CVR-nummer

Hvad er et CVR-nummer?

Et CVR-nummer er et 8-cifret identifikationsnummer, virksomheden får tildelt, når den registreres i Det Centrale Virksomhedsregister. CVR-nummeret har til formål, at identificere virksomheden når den kommunikerer med f.eks. kunder, myndigheder, SKAT osv.  

I Danmark skal alle virksomheder registreres i Det Centrale Virksomhedsregister, med undtagelse af personligt ejet virksomheder, der indenfor de seneste 12 måneder har en omsætning på mindre end 50.000 kr. Når virksomheden er registreret, får den herefter tildelt et CVR-nummer.

Få 3 gratis tilbud her

Det Centrale Virksomhedsregister

Erhvervsstyrrelsen ejer og driver Det Centrale Virksomhedsregister, som indeholder oplysninger om alle registreret virksomheder i Danmark. Alle oplysningerne på CVR-registeret er offentligt tilgængelige.

CVR-registeret indeholder oplysninger om virksomhedens navn, CVR-nummer, adresse, branchekode mm. Derudover indeholder registeret også juridiske oplysninger om virksomheden og dens produktionsenheder.

Det er den enkelte virksomheds egen pligt løbende at opdatere virksomhedens oplysninger i registeret. Dette skal gøres på www.virk.dk.

Sådan får du et CVR-nummer

Ønsker du at oprette en virksomhed og få tildelt et CVR-nummer, skal du gå til Erhvervsstyrrelsens hjemmeside www.virk.dk. Det er gratis at registrere en personligt ejet virksomhed, men ved registrering af anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS) og aktieselskaber (A/S) skal der betales et gebyr. Du kan finde mere information om gebyret under de respektive selskabsformer.

Få hjælp til selskabsstiftelse her

P-nummer

Ud over et CVR-nummer får virksomheden også tildelt minimum ét P-nummer. Et P-nummer er et unikt 10-cifret produktionsenhedsnummer, som tildeles hver produktionsenhed i virksomheden. En produktionsenhed er den adresse, hvorfra virksomheden drives. Dette kan f.eks. være en butik, filial, fabrik eller lignende.

En virksomhed har minimum én produktionsenhed, men kan sagtens have flere. Derfor kan der sagtens være flere P-numre under samme CVR-nummer. Der skal oprettes en produktionsenhed for hver adresse, hvorfra der mindst sidder én fuldtidsbeskæftiget person, der udøver økonomisk aktivitet.

SE-nummer

Et SE-nummer er et 8-cifret nummer, som nogle virksomheder af skatte- eller afgiftsmæssige grunde får tildelt under deres CVR-nummer. Et SE-nummer er således et undernummer til CVR-nummeret, og muliggør at man kan drive flere forskellige virksomheder under samme CVR-nummer. Dette kan være oplagt, hvis virksomheden beskæftiger sig med forskellige erhverv som f.eks. en kiosk og en cykelforhandler. Begge virksomheder vil således få tildelt et SE-nummer hver, men vil fortsat høre under samme CVR-nummer.
En virksomhed kan derfor godt have flere SE-numre under et CVR-nummer.

Skal en forening have et CVR-nummer?

Hvorvidt en forening skal registreres i Det Centrale Virksomhedsregister afhænger af foreningens formål og dens aktiviteter.

Erhvervsdrivende foreninger er lovmæssigt forpligtiget til at lade sig registrere i Det Centrale Virksomhedsregister. En forening er erhvervsdrivende, hvis den gennem erhvervsdrift fremmer medlemmernes økonomiske interesser.

Foreninger der skal indberette A-skat eller moms for medarbejdere, er ligeledes forpligtiget til at lade sig registrere. Dette kan f.eks. være idrætsforeninger eller NGO’er med ansatte.

Andelsboligforeninger er også automatisk forpligtiget til at lade sig registrere.

Frivillige foreninger er som udgangspunkt ikke forpligtiget til at lade sig registrere, så længe de ikke skal indberette A-skat eller moms. Men hvis foreningen modtager tilskud fra kommunen eller en anden offentlig myndighed, skal foreningen have et CVR-nummer, for at kunne oprette en Nemkonto.

Hvad er et VAT-nummer?

Et VAT-nummer er virksomhedens internationale identifikationsnummer. Nummeret bruges særligt i forbindelse med handel inden for EU. Virksomhedens VAT-nummer er det samme nummer som virksomhedens 8-cifret CVR-nummer blot med DK anført foran – F.eks. DK 12345678.

Få hjælp til selskabsstiftelse

Når man skal oprette et selskab, er det en god idé at tage en professionel med på råd. Både til at oprette selskabet, men også til at rådgive dig omkring din idé, din forretning, din produktion etc. 

Få hjælp til selskabsstiftelse her