Pantebrev

Pantebrev - Overvej et pantebrevslån som alternativ til boliglån

Et pantebrev er en mulighed for at restfinansiere dit huskøb ud over dit realkreditlån og udbetaling. Pantebrevet kan altså gå ind at dække de sidste typisk 15 %. Med et pantebrev stiller du din nye ejendom i pant til personen eller finansieringsinstituttet, der tilbyder dig lånet.

Du har væsentlig frihed, hvis du vælger at lade din restfinansiering komme fra et pantebrev. Du kan typisk vælge mellem en løbetid på 10 og 30 år, så du kan indrette de månedlige betalinger efter hvor meget råderum, som du har i din økonomi. Det vil typisk være billigere at betale høje afdrag, men så til gengæld at være lånet kvit i løbet af blot 10 år – herefter kan du koncentrere dig om realkreditlånet.

Du kan typisk indfri dit pantebrev til kurs 100, hvis du har flere penge mellem hænderne og ønsker at blive den månedlige ydelse kvit. Det er ydermere muligt at få faste renter, så du ikke skal kigge nervøst i avisen for at se konjunkturernes nuværende svingninger.

Forskellige slags pantebreve

Et pantebrev er ikke blot et ”pantebrev”. Der findes flere forskellige typer, eksklusive pantebrevslånet der behandles herunder, du bør kende til.

Ejerpantebrev:

Et ejerpantebrev anvendes typisk som pant udstedt i fast ejendom – det benyttes altså til at stille sikkerhed. Med et ejerpantebrev er der ikke nødvendigvis renter og afdrag med bestemte lånebeløb hver eneste måned. I stedet er der blot en sikker vej for kreditor at få sine penge igen, selv hvis debitor ikke kan overholde sine terminsbetalinger.

Sælgerpantebrev:

Et sælgerpantebrev udstedes af sælger i forbindelse med et ejendomssalg til køber. Reelt set ”låner” sælger altså nogle af pengene til køber i forbindelse med salget. I modsætning til ejerpantebreve bliver et sælgerpantebrev forrentet, og der skal afdrages på det præcis som et almindeligt boliglån. Et sælgerpantebrev er et reelt alternativ til et boliglån.

Sælgerpantebreve kan sælges videre til tredjepart. Har sælger i en ejendomshandel valgt at udstede et sælgerpantebrev kan sælger vælge at sælge dette videre til en privat investor, et finansieringsinstitut eller en helt tredje. Dette vil typisk ske til kurs 90-95 alt afhængigt af den konkrete situation.

Realkreditpantebrev:

Du giver pant i din ejendom og et gældsbrev, hvor du erkender at skylde penge til dit realkreditinstitut. Denne løsning supplerer et realkreditlån.

Skadesløsbrev: 

Du kan give pant i din ejendom for et givent engagement. Dette kunne være kassekredit eller en anden løsning.

Pantebrevslån

Du har mulighed for at restfinansiere dit køb af fast ejendom med et pantebrevslån. Her er hverken tale om et ejerpantebrev eller et sælgerpantebrev, men en helt tredje kategori.

Med et pantebrevslån har du mulighed for at dække op til 95 % af din købesum, da du låner i din egen friværdi. Dette er 15 % mere end de 80 %, som du maksimalt kan dække med et realkreditlån. Du har også mulighed for alene at låne de sidste 15 % med et pantebrevslån, hvis du ønsker at belåne de første 80.000 kroner med pantebrevet.

Et pantebrevslån er et lån med sikkerhed i din bolig ligesom et ejerpantebrev. Ydelsen og renten vil typisk være fast i modsætning til et almindeligt boliglån – du er sikker på fra starten af, hvad du kommer til at betale hver eneste måned fremover med dit pantebrevslån.

Hvor meget du kan låne med et pantebrevslån afhænger af, hvilken bolig du vil købe og din egen økonomiske situation. De to må ikke stå i misforhold til hinanden – du får således ikke et pantebrevslån til at købe en villa, hvis ikke dette stemmer overens med din økonomiske indtjening. 

Der skal i anledning af et pantebrevslån oprettes et almindeligt pantebrev. Dette skal tinglyses. Du bærer typisk som pantebrevslåntager denne udgift til tinglysningen, hvilken er på 1.660 kroner plus 1.5 % af lånets hovedstol.

Eksempel: Jeg skaber et pantebrev på 300.000 kroner. For at få dette tinglyst skal jeg som låntager betale 1.5 % af 300.000 kroner, 4.500 kroner, samt 1.660 kroner oven i – altså en samlet pris på 6.160 kroner for at få lånet tinglyst. Det er en afgift, der skal betales til staten, og som finansieringsinstituttet ikke har nogen indflydelse på.

3 vigtige ting

Står du og skal tegne et pantebrevslån, eller vil sælger give dig et sælgerpantebrev, skal du især være opmærksom på tre ting. Det er de tre ting, du som låntager skal sammenligne dine muligheder på:

  • Renten
  • Afregningskursen
  • Indfrielsesbetingelser

Renten siger sig selv. En lavere rente er bedre.

Afregningskursen er kursen, der bruges ved lånets oprettelse.

Indfrielsesbetingelser handler om, hvorvidt du kan indfri lånet, hvis du har økonomisk råderum hertil før tid – og om dette i så fald skal ske til kurs 100, kurs 105 eller noget helt tredje. Gå efter det pantebrevslån, der tilbyder dig indfrielse til kurs 100. Så er du ikke bundet længere, end din økonomi begrænser dig til.

Almindelig boligfinansiering

De fleste bolighandler i Danmark bliver gennemført ved en finansiering, der ser således ud:

1.    80 % af boligsummen dækkes som et realkreditlån

2.    15 % dækkes som et boliglån eller et pantebrev

3.    5 % dækkes af egen opsparing, altså som udbetaling

Pantebrevslånet giver mulighed for at dække 95 % uden brug af hverken et realkreditlån eller et boliglån. Det vil dog ofte være billigere at benytte muligheden for at dække 80 % af lånet med et realkreditlån fra et af de fire danske realkreditinstitutter.

Hvorvidt et pantebrev eller et boliglån er den billigste løsning for dig og dit køb af fast ejendom afhænger meget af omstændighederne – du bør indhente tilbud fra din bank på et boliglån og fra et finansieringsinstitut på et pantebrev (pantebrevslån) for at se, hvad der for dig giver bedst mening.

Er du blevet afvist af fx din bank er valget nemt, og du kan her bare vælge et pantebrev i stedet for.

Investering i pantebreve

Du kan som privatperson eller i erhvervsmæssig regi vælge at investere i pantebreve. Pantebreve har en højere risiko, men til gengæld også et højere afkast end traditionelle obligationer.

Her skal du have fat i din bank eller en porteføljemanager. Det er svært at komme i gang med at investere i pantebreve uden den nødvendige faghjælp.

Har du først fundet din ejendom skal du huske at finde en boligadvokat:

Klik her for at få tilbud fra boligadvokater