0 / 0 bedømmelser

Kreston SR

Anmod om et gratis tilbud
Beskriv din sag, således at Kreston SR kan give dig et kvalificeret tilbud.

Kreston SR

Nygade 4, 1 sal
7400 Herning
 • Registreret Revisor
 • Statsautoriseret Revisor
 • Ansvarsforsikring
 • Medlem af FSR
 • Godkendt revisor
 • Revisor
 • Dinero-ekspert
 • Cand.merc.aud.


 • Bogføring
 • Revision
 • Økonomistyring
 • Forældrekøb / ejendomme
 • Selskabsstiftelse
 • Skatterådgivning
 • Årsrapport
 • Årsregnskab
 • Ejerforeninger / andelsforeninger
 • Selvangivelse - privat
 • Rådgivning
 • Private skattesager
 • Udvidet selvangivelse
 • Forskudsopgørelse
 • Selvangivelse - erhverv
 • Lønadministration
 • Bankafstemning
 • Moms
 • Lønsumsafgift
 • Nedlukning
 • Revisorerklæring

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsplan
Budget

Ageras indsamler løbende bedømmelser på virksomheder. Bedømmelserne baseres på 5 forskellige parametre, hvorefter brugerens vurderinger sammenfattes til én samlet bedømmelse.


Opret bedømmelse her