Samejeoverenskomst

Hvad er en samejeoverenskomst?

Hvis man køber ejendom sammen med en eller flere andre personer, kan det være fordelagtigt at få udarbejdet en samejeoverenskomst. Dermed kan man nemlig på forhånd få klarlagt alle forhold omkring ejerskabet, og undgå potentielle fremtidige konflikter.

En samejeoverenskomst er en kontrakt, der udover ejerforholdet, også klarlægger alle andre tænkelige forhold, hvis det fælles ejerskab ønskes afsluttet.

Har man ikke fået lavet en samejeoverenskomst, og kan man ikke opnå enighed om noget ved afslutning af det fælles ejerskab, kan det i yderste konsekvens medføre at ejendommen bliver solgt på tvangsauktion og dermed skabe udgifter og økonomiske tab for ejerne. 

Få 3 gratis tilbud fra advokater og jurister

Hvad indeholder en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst skal som udgangspunkt regulere alle tænkelige forhold vedrørende boligen og det fælles ejerskab.

En sådan kontrakt beskriver typisk fordelingen af udgifter til ejendommen, hvad der sker hvis parterne går fra hinanden/ønsker det fælles ejerskab ophævet, hvem der har ret til at blive boende i ejendommen, hvordan salgsprovenuet fordeles og hvilke muligheder parterne har for at sælge deres andel af ejerskabet.

Hvornår er det smart at få lavet en samejeoverenskomst?

Størstedelen af dem der får udarbejdet en samejeoverenskomst, er ugifte samlevende, der køber ejendom sammen. Når et samlevende par ikke er gift, har de ikke fælleseje, og retsstilligen er noget anderledes ved samlivsophør, end hvis parret var gift.

Derfor vælger de fleste af få lavet en kontrakt, der sikrer begge parter, hvis de skulle gå fra hinanden. Det kan fx være at den ene part har bragt flere penge ind i ejendomskøbet end den anden, og i sådan en situation vil det være essentielt at få skrevet det ulige ejerskabsforhold ind i en samejeoverenskomst.

Herudover kan det også anbefales ugifte samlevende at få lavet et udvidet samlevertestamente, hvis man ønsker at arven efter en selv skal gå til samleveren.

Dette er specielt vigtigt, hvis parret ejer en ejendom sammen, da de som ugifte ikke automatisk arver hinanden, og længstlevende risikerer dermed ikke at kunne blive boende i den fælles bolig. Derfor vælger mange at få lavet en samejeoverenskomst og et udvidet samlevertestamente på samme tidspunkt.

Ønsker du tilbud på udfærdigelse af samejeoverenskomst og udvidet samlevertestamente?

Få hjælp til samejeoverenskomst

Det er også vigtigt at få lavet en samejeoverenskomst, hvis man køber en ideel anpart, da kontrakten både angiver ejerforholdet og fastlægger brugsretten til ejendommen mellem to eller flere parter. Med brugsret menes hvem der har adgang til de forskellige dele af ejendommen som fx loft, fællesrum og garage.

Derudover skal der i samejeoverenskomsten også afklares andre forhold som hvilke fællesudgifter der er, hvordan huset skal forsikres, forkøbsrettigheder, husorden, vedligeholdelse af fællesområder osv. 

Gyldighed og tinglysning

En samejeoverenskomst er som udgangspunkt ligeså gyldig hvis parterne selv vælger at udforme den, som hvis de går til en advokat/jurist eller bruger en online skabelon.

Ved at lave dokumentet selv er der dog en hvis risiko for at der ikke bliver taget højde for alle tænkelige situationer, hvilket kan skabe potentielle konflikter i fremtiden. Det anbefales derfor at få rådgivning hos en advokat/jurist.

Når man har fået lavet en samejeoverenskomst, kan man orientere omverdenen om det aftalte ved at få dokumentet tinglyst. Dette sker ved at tinglyse samejeoverenskomsten i tingbogen, men gør ikke dokumentet mere juridisk gylidgt, og er ikke en nødvendighed, som det fx er ved skøder

Få hjælp til samejeoverenskomst 

Ageras kan finde 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater og jurister med speciale indenfor samejeoverenskomster. Der ydes indledende grundig juridisk rådgivning og herefter skabes en kontrakt, hvor der er taget højde for alle tænkelige problemstillinger. 

Få 3 tilbud på udfærdigelse af en samejeoverenskomst