Ophavsret

Ophavsret

Man hører ofte begrebet copyright, der på dansk betyder ophavsret. Ophavsret er det lovsæt, der beskytter værker som billeder, musik, film og bøger. Andre værker der går ind under ophavsretten er brugskunst, bygningskunst og edb-programmer. 

Ifølge loven har en ophavsmand som frembringer et skønlitterært eller kunstnerisk værk, ophavsretten indtil 70 år efter ophavsmandens død. Er et værk offenliggjort uden navn på ophavsmanden, varer ophavsretten i 70 år efter udgangen af det år som værket blev offentliggort. Det samme gælder for værker, der hverken indeholder navn på ophavsmanden eller er offentliggjort.   

Som ophavsmand til et værk har man eneret til at fremstille værket og gøre det tilgængeligt for offentligheden. 

Man er ikke beskyttet af ophavsretten ved idéer til værker. En idé er ikke nok - der skal være skabt et værk. 

For at få ophavsretten til et værk behøves hverken lange ansøgningsprocesser eller registreringer, da ophavsretten automatisk opstår, når værket er skabt.

Når et værk er skabt, har ophavsmanden ret til at blive nævnt, hver gang hans værk bliver anvendt. Man må ikke ændre i værket eller anvende det på en måde, som kan krænke ophavsmanden. 

Et værk skal opnå et originalitetskrav for at kunne blive beskyttet af ophavsretten. Værket skal altså have en høj grad af originalitet med personligt præg, og der skal være ydet en kreativ indsats fra ophavsmanden i processen med at udfærdige værket. På den måde undgår man også værker, der ligner hinanden for meget. 

Som ophavsmand til et værk kan man ende ud i en situation, hvor man får krænket sin ophavsret. Dette sker når et værk fremstilles, kopieres eller offentliggøres af en anden end ophavsmanden, og uden ophavsmandens tilladelse. En krænkelse af ophavsretten kan også ske ved at ophavsmanden ikke bliver navngivet ved brug af værket. I sådanne sitautioner kan ophavsmanden kræve at blive kompenseret i henhold til loven om ophavsret. 

Du kan læse loven om ophavsret her

Har du fået krænket din ophavsrettighed til et værk? Så kan en advokat hjælpe dig med at blive kompenseret:

Klik her for at få tilbud fra advokater