Gældsbrev

Hvad er et gældsbrev?

Et gældsbrev er et juridisk bindende dokument, hvori der står, at en person skylder et beløb til en anden person. Formålet med et gældsbrev er at få en aftale på skrift og sikre dokumentation. Dermed er man sikker på omstændighederne, og at gælden vil blive betalt. 

I gældsbrevet vil der stå, hvor meget der er lånt, hvornår det skal være tilbagebetalt og hvorvidt der skal betales renter af lånet. Det yderligere indhold i gældsbrevet afhænger meget af, hvorvidt det er til privat eller erhvervsmæssig brug.

Man kan enten selv oprette et gældsbrev eller hyre en advokat til at skabe gældsbrevet for et mindre beløb.

Hvordan laver man et gældsbrev?

Der er som sådan ikke nogle specielle formkrav i forbindelse med oprettelsen af et gældsbrev. Dog skal navnene på parterne selvfølgelig nævnes, ligesom beløbet og lånebetingelser skal fremgå. Derudover skal alle parter selvfølgelig også underskrive dokumentet. 

Men i princippet kan man tage et stykke papir, skrive at A skylder B et beløb på X, underskrive dokumentet og gemme dette, og så vil der være tale om et juridisk gældende gældsbrev.

Man bør dog alligevel bruge enten en gældsbrevs-skabelon eller en advokat. På den måde sikrer man, at der ikke er nogle smuthuller eller tvivlsspørgsmål i forbindelse med gældsbrevet.

Hvornår er et gældsbrev gyldigt?

Et gældsbrev er gældende i det øjeblik begge parter har underskrevet dokumentet, hvis de få basale betingelser er opfyldt. Man kan med fordel beskrive i sit gældsbrev, at der er tale om et gældsforhold. Således vil det juridisk set betyde, at SKAT ikke anser det som en overførsel eller en gave. I så fald skulle låntager have betalt afgift eller skat af beløbet.

Du kan ikke tinglyse et gældsbrev. Hvis der i stedet bliver lavet et pantebrev kan dette tinglyses, hvilket også er normal standard. Ønsker du sikkerhed for at gælden indfries, kan du tage et par kopier af dit gældsbrev, og få venner, bekendte og familie til at opbevare dette i det tilfælde din egen version skulle blive væk.

Eksempel: Jeg vil gerne lave et lån på 100.000 kroner til en gammel ven, men jeg er ikke helt sikker på, at han selv husker, at han har stiftet gælden og betaler den. Derfor får vi en advokat til at lave et gældsbrev for 1.000 kroner, hvilket vi begge skriver under, og jeg overfører herefter 100.000 kroner til min ven. Jeg får taget et par kopier af gældsbrevet og beder mine søskende samt advokaten om at opbevare kopierne, hvis der nogensinde skulle opstå problemer.

Fordele ved et gældsbrev

Hvis man har tænkt sig at låne penge ud til venner eller familie, kan det være en rigtig fin idé med et gældsbrev. Det sikrer nemlig klare rammer for lånet, og er på den måde både i låntagers og långivers bedste interesse. Det vil også mindske risikoen for potentielle konflikter og misforståelser i fremtiden.

Som låntager er der også en række fordele ved et gældsbrev. I den moderne verden er der nemlig efterhånden utroligt mange muligheder for at stifte gæld. Her er et gældsbrev trods alt en af de mest fordelagtige måder at gøre det på.

Sammen med långiver kan man nemlig blive enige om betingelserne for lånet. Det giver en langt større fleksibilitet, end hvis man eksempelvis skulle låne i banken. Således vil renten på tilbagebetalingen ofte være langt bedre end hvad banken kan tilbyde, hvis du da overhovedet skal betale rente.

Gældsbrev til familielån – spar arveafgift

Hvis du ønsker at lave et rentefrit familielån med henblik på at minimere arveafgiften, skal du bruge et reelt gældsbrev.

Dette gældsbrev skal indeholde følgende:

  • At dit barn, din bror, din ven eller hvem der ellers skal have et rentefrit familielån, har lånt det givne beløb af dig
  • At du kan kræve beløbet tilbagebetalt med X ugers varsel

Der skal ikke stå noget i gældsbrevet om, at gælden bliver afskrevet med X beløb om året. Så er der tale om en overførsel og ikke et reelt gældsforhold. I så fald vil I skulle betale enten gaveafgift eller fuld indkomstskat af beløbet. 

Der skal ej heller være nedskrevet noget om, at beløbet skal nedbringes med X beløb om måneden. Dette ville fjerne hele formålet med at yde et rentefrit familielån og langsomt nedskrive gælden.

Skriver I ikke ned, hvornår gælden efter gældsbrevet skal betales, træder Gældsbrevslovens § 5 i kraft:

§ 5: Er der ikke aftalt noget om betalingstiden, er skyldneren forpligtet til at betale gælden, så snart fordringshaveren forlanger det, og berettiget til at betale til enhver tid.

Med mindre det rentefrie familielån har til formål rent faktisk at låne penge og ikke langsomt at overføre dem uden at betale gaveafgift, naturligvis. 

Se en video om rentefrie familielån, og hvordan de kan bruges til at minimere gaveafgiften og arveafgiften herunder:

Læs her, hvordan du kan overføre penge til dine børn.

Gældsbrev skabelon for private

På nettet kan du finde skabeloner til gældsbreve og købe disse for mellem 100 kroner og 300 kroner. En sådan skabelon til et gældsbrev vil naturligvis ikke kunne erstatte en advokat (hvilket du kan finde ved at bruge formularen øverst i dette indlæg, hvor du får 3 gratis og uforpligtende tilbud), men det er ganske udmærket i den forstand, at du kan lave et godt gældsbrev ud fra skabelonen.

Vi har desværre ingen skabeloner for gældsbrev til private, men kan sagtens opridse, hvad der typisk vil indgå.

Som oftest vil en skabelon på gældsbrev for private indeholde:

  • Oplysninger om låntager og långiver

  • Beløb

  • Eventuelt datoen for tilbagebetaling

Du kan læse mere om gældsbreve i Gældsbrevsloven.