløb er på 64.300 kroner.

Eksempel: Jeg har 3 børn. Jeg ønsker at give et af børnene et arveforskud på 100.000 kroner. Det afgiftsfrie beløb er på 64.300 kroner, og jeg skal derfor betale afgift på de resterende 35.700 kroner. Afgiften er på 15 %. 15 % af 35.700 kroner er 5.355 kroner. Altså skal modtageren af de 100.000 kroner i arveforskud betale 5.355 kroner i gebyr til staten i forbindelse med at pengene modtages.

Eksempel: Jeg ønsker at give et arveforskud til min søster på 100.000 kroner. Min søster er ikke omfattet af reglerne for gaveafgift, og hele beløbet på 100.000 kroner skal derfor beskattes som indkomstskat. Derfor vil kun cirka halvdelen af arveforskuddet rent faktisk blive modtaget af min søster, mens resten vil gå til staten.

Opsummering: Du kan give alle et arveforskud, men kun livsarvinger falder ind under reglerne for arveforskud. Et arveforskud til din ægtefælle er afgiftsfrit.

Overvej et rentefrit familielån

Ønsker du at give mere end 64.300 kroner i arveforskud vil modtageren enten blive ramt af en afgift eller blive beskattet af dette beløb.

Hvis du gerne vil give dit barn arveforskud til fx at købe et hus, hvilket koster væsentligt mere end 64.300 kroner, bør du overveje i stedet for at give et rentefrit familielån.

Et sådant rentefrit familielån kunne fx være på 1 million kroner, hvor det er angivet, at låntager kan afdrage når denne har mulighed herfor, og at der derudover ikke er nogen renter.

Herefter kan du som långiver blive ”spontant” gavmild og hvert år eftergive gælden med 64.300 kroner. Denne nedskrivning holder sig lige akkurat indenfor rammerne og vil derfor ikke blive pålagt afgift.

Det er dog vigtigt, at du ikke laver en aftale om et rentefrit familielån og i denne aftale nedfælder, at gælden hvert år vil blive nedskrevet med 64.300 kroner – så er der nemlig blot tale om et arveforskud over flere år, og så skal du alligevel betale gaveafgift. Det kan virke en smule unødvendigt, men du er nødt til år for år at tage stilling til, om du på ny ønsker at eftergive gælden for 64.300 kroner – hverken mere eller mindre.

Du skal være opmærksom på, at du med et rentefrit familielån ikke nødvendigvis giver alle arvinger lige meget i sidste ende – dette kræver, at du hvert år ligeledes sørger for at give eventuelle andre arvinger 64.300 kroner, da disse ellers vil få mindre i sidste ende. Dette skal ligeledes ske som en ”spontan handling” hvert eneste år.

For at benytte dig af muligheden med et rentefrit familielån og efterfølgende eftergivelse af gæld skal der udarbejdes et gældsbrev. Dette kan ligeledes klares af en advokat – se boksen øverst for at få 3 priser på udfærdigelse af et gældsbrev, hvorefter du kan vælge det billigste tilbud. Du kan typisk få denne ydelse, forfatning af gældsbrev, for et par tusinde kroner.

Andet om arveforskud

Et forskud på arv givet af arveladers fælleseje gælder uanset om forskuddet er givet mens begge ægtefæller er i live, eller mens den ene ægtefælle sidder i uskiftet bo. Dette følger af AL §§ 44 og 45. Se § 44 stk. 5, der dog kun gælder i det tilfælde det uskiftede bo skiftes mens den længstlevende stadig lever. Sker dette ikke, vil arveforskud til fællesbørn blive afkortet forholdsmæssigt i arven efter hver af forældrene – dette følger af stk. 4 i samme paragraf.

Klik her for at få tilbud fra advokater

 

Læs vores andre populære ordbogsartikler her: