Gaveafgift – Om beskatning af gaver

Gaveafgift – Om beskatning af gaver

Til din ægtefælle må du give alt, hvad du har lyst til – men til alle andre er der grænser for, hvor meget du må give i gave, før der skal betales skat af beløbet eller gaven. Denne skat kaldes normalt gaveafgift. Procentsatsen for gaveafgift og hvornår den bliver aktiveret varierer. Værdien af en gave beregnes ud fra tidspunktet, gaven gives på.

Du har mulighed for at give det afgiftsfrie beløb én gang per person per år. Hvis du eksempelvis har 4 børn, kan du give dem hver 58.700 kr. om året uden at det udløser gaveafgiften.

Hvis du ønsker at give din ægtefælle en gave skal dette ske ved hjælp af en gaveægtepagt. En sådan gaveægtepagt kan enten du selv eller en advokat udforme, og den koster 1.400 kr. at få tinglyst hos staten, hvilket er påkrævet for at ægtepagten har juridisk virkning. En gaveægtepagt er ikke det samme som en regulær ægtepagt.

Hvis du giver eksempelvis et barnebarn 100.000 kr. i gave, har du givet 41.300 kr. mere, end du må skattefrit om året. Derfor skal der først betales gaveafgift af de resterende 41.300 kr., hvorefter skat anser resten af pengene som almindelig indtægt på linje med almindelig lønmodtagerindkomst.

At forklare gaveafgiften gøres bedst med eksempler som herunder:

Jeg giver mit barnebarn 100.000 kroner i gave. Jeg må kun give 58.700 kr. om året (2013-tal) skattefrit om året. Derfor har jeg givet 41.300 kr. for meget. Ud af de 41.300 kr. skal der betales 15 % i gaveafgift, hvilket udgør 6195kr. Mit barnebarn får derfor de 58.700 kr. skattefrit og derudover (41.300-6.195 = 35.105 kr. ) udbetalt, hvor de 35.105 kr. er almindelig skattepligtig indkomst.

Vi kan tage endnu et eksempel:

Jeg ønsker at give både mit barnebarn og mit barnebarns ægtefælle 200.000 kr. hver i gave. Vi er her nødt til at dele dem ind i to:

1.    Jeg må give mit barnebarn 58.700 kr. Derfor skal der betales arveafgift af de (200.000-58.700) 141.300 kr. Gaveafgiften for mit barnebarn er 15 % af beløbet og udgør altså 21.195 kroner. Mit barnebarn får derfor 58.700 kr + (141.300-21.195) kr. Den sidste del er skattepligtig indkomst, som mit barnebarn skal betale fuld indkomstskat af.

2.    Jeg må give mit svigerbarn 20.500 kr. i afgiftsfrit beløb om året. Derfor skal der betales arveafgift af (200.000-20.500) 1.799.500 kr. Mit svigerbarn skal ligesom mit barnebarn betale 15 % i afgift, og den samlede gaveafgift til staten bliver altså 26.925 kroner. Mit svigerbarn får altså udbetalt 20.500 kr. skattefrit og derudover (179.500-26.925 kr.). Den sidste del er skattepligtig indkomst, som mit svigerbarn skal betale fuld indkomstskat af.

Beregningen af beskatningen minder om den, der benyttes ved udregning af arveafgift.

Sådan kan du minimere gaveafgiften

Ønsker du at give dit barn en gave findes der flere måder at “omgå” arveafgiften på.

Sælg ejendom under markedspris: Du må sælge ejendom, fx en forældrekøbt lejlighed, et sommerhus eller sågar en helårsbolig til 15 % under den offentlige vurdering til familiemedlemmer. Har du eksempelvis et sommerhus til 1 million kroner kan du sælge dette til dit barn eller andet familiemedlem for 850.000 kr. (15 % i rabat). Herved overdrages der 150.000 kroner uden at der skal betales arveafgift.

Det kan sjældent anbefales at sælge en helårsbolig til ens barn og blive boende, da der her skal betales skat af gevinsten, når ejendommen sælges videre, der meget vel kan komme til at overstige rabatten på 15 %. Hvis ens barn bor i huset samtidigt med en selv opstår problemet ikke.

Giv et rentefrit familielånFamiliemedlemmer må gerne give lån til hinanden, så længe dette sker officielt med et lånedokument. Du kan give eksempelvis dit barn et rentefrit lån på 600.000 kroner, der afdrages med det afgiftsfrie beløb på 58.700 kroner om året. Du giver altså fast 58.700 kroner i gave hvert år, men dit barn får de rede penge i hånden her og nu. Dette er en ofte set løsning i forbindelse med, at ens barn skal ud at købe hus for første gang og har brug for likvide midler hertil.

Du må dog ikke lave lånet med et fast årligt afdrag på 58.700 kroner, da det af skat vil blive taget som en gave for hele lånebeløbet. Du skal derfor hvert år “tage stilling til”, om du igen i år vil afdrage gælden med 58.700 kroner som det eneste afdrag på lånet.

Klik her for at få tilbud fra advokater og jurister med speciale i arveret