Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Det er vigtigt at en virksomhed har sit juridiske grundlag på plads med sine kunder/klienter/forbrugere i forbindelse med salg af en serviceydelse eller vare. Dermed kan virksomheden undgå potentielle juridiske konflikter i fremtiden.    

Aftalevilkår, i daglig tale kaldet handelsbetingelser, beskriver en virksomheds gældende vilkår og betingelser, når der sælges et produkt eller en serviceydelse. Hvis handelsbetingelserne er lavet juridisk korrekt, beskytter disse både virksomheden, samt dennes kunder/klienter/forbrugere.

Lovkrav

Handelsbetingelser skal normalt skræddersyes til en virksomheds forretning, og der findes ikke én lov, der bestemmer, hvordan betingelserne skal se ud. Derimod findes der en række af forskellige love (her kan bl.a. nævnes E-handelsloven, Forbrugeraftaleloven og Købeloven) som bestemmer indholdet i en virksomheds handelsbetingelser. Det helt afgørende for de lovkrav, der stilles til en virksomheds handelsbetingelser, er hvilket produkt eller hvilken service som virksomheden sælger, og hvem virksomhedens kunder er.

Hvad bør handelsbetingelserne indeholde?

Som nævnt er der ikke en specifik formel, der beskriver hvordan en virksomheds handelsbetingelser skal se ud, og derfor ser man ofte stor variation i handelsbetingelserne fra en virksomhed til en anden.

Herunder vil vi beskrive de vigtigste punkter, en virksomhed bør inkludere i sine handelsbetingelser:

  • Generelle oplysninger om virksomheden som firmanavn, adresse, CVR og kontaktoplysninger.
  • Beskrivelse af virksomhedens ansvar ved salg af varen / serviceydelsen. Her er det essentielt at virksomheden inkluderer en ansvarsfraskrivelse.
  • Beskrivelse af hvordan der betales for varen /serviceydelsen og om prisen inkluderet moms, gebyrer etc.
  • Leveringsoplysninger: Hvor i verden leveres der og hvor lang er leveringstiden.
  • Retur/fortrydelsesret: Hvilke rettigheder har kunden / klienten / forbrugeren ifm. fortrydelse af køb.
  • Beskrivelse af virksomhedens fortrolighedspolitik, herunder hvordan virksomheden lagrer kundedata og behandler personfølsomme oplysninger, samt anvender cookies.
  • Gældende lov og værneting. Dette er vigtigt ved sagsanlæg, og her skal beskrives hvor en evt. retssag skal anlægges og hvilket lands love, der er gældende.
  • Virksomhedens muligheder for forbehold og løbende ændringer, herunder en beskrivelse af hvornår og hvordan virksomheden kan ændre sine handelsbetingelser.
  • Klagemuligheder for forbrugeren / klienten / kunden, og hvordan virksomheden behandler disse.

Når man får udfærdiget et sæt handelsbetingelser til sin virksomhed, kan det anbefales at få dem skrevet i et sprog, der er letlæseligt for de fleste - også de knap så jurakyndige. Meningen er nemlig at skabe et så godt fundament for en aftale som muligt for både køber og sælger.

Du kan læse Ageras’ handelsbetingelser her

Ageras anbefaler at få en erhvervsadvokat / erhvervsjurist til at udfærdige eller gennemgå virksomhedens handelsbetingelser. Ønsker din virksomhed at få erhvervsjuridisk hjælp til handelsbetingelserne:

Klik her for at få tilbud fra advokater