Gaveafgift – Om beskatning af gaver

Gaveafgift: Om beskatning af gaver 

Til din ægtefælle må du give alt, hvad du har lyst til, men til alle andre, er der grænser for, hvor meget du må give i gave før der skal betales skat af beløbet eller gaven. Denne skat kaldes normalt gaveafgift. Procentsatsen for gaveafgift, og hvornår den bliver aktiveret, varierer. Værdien af en gave beregnes ud fra tidspunktet gaven gives på. 

Gaver til din ægtefælle er afgiftsfri (hvis du vil overdrage fast ejendom til din ægtefælle, skal der laves og tinglyses en gaveoverdragelse). 

Du har mulighed for at give det afgiftsfrie beløb én gang per person per år. Hvis du, eksempelvis, har 4 børn, kan du i 2019 give dem hver 65.700 kr. om året uden, at det udløser gaveafgiften. 

Hvis du giver, eksempelvis, et barnebarn 100.000 kr. i gave, har du givet 34.300 kr. mere end du må (skattefrit) om året. Derfor skal der først betales gaveafgift af de resterende 34.300 kr. Gaveafgiften, når der bliver givet gaver til den nærmeste familie, ligger på 15% af det beløb, som overstiger det afgiftsfrie beløb. 

For den nærmeste familie, som inkluderer børn, stedbørn, børnebørn, oldebørn, forældre, stedforældre, bedsteforældre og personer, som man har boet sammen med på samme folkeregisteradresse i de sidste to år, ligger det afgiftsfrie beløb på 65.700 kr. Der er særlige regler for børns ægtefæller, som også er med i denne kategori. I 2018 lå det afgiftsfrie beløb, man må give til børns ægte fæller, på 22.500 kr. I tilfælde af, at dit barn går bort, bliver beløbet hævet til det gældende beløb for den nærme familie.

At forklare gaveafgiften gøres bedst med eksempler, som herunder: 

Jeg giver mit barnebarn 100.000 kroner i gave. Jeg må kun give 65.700 kr. om året (2019-tal) skattefrit om året. Derfor har jeg givet 34.300 kr. for meget. Ud af de 34.300 kr. skal der betales 15 % i gaveafgift, hvilket udgør 5.145 kr. Mit barnebarn får derfor de 65.700 kr. skattefrit, og derudover (34.300-5.145 = 29.155 kr.) udbetalt. 

Vi kan tage endnu et eksempel: 

Jeg ønsker at give både mit barnebarn og mit barnebarns ægtefælle 200.000 kr. hver, i gave. Vi er her nødt til at dele dem ind i to: 

  1. Jeg må give mit barnebarn 65.700 kr. Derfor skal der betales arveafgift af de (200.000-65.700) 134.300 kr. Gaveafgiften for mit barnebarn er 15 % af beløbet og udgør altså 20.145 kroner. Mit barnebarn får derfor 65.700 kr + (134.300-20.145) kr.  
  2. Jeg må ikke give mit barnebarns ægtefælle gaver, der overstiger 1.100 kr, og der skal dermed betales normal indkomstskat på op til ca 51,5 % af gaven.  

Beregningen af beskatningen minder om den, der benyttes ved udregning af arveafgift

Sådan kan du minimere gaveafgiften 

Ønsker du at give dit barn en gave, findes der flere måder at “omgå” arveafgiften på. 

Sælg en ejendom under markedspris, Du må sælge ejendom, fx en forældrekøbt lejlighed, et sommerhus eller sågar en helårsbolig til 15 % under den offentlige vurdering til familiemedlemmer. Har du eksempelvis et sommerhus til 1 million kroner kan du sælge dette til dit barn, eller andet familiemedlem, for 850.000 kr. (15 % i rabat). Herved overdrages der 150.000 kroner uden, at der skal betales arveafgift. 

Det kan sjældent anbefales at sælge en helårsbolig til ens barn og blive boende, da der her skal betales skat af gevinsten, når ejendommen sælges videre, der meget vel kan komme til at overstige rabatten på 15 %. Hvis ens barn bor i huset samtidigt med en selv, opstår problemet ikke. 

Giv et rentefrit familielån; Familiemedlemmer må gerne give lån til hinanden, så længe dette sker officielt med et lånedokument. Du kan give eksempelvis dit barn et rentefrit lån på 600.000 kroner, der afdrages med det afgiftsfrie beløb på 65.700 kroner om året. Du giver altså fast 65.700 kroner i gave hvert år, men dit barn får de rede penge i hånden her og nu. Dette er en ofte set løsning i forbindelse med, at ens barn skal ud at købe hus for første gang og har brug for likvide midler hertil. 

Du må dog ikke lave lånet med et fast årligt afdrag på 65.700 kroner, da det af skat vil blive taget som en gave for hele lånebeløbet. Du skal derfor hvert år “tage stilling til”, om du igen i år vil afdrage gælden med 65.700 kroner som det eneste afdrag på lånet.

Er du selvstændig? Læs mere om fradrag for energiafgifter her.