Skilsmisse og separation

Hvad er forskellen på skilsmisse og separation?

Skulle det ske, at du og din ægtefælle ikke længere ønsker at være gift, så er der mulighed for at blive skilt eller separeret. Her vil vi gennemgå forskellen på skilsmisse og separation.

Skilsmisse

Skilsmissen er den endelige juridiske opløsning af ægteskabet, hvilket medfører, at I ikke automatisk arver efter hinanden længere. Formuefællesskabet ophører, hvilket betyder, at I nu skal dele de værdier I ejer ligeligt mellem jer. 

Der er intet krav om, at man skal være separeret forinden en skilsmisse. Dog skal der være enighed blandt begge ægtefæller, hvis en direkte skilsmisse skal ske uden forudgående separation. I tilfældet af, at der ikke er enighed om at blive skilt, så kan den ene part søge om separation, også selvom den anden part ikke er enig. Har man været separeret i seks måneder, så kan man søge om skilsmisse. 

Separation

Separation fungerer som en slags "skilsmisse på prøve", hvilket indebærer, at parterne flytter fra hinanden i 6 måneder. Efter separationsperioden kan der søges om skilsmisse. I separationsperioden er ægteskabet formelt set stadigvæk gældende, men alligevel har separation en del af de samme juridiske konsekvenser som skilsmisse:

 • Ægtefællerne har ikke længere automatisk arveret efter hinanden
 • Formuefælleskabet ophører - medmindre der er oprettet en ægtepagt om særeje
 • Ægtefællerne har ikke længere pligt til at være hinanden tro. (Det er dog ikke muligt at blive gift med en anden før de er blevet skilt.)

Det er vigtigt at pointere, at man ikke automatisk bliver skilt efter 6 måneders separation. Man skal derfor sende en ansøgning til Familieretshuset om skilsmisse.

Få 3 tilbud fra advokater

 
Må man bo sammen under separation?

Separation forudsætter, at man flytter fra hinanden, og vil altså blive ophævet, hvis dette ikke er tilfældet. Flytter man sammen med sin ægtefælle igen i separationsperioden, så vil separationen ophøre sammen med de retsvirkninger, som separationen medfører. Det er dog vigtigt at pointere, at hvis en af parterne leder efter et andet sted at bo, kan ægtefællerne blive ved med at bo sammen i op til 2-3 måneder.
 

Hvordan anmoder man om skilsmisse?

Ønsker du og din partner at blive skilt, så skal i sende en anmodning til Familieretshuset. Dette skal som udgangspunkt foregå digitalt. Hvis i ikke har mulighed for at betjene jer selv digitalt, så kan i få hjælp til dette i kommunens borgerservice, familieretshuset og på biblioteket. 

I kan som udgangspunkt blive skilt uden først at være separeret, hvis i er enige angående skilsmissen. Er i ikke enige, så kan I normalt først blive skilt efter I har været separeret i minimum seks måneder. Har i eventuelle børn sammen, som er yngre end 18 år. så skal I igennem en 3 måneders refleksionsperiode, såfremt I søger om direkte skilsmisse. Der er dog enkelte undtagelser, som utroskab, bigami eller vold, der kan give ret til direkte skilsmisse, selvom begge parter ikke er enige.

Få 3 tilbud fra advokater

Vilkårsforhandling

Hvis ægtefællerne er enige om både skilsmisse eller separation og vilkårene for denne, så kan statsforvaltningen uden videre udfærdige en bevilling. En bevilling er det juridiske dokument, som viser, at ægtefællerne er blevet separeret eller skilt.

Ægtefællerne skal være enige om følgende:

 • At de vil skilles eller separeres.
   
 • Om den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden.
   
 • Hvis der skal betales bidrag, hvor længe det skal betales, og evt. beløb. Statsforvaltningen kan også bestemme beløbet.
   
 • Hvis der er fælles leje- eller andelsbolig, hvem der skal blive boende.
   
 • At ægtefællerne ikke ønsker et vilkårsmøde.

Hvis ægtefællerne ikke er enige om vilkårene, eller i øvrigt om at blive separeret eller skilt, skal parterne tilvælge en vilkårsforhandling i statsforvaltningen. Ved en vilkårsforhandling vil ægtefællerne blive vejledt, og reglerne vil blive gennemgået. Selv hvis parterne skilles frivilligt, vil de have mulighed for at deltage i en vilkårsforhandling.

Selv hvis ægtefællerne er enige om alle forholdene og derfor har frabedt sig en vilkårsforhandling, kan statsforvaltningen vælge at indkalde dem alligevel, hvis den mener, at der er noget der tyder på, at begge parter ikke fuldt ud forstår de aftaler, som de har indgået, hvis det ikke ser ud som om, at parterne kender deres rettigheder eller hvis det antydes, at den ene part er blevet presset til en aftale.

Hvis ægtefællerne ikke når frem til en aftale om vilkår ved mødet, vil de blive indkaldt til byretten, hvor dommeren vil bestemme vilkårene for separation eller skilsmisse.

Få hjælp til skilsmisse

Hvor lang tid tager en skilsmisse? 

Som tidligere nævnt, så er der mulighed for at blive skilt direkte uden forudgående separation, hvis begge parter er enige og I ikke har fælles barn/børn under 18 år. Er I ikke enige, så kan I først søge om skilsmisse, når I har været separeret i 6 måneder. Som nævnt tidligere, så er der selvfølgelig særlige undtagelser som utroskab, bigami eller vold. 

Et brud er ofte svært, men hvis I kan nå til enighed omkring de væsentligste punkter, så er der stor sandsynlighed for, at I begge kan komme videre hurtigst muligt. Det har også stor betydning for eventuelle børn, at I når til enighed på så mange områder som muligt. Er det fortsat svært at nå til enighed, så vil sagen blive sendt til familieretshuset, hvor sagen skal afgøres af en dommer, og dermed vil skilsmissen tage længere tid.


Hvad skal deles ved skilsmisse?

Når man bliver skilt, skal du og din tidligere partner som udgangspunkt dele jeres fælles formue og ejendele, medmindre I har en ægtepagt om særeje, der siger noget andet.

Den formue der skal deles, kaldes for delingsformuen, og den består i bund og grund af alt hvad i ejer af værdi. Formuen indeholder alt fra huset, bil, kontanter på kontoen, aktier og andre værdipapirer, samt malerier, smykker osv. Dvs. at begge parters formue samles i én pulje, og deles herefter ligeligt. Dette betyder også, at selvom den ene part ejer huset, og alene står på papiret, så skal parten dele det, så den anden part får halvdelen.

Gæld

Som udgangspunkt, så bliver eventuel gæld fratrukket, hvis I går fra hinanden. Det betyder, at hvis den ene part har stiftet gæld for 100.000 kr. men har en formue på 300.000 kr. så vil der være et overskud på 200.000 kr. og dermed kun 200.000 kr. som skal deles med den anden ægtefælle. Det samme gælder, hvis der er gæld i boligen. Dvs. at det reelt kun er friværdien, som der skal deles. 
 

Få hjælp til skilsmisse eller separation

En erfaren skilsmisseadvokat kan hjælpe dig igennem en svær periode, samt hjælpe dig med at få overblik over dine rettigheder og muligheder. Der er forskel på hver enkelte skilsmisse, og det kan derfor være en god ide at søge rådgivning fra en ekspert, og på denne måde få den bedste løsning på skilsmissen og alt hvad det indebærer.

Få hjælp til skilsmisse