Pantebrev

Opdateret 2022

Hvad er et pantebrev?

Et pantebrev er en mulighed for at restfinansiere dit huskøb ud over dit realkreditlån og udbetaling. Med et pantebrev stiller du din nye ejendom i pant til personen eller finansieringsinstituttet, der tilbyder dig lånet.

Du har væsentlig frihed, hvis du vælger at lade din restfinansiering komme fra et pantebrev. Du kan typisk vælge mellem en løbetid på 10 og 30 år, så du kan indrette de månedlige betalinger efter hvor meget råderum, som du har i din økonomi.

Få hjælp til pantebrev

Hvilke pantebreve findes der?

Et pantebrev er ikke blot et ”pantebrev”. Der findes flere forskellige typer, du bør kende til.

Et ejerpantebrev anvendes typisk som pant udstedt i fast ejendom. Det benyttes til at stille sikkerhed. Med et ejerpantebrev er der ikke nødvendigvis renter og afdrag med bestemte lånebeløb hver eneste måned. I stedet er der blot en sikker vej for kreditor at få sine penge igen, selv hvis debitor ikke kan overholde sine terminsbetalinger.

Sælgerpantebrev

Et sælgerpantebrev udstedes af sælger i forbindelse med et ejendomssalg til køber. Reelt set ”låner” sælger nogle af pengene til køber i forbindelse med salget. I modsætning til ejerpantebreve bliver et sælgerpantebrev forrentet, og der skal afdrages på det præcis som et almindeligt boliglån. Et sælgerpantebrev er et reelt alternativ til et boliglån.

Sælgerpantebreve kan sælges videre til tredjepart. Har sælger i en ejendomshandel valgt at udstede et sælgerpantebrev kan sælger vælge at sælge dette videre til en privat investor, et finansieringsinstitut eller en helt tredje. 

Du giver pant i din ejendom og et gældsbrev, hvor du erkender at skylde penge til dit realkreditinstitut. Denne løsning supplerer et realkreditlån.

Du kan give pant i din ejendom for et givent engagement. Dette kunne være kassekredit eller en anden løsning.

Få hjælp til pantebrev

Hvad er et pantebrevslån?

Du har mulighed for at restfinansiere dit køb af fast ejendom med et pantebrevslån. Her er der hverken tale om et ejerpantebrev eller et sælgerpantebrev, men en helt tredje kategori.

Der skal i anledning af et pantebrevslån oprettes et almindeligt pantebrev. Dette skal tinglyses. Du bærer typisk som pantebrevslåntager denne udgift til tinglysningen, hvilken er på 1.750 kroner plus stempel afgift på 1,45% af pantebrevets samlede størrelse.

Står du og skal tegne et pantebrevslån, eller vil sælger give dig et sælgerpantebrev, skal du især være opmærksom på tre ting. Det er de tre ting, du som låntager skal sammenligne dine muligheder på:

  • Renten: Renten siger sig selv. En lavere rente er bedre.

  • Afregningskursen: Afregningskursen er kursen, der bruges ved lånets oprettelse.

  • Indfrielsesbetingelser: Indfrielsesbetingselser omhandler, hvorvidt du kan indfri lånet, hvis du har økonomisk råderum hertil før tid.

Få hjælp til pantebrev

Pantebrevslån til huskøb

De fleste bolighandler i Danmark bliver gennemført ved en finansiering, der ser således ud:

1. 80 % af boligsummen dækkes som et realkreditlån

2. 15 % dækkes som et boliglån eller et pantebrev

3. 5 % dækkes af egen opsparing, altså som udbetaling

Pantebrevslånet giver mulighed for at dække 95 % uden brug af hverken et realkreditlån eller et boliglån. Det vil dog ofte være billigere at benytte muligheden for at dække 80% af lånet med et realkreditlån fra et af de fire danske realkreditinstitutter.

Hvorvidt et pantebrev eller et boliglån er den billigste løsning for dig og dit køb af fast ejendom afhænger meget af omstændighederne – du bør indhente tilbud fra din bank på et boliglån og fra et finansieringsinstitut på et pantebrev (pantebrevslån) for at se, hvad der for dig giver bedst mening.

Er du blevet afvist af din bank er valget nemt, og du kan her vælge et pantebrev i stedet for.

Investering i pantebreve

Du kan som privatperson eller i erhvervsmæssig regi vælge at investere i pantebreve. Pantebreve har en højere risiko, men til gengæld også et højere afkast end traditionelle obligationer. Her skal du have fat i din bank eller en porteføljemanager. 

Hjælp til pantebrev

Det er svært at komme i gang med at investere i pantebreve uden den nødvendige faghjælp. Har du først fundet din ejendom skal du huske at finde en boligadvokat. Hos Ageras kan du få gratis og uforpligtende tilbud fra advokater.

Få hjælp til pantebrev