Debitor

Debitor

En debitor er en person, en virksomhed eller en anden form for organisation, som skylder noget til en kreditor. Det vil typisk være penge som debitor skylder kreditor. Kreditror er altså også en juridisk eller fysisk person men som omvendt har noget til gode hos debitor. Med andre ord beskriver debitor og kreditor rollefordelingen i et skyldforhold. 

Klik her for at få tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere