Tvangsarv

Tvangsarv

I arveloven er der i §§ 5 stk. 1 og 10 stk. 1 indsat bestemmelser om tvangsarv. Dette betyder praktisk set, at du – såfremt du enten er gift eller har livsarvinger (børn) – ikke har mulighed for at disponere 100 % frit over din formue. Dine børn og din ægtefælle er sikret en vis procentdel af arven, som reguleres fra tid til anden.

Den del af arven, der er tvangsarv, kan der ikke disponeres over ved hjælp af testamente. Sker det alligevel, vil testamentet blive tilsidesat som helt eller delvist ugyldigt. Læs hvad et testamente koster lige her.

Arveloven blev sidst ændret i 2008, og siden da har den legale tvangsarv været på 1/4 af formuen, eller 25 %. Disse 25 % skal deles af ægtefællen og livsarvinger, såfremt begge eksisterer, eller alene af en af disse, hvis den anden ikke eksisterer.

Ved livsarvinger forstås børn. Har du 2 børn – og både børn indenfor og udenfor ægteskab tæller her – har du 2 livsarvinger. Har du en livsarving med børn (dine børnebørn), og er din livsarving død, træder din livsarvings livsarvinger (dine børnebørn) i livsarvingens sted.

  • Eksempel: A dør og har ingen børn, men en ægtefælle. Ægtefællen er sikker på at få 25 % af formuen, men A har derudover testationskompetence over 75 %. Er der ikke oprettet testamente, vil ægtefællen arve 100 %.
  • Eksempel: A dør og har 2 børn og en ægtefælle. Ægtefællen er sikker på at få 12.5 % af formuen, mens 12.5 % deles af de to børn. På denne måde er 25 % af formuen gået til tvangsarv. A har stadigt testationskompetence over 75 %. Er der ikke oprettet testamente, vil ægtefællen få 50 % og hvert barn vil få 25 %.

Er der hverken ægtefælle eller livsarvinger, er der ingen tvangsarv, og man har derved mulighed for at testere over hele ens formue ved et testamente.

Du har mulighed for i et testamente (både i et notartestamente og et vidnetestamente) at bestemme, at enten ægtefællen, et eller alle børn udelukkende skal have deres tvangsarv. Dette kan du gøre ved i testamentet at skrive, at personen kun skal have sin tvangsarv, eller at personen skal “have mindst muligt“.
Dette er en ofte set konstruktion i forhold til testatorer med ringe kontakt til deres særbørn.

Den eneste måde at undgå tvangsarv på, er ved at bruge hele formuen. Rub og stub.
Det er dog muligt at begrænse en enkelt livsarvings arv til maksimalt 1 million kroner jævnfør arvelovens § 5 stk. 2, hvilket især er nyttigt i særdeles velhavende familier, men helt irrelevant for de fleste. Tvangsarv kan ikke undgås, men ved at oprette et testamente er det muligt selv at bestemme over 75 % af ens formue.

Vi anbefaler på Ageras.dk enten at få oprettet et notartestamente eller et vidnetestamente, hvorved du selv har mulighed for at bestemme over din formue efter din død.

Klik her for at få tre gratis og uforpligtende tilbud på et testamente

 

Læs vores andre populære ordbogsartikler her: