Kreditor

Kreditor

En kreditor er som sagt en juridisk eller fysisk person. Dvs. en person, en virksomhed eller en anden form for organisation, som har noget til gode hos en debitor. Debitoren er også en juridisk eller fysisk person, men som omvendt skylder noget til kreditoren. Med andre ord beskriver kreditor og debitor rollefordelingen i et skyldforhold. 

Klik her for at få tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere