Konkurs

Hvad er en konkurs?

En konkurs betyder, at en virksomhed ikke længere er i stand til at betale sine kreditorer

Hvis en fysisk eller juridisk person, dvs. en person, virksomhed, forening eller en anden type organisation, ikke er i stand til at opfylde sine gældsforpligtelser og betale af på sin gæld, efterhånden som den forfalder, kan vedkommende erklæres konkurs. 

Den manglende betaling må dog ikke skyldes et midlertidigt eller forbigående problem, som f.eks. en kunde der grundet utilfredshed ikke ønsker at betale for en vare eller en ydelse. Problemet skal altså være vedvarende.

Få hjælp til konkursbehandling

Hvad er formålet med konkurs?

Formålet med at erklære eksempelvis en virksomhed eller en person konkurs er at inddrage hele skyldnerens formue, dette gælder samtlige aktiver, og derefter fordele den blandt samtlige kreditorer, som det er fastsat i konkursloven. Konkursen har altså til hensigt at afvikle virksomheden under ordentlige forhold. 

Konkursbehandling

En konkurs indledes ved, at enten en kreditor eller skyldneren selv indleverer en konkursbegæring til skifteretten, i den retskreds hvortil skyldneren hører til.

På baggrund af konkursbegæringen afholder skifteretten et møde, hvor det vurderes hvorvidt skyldner er insolvent, og altså ikke længere kan betale sine gældsforpligtigelser, efterhånden som de forfalder.

Lovmæssigt er en virksomhed eller en person insolvent hvis:

  • Skyldner anerkender at være insolvent.

  • Hvis skyldner har standset sine betalinger.

  • Hvis skyldner ikke har betalt sine udeståender i tre måneder.

Såfremt det vurderes at skyldner er insolvent, erklæres skyldner konkurs.

Få hjælp til konkursbehandling

Er der tale om et personligt ejet virksomhed, omfatter konkursen både virksomheden og den private person.

Så snart skyldner er begæret konkurs, udgør samtlige af skyldnerens aktiver konkursboet, som en udpeget kurator råder over. Dermed mister skyldner altså retten til at råde over sine aktiver, som eksempelvis hus, bankkonti mv.

Kuratoren er udpeget af enten kreditorerne eller af skifteretten. Kuratorens overordnet opgave er at afvikle virksomheden på en forsvarlig måde, og at få solgt aktiverne bedst muligt i kreditorernes interesse. 

Når aktiverne er omsat til penge, vil kuratoren fordele dem ligeligt mellem kreditorerne, dog vil nogle kreditorer være fortrinsstillet frem for andre ifølge konkursloven.  

Hjælp til konkursbehandling

Det kan være en god idé at få hjælp fra en advokat til konkursret. Hos Ageras kan du få tre tilbud fra advokater helt gratis og uforpligtende.

Få hjælp til konkursbehandling