Arveregler og arveloven

Opdateret 2022

Hvor finder jeg arvereglerne?

Arvereglerne findes i arveloven. Vil du vide mere om tvangsarv, testamenteskrivning og suppleringsarv, er det i arveloven, at du skal kigge – men det kan være svært at tyde det juridiske sprog, hvorfor anvendelsen af advokater til arveretlige forhold er anbefalet.

Arveloven adskiller sig fra andre love såsom Aftaleloven og Ansvars- og Erstaningsloven på den måde, at arveloven er meget konkret anlagt. Du kan finde direkte svar på dine spørgsmål og finde direkte skrivelser i arveloven, hvorimod de to sidstnævnte i langt højere grad lægger op til tolkning frem og tilbage og vurderinger. 

Arvereglerne og arveloven er meget konkrete og til at forstå, hvis man bruger tid på at sætte sig ind i dem.

Få hjælp til arveloven

Hvilke slægtninge har arveret?

Dette kan du finde ud af i de første 8 paragraffer i arveloven, der udelukkende omhandlander slægtninge, og altså ikke ægtefælle. Der er både bestemmelser om kvantitativ og kvalitativ udtagelse i henhold til slægtninge at finde her. Slægtninges tvangsarv er også nedfældet i AL § 5.

Hvor meget arver man efter ægtefælle?

Hvor arvelovens § 1-8 omhandlede slægtninges arveret, omhandler § 9-16 den længstlevende ægtefælles arveret samt svogerskabsarven efter den længstlevende ægtefælle. Reglerne om arv til den længstlevende efterfælle er relativt komplekse, og derfor er et helt kapitel også dedikeret dertil.

Hovedreglen for den længstlevende ægtefælle er, at denne arver halvdelen af førstafdødes boslod.. I §§ 12 og 13 er der nedskrevet regler for kvalitativ og kvantitativ udtrækkelse af førstafdødes genstande i tilfælde af både fælleseje og særeje.

Længstlevende ægtefælle har også ret til tvangsarv efter AL § 10.

AL §§ 15 og 16 beskriver, hvad der sker, når længstlevende dør efter at have benyttet sig af enten suppleringsarven, eller hvis denne arvede hele førstafdøde, da denne ingen børn havde.

Hvordan er reglerne om uskiftet bo?

Reglerne om uskiftet bo er både mange og komplicerede, og dette er sandsynligvis det mest uigennemskuelige afsnit af arveloven. Hvornår længstlevende kan sidde i uskiftet bo, hvornår accept er kravet, hvad der sker i tilfælde af misbrug, hvornår et uskiftet bo kan omstødes og et væld af andre ting er beskrevet i arvelovens § 17-34.

Især i dette afsnit anbefaler vi, at du tager kontakt til en advokat, hvis du har spørgsmål til emnet. Reglerne er mange og komplekse.

Omkring 1/4 af alle ægtepar vælger uskiftet bo, og derfor er der også god mening i at gøre sig bekendt med disse regler og de muligheder samt begrænsninger, der medfølger.

Få hjælp til arveloven

Testamenter

Fra AL § 50 til § 92 er der flere kapitler, der alle sammen omhandler arv, testamenter og testationskompetence.

Et udsnit af de vigtigste paragraffer følger herunder:

  • §50: Arvelader kan ikke råde over tvangsarv. Desuden er det muligt at begrænse tvangsarven til 1 million kroner per arving jf. AL § 50 stk. 2.

  • § 63: Notartestamente. Hvad er, hvordan oprettes, og hvad betyder et notartestamente.

  • § 64: Vidnetestamente. Hvad er, hvordan oprettes, og hvad betyder et vidnetestamente.

  • § 65: Nødtestamente. Hvad er, hvordan oprettes, og hvad betyder et nødtestamente?

  • § 66: Indbotestamente. Hvad er, hvordan oprettes, og hvad betyder et indbotestamente?

  • § 67: Tilbagekaldelse af testamente. Det er muligt at tilbagekalde et testamente, såfremt det ikke er gjort uigenkaldeligt.

  • § 68: Uigenkaldeligt testamente. Hvordan man gør et testamente uigenkaldeligt, så det ikke kan hverken ændres eller tilbagetrækkes.

  • § 87: Udvidet samlevertestamente. To personer, der har boet lang tid sammen eller har børn sammen, kan tegne et udvidet samlevertestamente, der stiller dem som gifte ved død.

  • § 91: Accept af testation. Ønsker en arvelader at testere over visse genstande (indbo i fælles hjem, motorkøretøjer anvendt af begge og så videre), der er fælleseje, kræves den anden ægtefælles accept.

Derudover følger der regler om permutation efter § 92, hvilket dog også sjældent benyttes.

Se arveloven her

Hjælp til arveloven

Det kan være en god idé at få hjælp fra en advokat til at hjælpe dig med arveretlige forhold. Hos Ageras kan du få 3 gratis tilbud fra advokater og jurister helt gratis og uforpligtende.

Få 3 gratis tilbud her