4.25 / 1 bedømmelser

Advokatfirmaet Nilsson-Børresen

Anmod om et gratis tilbud
Beskriv din sag, således at Advokatfirmaet Nilsson-Børresen kan give dig et kvalificeret tilbud.

Advokatfirmaet Nilsson-Børresen beskæftiger sig primært med erhvervsretlig rådgivning af mindre erhvervsdrivende. I kraft af advokatens mangeårige erfaring indenfor insolvensretten ydes der ligeledes bistand indenfor særligt konkurskarantænesager, udenretlige rekonstruktioner og kreditorordninger.

De erhvervsdrivende benytter sig typisk af Rasmus Nilsson-Børresens fortrinlige kompetencer indenfor erhvervslejeretten, med henblik på tvister omkring ophævelse af lejemål.

Af forbrugerretlige sager, kan det nævnes, at kontoret fører en del sager omkring mangler ved fast ejendom, herunder sager imod ejerskifteforsikringsselskaber og vi har et solidt kendskab til fortolkningen af disse regler og praksis på området. Rasmus Nilsson-Børresen har endvidere med stor succes rådgivet omkring ekspropriationssager herunder togbanen til Ringsted og letbanen i Odense.
Endelige behandler Advokat Nilsson-Børresen hvert år et stort antal lejeretlige sager indenfor boliglejeretten, herunder ophævelse/opsigelse af lejemålet, leje fastsættelse, mangler ved det lejede mv.Advokatfirmaet Nilsson-Børresen

Vestagervej 3
2100 København Ø
  • Cand.jur
  • Advokat
  • Møderet for Landsret
  • Medlem af Advokatsamfundet
  • Medlem af Danske Advokater
  • Ansvarsforsikring


Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsplan
Budget

Ageras indsamler løbende bedømmelser på virksomheder. Bedømmelserne baseres på 5 forskellige parametre, hvorefter brugerens vurderinger sammenfattes til én samlet bedømmelse.


God oplevelse

Jeg syntes Rasmus Børrensen er virkelig dygtig og jeg er kun glad for samarbejdet

- Tonni Christensen
Bedømt d. 25/12/2018