Gaveafgift

Hvad er gaveafgift?

I nogle tilfælde kan det at give eller modtage gaver være forbundet med en skat i form af en gaveafgift, der skal betales til det offentlige.

Få hjælp til gaveafgift

Hvornår skal jeg betale gaveafgift?

Der skal ikke betales gaveafgift, når der gives såkaldte "lejlighedsgaver" af lavere værdi i forbindelse med fødselsdage, bryllupper og andre sådanne lejligheder. På den anden side, hvis dine gaver er af højere værdi, kan du blive bedt om at betale en gaveafgift til regeringen. Afhængigt af hvor stor gaven er, og hvem der giver den, kan det være, at du skal betale gaveafgift, eller gaven kan være skattefri.

Du skal aldrig betale gaveafgift, hvis gaven er til din ægtefælle. Der skal betales en vis del af den del af gaven, der overstiger fribeløbet, hvis du er tilknyttet gavemodtageren.

Hvordan beregner jeg beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver?

Det afgiftsfrie beløb er opgjort pr. år. Det betyder, at der hvert år kan give gaver inden for det givne beløb. Hvis der giver flere gaver, der ikke overstiger beløbsgrænsen enkeltvis, skal der således stadig betales gaveafgift, hvis det samlede beløb af alle gaverne samlet overstiger beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver.

Hver donor er underlagt de skattefrie gaveloftbeløb. Med andre ord, hvis du ønsker at tilbyde en gave til dit barn, som er dit barn med din partner, kan I hver give en gave på op til 69.500 kr. (2022) uden at skulle betale gaveafgift, hvilket giver barnet en samlet skattefri gave på 139.000 kr. (2022).

Få hjælp til gaveafgift

Hvordan beregner jeg gavens værdi?

Det er enkelt at beregne værdien af en pengegave, der gives i form af kontanter. Situationen kan blive lidt mere udfordrende, hvis nuet er andet end kontanter.

Hvis gaven er et værdipapir, såsom aktier, obligationer eller lignende, skal værdien opgøres efter den valutakurs, der var gældende den dag, gaven blev givet. Det er altid nødvendigt at bestemme gavens værdi efter dens markedsværdi på det tidspunkt, den blev leveret.

Hvis nutiden er en håndgribelig genstand, kan dens værdi konstateres ved hjælp af f.eks. fakturaen eller et andet dokument, der beskriver dens værdi. 

Hvis forældre for eksempel giver deres barn en bil, kan værdien også opgøres som brugsværdien. Udgifter til brug af bilen i denne situation, som dækkes af forældrene, inklusive registreringsafgift og gas, vil blive anset for brugsværdien.

Ejendomsgaver kan ofte overføres til ejendomsværdien plus eller minus 15 %. Markedsværdien af den faste ejendom kan dog også bruges til at beregne gavens værdi. Det vil sige, hvor mange penge du ville kunne tjene, hvis du solgte ejendommen til en anden.

Få hjælp til gaveafgift

Hvordan beregner du gaveafgift?

Du skal regne ud, hvor meget gaveafgift du skal betale til det offentlige, efter du ved hvilken skattesats der gælder for din gave. Den del af gaven, der overstiger den gældende pengegrænse, er der, hvor gaveafgiften beregnes.

Hvem er ansvarlig for betaling af gaveafgift?

Når det gælder SKAT, er modtageren ansvarlig for at betale gaveafgiften; undlader modtageren at gøre det, er giveren af gave også ansvarlig. Betaler du gaveafgiften ud over forfaldsdatoen, tillægges renter. 

En forudgående aftale om, hvem der skal betale gaveafgiften, er ofte en smart idé. Da det er den billigste i form af skatter, betaler donoren normalt regningen.

Hjælp til gaveafgift

Hvis du skal give en større gave, kan det være en god idé få hjælp fra en revisor eller bogholder, til at hjælpe med udarbejde et gavebrev, beregne afgiften mm. Hos Ageras kan du få tre gratis og uforpligtende tilbud fra revisorer og bogholdere.

Få hjælp til gaveafgift