Vedtægter

Vedtægter - Foreningens bibel

Vedtægterne i en forening er de nedskrevne spilleregler som gælder internt i foreningen. Man kan sammenligne vedtægter med de juridiske lovgivninger, der findes i samfundet, men hvor vedtægterne i stedet er de interne love i foreningen. 

Da der i Danmark ikke findes en lovgivning for foreninger, er vedtægterne det eneste, der regulerer og beskriver de interne forhold i en forening. Det er derfor vigtigt at vedtægterne er letforståelige og så vidt muligt beskriver alle potentielle problemstillinger, der kan forekomme i en forening. Der kan nemlig ofte forekomme konflikter blandt medlemmerne i en forening, og har vedtægterne først taget højde for disse med en klar beskrivelse af hvordan konflikterne skal løses, kan man undgå mange fremtidige kontroverser.

Hvad skal vedtægterne indeholde?

Der er en række grundlæggende emner som vedtægter i en forening bør indeholde:

  • Foreningens formål
  • Foreningens navn og hjemsted (by eller kommune)
  • Optagelsesbetingelser og eksklusion
  • Bestyrelse
  • Regnskab
  • Generalforsamling
  • Kontingent
  • Vedtægtsændringer
  • Tegningsregler
  • Opløsning af forening

Som nævnt skal vedtægterne tage højde for så meget som muligt, men der kan opstå situationer, hvor der er tvivl om, hvordan vedtægterne skal tolkes, eller hvor en given problemstilling ikke er beskrevet. Her er det bestyrelsen, der som foreningens øverste myndighed, har til opgave at tolke vedtægterne og afklare evt. konflikter. Her er det vigtigt at bestyrelsen forholder sig så neutralt som overhovedet muligt, også selvom et bestyrelsesmedlem er en del af konflikten.

Vedtægtsændring

Vedtægterne kan kun blive ændret, hvis dette bliver vedtaget på foreningens generalforsamling, og kræver at to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer i foreningen stemmer for en vedtægtsændring.