GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation), som på dansk kendes som databeskyttelsesforordningen, er en lov vedtaget af EU, der sikrer fysiske personer retten til og kontrollen over deres personlige oplysninger.

Det er efterhånden et kendt fænomen, at virksomheder indsamler uanede mængder af data om personer, der agerer på digitale medier. Det kan være en jungle at finde rundt i, hvad denne indsamlede information består af, samt hvad man som privatperson har ret til at kontrollere jf. databeskyttelsesforordningen. Fysiske personer har ret til kontrollen over følgende:

  • Navn, alder og køn
  • Religiøs overbevisning og seksuel orientering
  • Information om helbred
  • Fingeraftryk
  • CPR-nummer
  • Computers IP-adresse
  • Information om økonomi
  • Geografisk placering

Udover retten til at få ovenstående indsamlede data udleveret, har privatpersoner og retten til at vide, hvad denne information bruges til. Som fysisk person har du også ret til at takke nej til direkte markedsføring, samt rette i dine oplysninger, skulle disse være fejlagtige.

Konsekvensen for virksomheder

Som resultat af databeskyttelsesforordningen bliver der stillet specifikke og høje krav til virksomheder om behandlingen af fysiske personers persondata. Opfyldelse af lovens krav skal kunne bevises, hvorfor størstedelen af virksomheder vælger enten at integrere databeskyttelse i deres nuværende IT-systemer eller at bygge nye systemer fra bunden.

Se nedenstående video om, hvilke konsekvenser GDPR har for din virksomhed.