Købsaftale

Hvad er en købsaftale?

Det sidste punkt i en ejendomshandel er købsaftalen og den efterfølgende overdragelse af skødet på ejendommen. I købsaftalen skal det tydeligt angives hvem, der sælger hvad til hvem, og på hvilket tidspunkt samt under hvilke betingelser dette sker.

Købsaftalen, der tidligere hed en slutseddel, binder køber og sælger retligt ved underskrivelse. At kende reglerne for oprettelse af og konsekvenserne af en købsaftale er vitalt førend sedlen underskrives.

Få hjælp til købsaftale

Hvad skal en købsaftale indeholde?

For at kunne støtte retligt indhold på en købsaftale, er det nødvendigt, af aftalen indeholder visse punkter:

  • Økonomiske oplysninger – købspris, udbetaling, finansiering og des lignende.

  • Overtagelsesdato.

  • Medfølgende løsøre og eventuelle mangler

  • Andre forhold aftalt mellem køber og sælger. Køber og sælger har i købsaftalen mulighed for at forpligte sig overfor hinanden med forskellige typer af aftaler (fx. at køber står for ejendomsservice fremover).

I det hele taget bør købsaftalen afspejle alt aftalt mellem køber og sælger. Det er ikke uset, at en slutseddel fylder adskillige sider, og at den er spækket med henvisninger til gældende love og bestemmelser. 

Normalt indeholder en købsaftale først et afsnit med standardvilkår og derefter et afsnit med de for aftalen unikke vilkår, men dette er dog ikke et formelt krav.

Det er muligt at lave nye tillæg til købsaftalen efter at denne er underskrevet. Disse købsaftaletillæg kaldes også allonger. Sådanne skabes ved nye underskrifter fra begge parter og kan f.eks. rykke tidspunktet for indflytning eller detaljer vedrørende finansiering.

Få hjælp til købsaftale

Hvad bør man være opmærksom på i en købsaftale?

Inden du sætter din signatur på en købsaftale, bør du undersøge alle de rapporter, du kan finde om huset. Dette er blandt andet, men ikke begrænset til:

  • Tilstandsrapport

  • Energimærkning (lovpligtigt)

  • Jordbundsrapport

Sørg derudover for at skrive en acceptfrist ind i aftalen, således at der ikke er tvivl om, i hvor lang tid enten køber eller sælger kan trække accepten på købsaftalen ud. Det er det bedste for begge parter at spille med åbne kort på dette punkt. 

Det er set, at en sælger med en lang acceptfrist har brugt en købsaftale til at presse prisen op og sælge ejendommen til tredjemand. Alt kan undgås ved hjælp af en fastbestemt og relativt kort, men fair acceptfrist.

Kan man fortryde en købsaftale?

Du har en lovbestemt fortrydelsesret på din købsaftale. Denne er på 6 hverdage efter sælgers accept. Det koster dig en godtgørelsessum på 1 % af købsaftalen at fortryde en underskrevet købsaftale, men denne kan oftest undgås ved at indsætte et advokatforhold i aftalen.

Typisk bliver en købsaftale annulleret som følge af nye oplysninger eller juridiske problemer, men med et advokatforhold er købsaftalen slet ikke indgået i første instans uden advokatens accept – og denne vil utvivlsomt tjekke købsaftalen for alle potentielle smuthuller og juridiske problemer. 

Husk, at du såfremt du som sælger ønsker at sælge din bolig og er gift, kan dette ikke gøres uden ægtefællens accept, såfremt I ejer huset som fælleseje. 

Få juridisk hjælp til købsaftale

Det kan være en god idé at få hjælp fra en advokat eller jurist hvis du skal udarbejde en købsaftale. Hos Ageras kan du få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater og jurister.

Få 3 gratis tilbud her