Landbrugsejendom

Landbrugsejendom

Handel med landbrugsejendomme kan være en noget mere kompliceret proces, end ved almindelige hushandler. Det er ikke altid ligetil at købe eller sælge en landbrugsejendom, da landbrugsloven indeholder mange regler, der skal være opfyldt. Herudover er skatte- og lånemulighederne også signifikant anderledes, når det drejer sig om landbrugsejendomme.

landbrugsejendom

Køb af landbrugsejendom

Det er vigtigt, at køber er opmærksom på, at loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom ikke gælder ved køb af landbrugsejendom. Dermed er sælger ikke forpligtet til at udarbejde tilstandsrapport, og køber kan ikke tegne ejerskifteforsikring på boligen.

Der er heller ikke de almindelige seks dages advokatforbehold i købsaftalen, og køber er dermed bundet, fra når købsaftalen er underskrevet. Tilgengæld hæfter sælger af ejendommen for skjulte fejl / mangler i 10 år fra underskrevet købsaftale.

Det er også vigtigt at nævne, at man har bopælspligt på en landbrugsejendom. Dette vil sige, at minimum én person skal have fast ophold på ejendommen, samt være registreret i folkeregistret. Ønsker køber kun at drive et erhverv og ikke bebo ejendommen, kan man vælge at leje ejendommen ud. Her skal indsendes dokumentation på at ejendommen er udlejet, som fx en lejekontrakt.

Landbrugspligt

Det afgørende for, om der er landbrugspligt på en landbrugsejendom, er om ejendommens areal er over eller under 2 hektar. Hvis ejendommen er under 2 hektar, er der som udgangspunkt ikke landbrugspligt, og den bliver betraget som en almindelig beboelsesejendom med de dertilhørende skatteregler. Køber har mulighed for at få landbrugspligten ophævet ved henvendelse til Geodatastyrelsen.

En ejendom på over 2 hektar har som udgangspunkt landbrugspligt. Har en ejendom landbrugspligt er denne omfattet af landbrugslovens regler, og der gælder dermed specifikke regler for denne type ejendomme, blandt andet ved køb og salgsprocesser.

 

Finansiering / skat ved køb og salg af landbrugsejendomme

Der er gælder helt specifikke finansierings- og skatteregler ved handel med landbrugsejendomme.

Det er SKAT, der vurderer om en ejendom bliver betragtet som en landbrugsejendom eller en beboelsesejendom. Dette har afgørende betydning for, om der skal betales skat ved et salg eller ej. En beboelsesejendom er skattefritaget, hvorimod en landbrugsejendom bliver betragtet som erhverv, og dermed skal der betales skat ved et salg.

Ejendomme placeret i en landzone med et areal på under 5,5 hektar er skattefritaget, da de kategoriseres som beboelsesejendomme, hvorimod ejendomme på over 5,5 hektar skattepligtige, da de bliver kategoriseret som landbrugsejendomme.

Grundskyldpromille

Grundskyldspromillen indgår under grundskatten. Hvis landbruget ikke er i brug, og kun bliver benyttet som bolig, så stiger grundskatten. Kommunen hvor landejendommen ligger, bestemmer grundskyldpromillen. Derfor er det en god idé, at undersøge grundskyldpromillen i den kommune, som du ønsker at bo i. Hvis grundskyldpromillen er 32, skal du betale væsentligt mere i skat end ved en grundskyldpromille på 22.

landbrugsejendom

Er man interesseret i at købe en landbrugsejendom, skal man være opmærksom på, at der gælder helt specifikke lånemuligheder. Det er med et realkreditlån muligt at belåne værdien af en landbrugsejendom med op til 80 %, hvis landejendommen IKKE bliver brugt til landbrug. Hvis ejendommen bliver brugt til landbrug, er det kun muligt at låne 60%, hvilket altså er signifikant mindre.

For at kunne kvalificere sig til at kunne låne de 80% skal ejendommen max have en størrelse på 10 hektar. Her spiller geografien dog også ind, da det ikke er alle realkreditinstutter, der vil belåne en landbrugsejendom op til 80 %, hvis denne er placeret i et udkantsområde, hvor det normalt er vanskeligt at sælge ejendommen pga. beliggenhed.

Professionel rådgivning ved landbrugshandler

Grundet de mange skatte- og finansieringsregler, samt den komplekse proces ved køb og salg af landbrugsejendomme, vil Ageras anbefale at man får grundig rådgivning hos en revisor, samt en advokat/jurist.