Gældsbrev

Gældsbrev

Et gældsbrev er et juridisk bindende dokument, hvori der står, at en person skylder et givent beløb til en anden person. Formålet med et gældsbrev er at få en aftale på skrift og derved være sikker på omstændighederne, og at gælden vil blive betalt. Man kan enten selv oprette et gældsbrev eller hyre en advokat til at skabe gældsbrevet for et mindre beløb.

Klik her for at få tre tilbud på udfærdigelse af et gældsbrev

 

Gyldighedsbetingelser og råd

 

Der er ikke nogle specielle formkrav i forbindelse med oprettelsen af et gældsbrev. Man kan tage et stykke papir, skrive, at A skylder B et beløb på X, underskrive dokumentet og gemme dette, og så vil der være tale om et juridisk gældende gældsbrev.

 

Man bør dog alligevel bruge enten en gældsbrevsskabelon eller en advokat for at sikre sig ingen smuthuller eller tvivlsspørgsmål i forbindelse med gældsbrevet.

 

Du kan ikke tinglyse et gældsbrev. Hvis der i stedet bliver lavet et pantebrev kan dette tinglyses, hvilket også er normal standard. Ønsker du sikkerhed for at gælden indfries, kan du tage et par kopier af dit gældsbrev og få venner, bekendte og familie til at opbevare dette i det tilfælde din egen version skulle blive væk.

 

Eksempel: Jeg vil gerne lave et lån på 100.000 kroner til en gammel ven, men jeg er ikke helt sikker på, at han selv husker, at han har stiftet gælden og betale den. Derfor får vi en advokat til at lave et gældsbrev for 1.000 kroner, hvilket vi begge skriver under, og jeg overfører herefter 100.000 kroner til min ven. Jeg får taget et par kopier af gældsbrevet og beder mine søskende samt advokaten at opbevare kopierne, hvis der nogensinde skulle opstå problemer.

 

Gældsbrev til familielån – spar arveafgift

 

Hvis du ønsker at lave et rentefrit familielån med henblik på at minimere arveafgiften, skal du bruge et reelt gældsbrev.

 

Dette gældsbrev skal indeholde følgende:

 

·         At dit barn, din bror, din ven eller hvem der ellers skal have et rentefrit familielån, har lånt det givne beløb af dig

 

·         At du kan kræve beløbet tilbagebetalt med X uger’s varsel

 

Der skal ikke stå noget i gældsbrevet om, at gælden bliver afskrevet med X beløb om året. Så er der tale om en overførsel og ikke et reelt gældsforhold, og så vil I skulle betale enten gaveafgift eller fuld indkomstskat af beløbet. Der skal ej heller være nedskrevet noget om, at beløbet skal nedbringes med X beløb om måneden, da dette ville fjerne hele formålet med at yde et rentefrit familielån og langsomt nedskrive gælden.

 

Skriver I ikke ned, hvornår gælden efter gældsbrevet skal betales, træder Gældsbrevslovens § 5 i kraft:

 

§ 5: Er der ikke aftalt noget om betalingstiden, er skyldneren forpligtet til at betale gælden, såsnart fordringshaveren forlanger det, og berettiget til at betale til enhver tid.

 

Med mindre det rentefrie familielån har til formål rent faktisk at låne penge og ikke langsomt at overføre dem uden at betale gaveafgift, naturligvis. 

 

Se en video om rentefrie familielån, og hvordan de kan bruges til at minimere gaveafgiften og arveafgiften herunder:

 

Læs her, hvordan du kan overføre penge til dine børn.

 

Gældsbrevs-Skabelon

 

Du kan på internettet finde skabeloner til gældsbreve og købe disse for mellem 100 kroner og 300 kroner.

 

En sådan skabelon til et gældsbrev vil naturligvis ikke kunne erstatte en advokat (hvilken du kan finde ved at bruge formularen øverst i dette indlæg, hvor du får 3 gratis og uforpligtende tilbud), men det er ganske udmærket i den forstand, at du kan lave et godt gældsbrev ud fra skabelonen.

 

Jeg har desværre ikke en skabelon her på siden, jeg kan give adgang til. Du må have de 100 kr. op ad lommen, selv forfatte et gældsbrev eller eventuelt tage fat i en advokat og være sikker på, at det bliver gjort ordentligt.

 

Du kan læse mere om gældsbreve i Gældsbrevsloven.

 

Klik her for at få tre tilbud på udfærdigelse af et gældsbrev