Debitor

Hvad er en debitor?

En debitor er en person, en virksomhed eller en anden form for organisation, som skylder noget til en kreditor. Hvis man er debitor, betyder det realitet blot at man er skyldner. Det vil typisk være penge som debitor skylder kreditor. En kreditor er altså også en juridisk eller fysisk person men som omvendt har noget til gode hos debitor. Med andre ord beskriver debitor og kreditor rollefordelingen i et skyldforhold. 

Som virksomhed, og kreditor, er det ens egen opgave at opkræve penge fra ens debitor. Det første man gør er, at man sender en faktura til ens kunde, oftest vil kunden betale fakturaen inden for den frist som der er angivet. På alle fakturaer skal der være en forfaldsdato, som er den dato, der angiver, hvornår fakturaen senest skal betales.

Der findes to slags debitorer:

  • Pengedebitor: En der skylder penge væk til en anden.

  • Realdebitor: En der skylder noget andet væk, som ikke er penge.

Det er sjældent, at man differentiere mellem de forskellige slags debitorer, men det er muligt, at det kan have betydning i praksis. 

Få hjælp til at styre debitorer

Hvornår er man ikke debitor mere?

Man ophøre med at være debitor, når man har betalt sin gæld eller afgivet den genstand eller ydelse som man skylder. Det er forskelligt fra person til person hvor lang tid der går før man indfriet sin gæld. Nogen gange kan der gå flere år, før en person bliver fri fra sin status som debitor, men dette er meget almindeligt.

Hvis man føler sig nødsaget til at tage et stort lån, eksempelvis når man skal købe bolig, oplever man ofte at være debitor i op til 25-30 år, som typisk er løbetiden for et realkreditlån. Dette er meget normalt at være denne type debitor, og det er sjældent noget som har den store indlydelse på ens hverdag.

Det kan dog have betydning, hvis man skal ud og låne flere penge til mange investeringer. Hvis man som debitor allerede skylder mange penge, kan det være en udfordring at tage et lån. 

Hvad gør man, hvis en debitor ikke betaler?

Hvis man er kreditor, og ens debitor ikke har betalt fakturaen inden for den angivne forfaldsdato, kan kunden sende en rykker. 

Er der stadig ikke modtaget betaling til dig eller din virksomhed, er det muligt at videresende ens sag til inkasso. Dette er dog kun muligt hvis man har afsendt mellem 1 og 3 lovlige rykkere til debitoren. Hvis debitoren derefter stadig ikke har betalt det beløb der skyldes, kan man få sendt sagen videre til inkasso.

Hvad er debitorregistret og RKI?

Debitor Registret er en database, som man kan blive registreret i, hvis man er en dårlig betaler. En anden database, som man også kan blive registreret i tilfælde af, at man ikke kan betale sine regninger, er RKI.

Man kan få adgang til at se, hvilke debitorer der er registreret i Debitor Registret, hvis ens virksomhed køber sig adgang. Dette er en måde, hvorpå man kan undgå at handle med eventuelle dårlige betalere, hvis man har mistanke om det. 

Både privatpersoner og virksomheder kan risikere at komme i Debitor Registret, så hvis man gerne vil undgå udfordringer med at indgå aftaler med andre virksomheder, bør man sørge for at ens virksomhed er god til at overholde sine betalingsfrister.

Få hjælp til at styre debitorer