4.25 / 1 bedømmelser

Kreston SR

Anmod om et gratis tilbud
Beskriv din sag, således at Kreston SR kan give dig et kvalificeret tilbud.

Kreston SR

Nygade 4, 1 sal
7400 Herning
 • Registreret Revisor
 • Statsautoriseret Revisor
 • Ansvarsforsikring
 • Medlem af FSR
 • Godkendt revisor
 • Revisor
 • Dinero-ekspert
 • Cand.merc.aud.

 • Bogføring
 • Skatterådgivning
 • Revision
 • Årsregnskab
 • Selskabsstiftelse
 • Selvangivelse
 • Rådgivning
 • Lønhåndtering

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsplan
Budget

Ageras indsamler løbende bedømmelser på virksomheder. Bedømmelserne baseres på 5 forskellige parametre, hvorefter brugerens vurderinger sammenfattes til én samlet bedømmelse.


Super samarbejde.

Kunne ikke have fået bedre revisor.

- Annette Mousten
Bedømt d. 04/01/2021