Kreditor

Hvad er en kreditor?

En kreditor er en juridisk eller fysisk person. Det kan være en person, en virksomhed eller en anden form for organisation, som har noget til gode hos en debitor

Debitoren er også en juridisk eller fysisk person, men som omvendt skylder noget til kreditoren. Med andre ord beskriver kreditor og debitor rollefordelingen i et skyldforhold. 

Få hjælp til inkasso

Hvornår er man kreditor?

Man er kreditor, så længe man sælger en genstand eller udsteder lån. Der skal være opstået et skyldforhold, hvor kreditor har lånt noget ud.

Det er ikke nødvendigvis penge, det kan omhandle, men også genstande som danner grundlag for et låneforhold. 

Hvornår er man ikke længere kreditor?

Man ophører med at være kreditor, så snart at debitor ikke længere skylder noget, eksempelvis hvis lånet er indfriet eller debitor ikke længere skal betale afdrag på en genstand samt kreditor har solgt. 

Få hjælp til inkasso

Hvad gør man, hvis debitor ikke betaler?

Det er ikke altid, at man får det aftalte beløb tilbage, når man indgår et låneforhold. Derfor har man visse rettigheder som kreditor, hvis dele af aftalen ikke bliver overholdt. Som kreditor har man i så fald ret til at:

  • Sende rykkere til debitor

  • Anlægge sagen hos inkasso

En rykker må maks være på 100 kr. pr. rykker, og man har ret til at kontakte inkasso, hvis gælden ikke er betalt efter 3 rykkere og en inkassovarsel. Resultatet herefter kan blive en ny afdragsordning, debitor kan meldes konkurs eller sagen kan blive videreført til fogedretten. 

Få hjælp fra en advokat

Det kan være en god idé at få hjælp fra en advokat til inkassoforløbet. Hos Ageras kan du få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater.

Få 3 gratis tilbud her