Boligadvokat

Boligadvokat

Handel med fast ejendom kan ofte være ganske uoverskueligt. Som køber er det ofte nødvendigt at forholde sig til sælgers forbehold, ansvarsfraskrivelser og andre betingelser. Ligeledes skal der også tages stilling til hvilke forpligtelser, byrder og servitutter, som er tinglyst på ejendommen. Her er det ofte en fordel at kende reglerne i tinglysningsloven, noget som de fleste almindelige købere ikke gør. På den baggrund kan det ofte anbefales, at få en advokat til at gennemgå handlens dokumenter. 

Hvad kendetegner en boligadvokat?

Boligadvokaten er en uafhængig rådgiver, som alene varetager sin klients interesser. I modsætning til andre rådgivere, som oftest er tilknyttet realkreditinstitutter eller banker, så har boligrådgiveren ikke en speciel interesse i at sælge et produkt. Boligadvokaten må således ikke modtage en provision fra realkreditinstitutter eller andre virksomheder, som typisk profiterer på salg af deres produkt i forbindelse med en ejendomshandel.

Der er på området for boligadvokater fastsat en række etiske regler mellem advokatrådet og forbrugerrådet, som har til formål at sikre, at boligadvokaten lever op til de standarder, som man som køber eller sælger kan forvente. En forening som danske boligadvokater fører selv løbende tilsyn med, at deres medlemmer overholder de etiske regler, og et medlem der findes ikke at overholde reglerne vil blive ekskluderet fra foreningen.

Hvad kan en boligadvokat hjælpe med?

Som nævnt ovenfor, så kan der ved en bolighandel være enormt mange dokumenter. Der kan være taget flere forskellige forbehold ved handlen, og der kan være forskellige servitutter eller byrder, som en kommende ejer skal respektere. Det er meget nemt at købe katten i sækken, hvis man ikke har helt styr på de forskellige aspekter omkring handlen, og det kan være særdeles bekostelig, eller helt umuligt, hvis man vil ud af handlen igen.

En boligadvokat kan hjælpe med en række forhold:

  • Udfærdigelse af de nødvendige dokumenter.
  • Vurderingen af kontrakt, herunder forbehold, betingelser mv.
  • Finansieringsforslag.
  • Vejledning med hensyn til tilstandsrapporten.
  • Eftersyn af tingbogen for byrder og servitutter.
  • Tilbud om ejerskifteforsikring.
  • Energimærke.
  • Advokatforbehold.

Advokatforbehold

Når der handles, og hvis der bruger en advokat, så kan det stærkt anbefales, at der tages et advokatforbehold. Ved et advokatforbehold betinges aftalens slutning af, at advokaten siger god for den samlede aftale. Hvis advokaten ikke kan godkende aftalen, så er der selvfølgelig mulighed for fortsat at godkende den selv, hvis man er villig til at leve med de forskellige risici, men der er dog også mulighed for at komme ud af aftalen, hvis det ikke længere er ønskværdigt at indgå den. Hvis der ikke er taget forbehold, så vil det fortsat være muligt at komme ud af aftalen, men køber skal i så fald betale 1 % af købesummen til sælger.

Hvis der er taget et advokatforbehold vil advokaten almindeligvis gennemlæse hele aftalen og gøre køber opmærksom på, om der er taget nogle forbehold eller ansvarsfraskrivelser, som køber bør være særligt opmærksom på. Der er almindeligt antaget, at der gælder et forbud mod generelle ansvarsfraskrivninger, men derfor kan sælger stadig tage forbehold for konkrete ting. Det er ikke altid nemt at vurdere rækkevidden af sådanne forbehold, hvorfor det netop kan anbefales, at en advokat kigger dem igennem.

Servitutter og brugsrettigheder

Ligeledes kan det anbefales, at en advokat kigger tingbogen igennem, da der i nogle tilfælde kan være tinglyst særlige brugsrettigheder eller servitutter, der på varierende måder potentielt kan indskrænke købers adgang eller anvendelse af hele eller dele af sin ejendom. Det kan eksempelvis tænkes, at den tidligere ejer har indgået en tinglyst brugsaftale med naboen over en del af grunden, eller over en vej, som løber gennem ejendommen, hvorfor køber som udgangspunkt må respektere denne ret.

Det er forskelligt fra person til person, hvad man er villig til af acceptere af begrænsninger i ens ret til at benytte sin ejendom, hvorfor det er en god idé at kigge tingbogen igennem, så der ikke senere dukker forhold op, som man ikke er villig til at leve med.

Tilstandsrapporten

Ved køb af ejendom vil der blive udarbejdet en tilstandsrapport, som siger noget om ejendommens nuværende tilstand. Af en tilstandsrapport kan det fremgå, at der er forskellige skader eller mangler ved ejendommen, som en køber skal være opmærksom på. Det kan i visse tilfælde være ønskværdigt at forhandle et nedslag i købesummen, hvis de forskellige fejl eller mangler viser sig særligt byrdefulde. Typisk vil en håndværker prisvurdere skaderne, men en advokat kan hjælpe med at forhandle en ny pris på plads, noget han i øvrigt også kan hjælpe med i første omgang, måtte man ønske det.

Hvis køber vil sikres mod fejl og mangler, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten, så skal vedkommende tegne en ejerskifteforsikring. Med en ejerskifteforsikring slipper køber for at skulle slås med sælger om hvem der må bære udgiften til udbedring af den pågældende fejl. Advokaten vil typisk også kunne hjælpe med en ejerskifteforsikring.

Det er langt de færreste, som har mulighed for at købe deres bolig kontant, hvorfor der oftest skal optages et lån for at dække udgiften. Det kan i den forbindelse være vanskeligt at vurdere hvilket lån der i den konkrete situation er det optimale. Banken eller realkreditinstituttet kan i disse tilfælde ofte rådgive om, hvilke muligheder der foreligger. En advokat vil dog typisk også være velbevandret i de forskellige lånetyper og former for finansiering, hvorfor der med fordel kan anvendes en advokat, hvis der har indhentet flere tilbud, som ønskes sammenlignet.

En advokats salær i forbindelse med en ejendomshandel vil typisk udgøre omkring 10.000 til 20.000 kr., alt afhængig af hvilke opgaver han skal tage sig af og hvor omfattende handlen er. Det vil typisk være billigere selv at gennemføre handlen, hvilket også kan gøres med succes i nogle tilfælde, men man løber herved også risikoen for at overse et forhold, som i sidste ende kan betyde, at det bliver meget dyrere end man umiddelbart havde troet.

Klik her for at få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra boligadvokater