Bogføringsloven

Opdateret 2022

Hvad er bogføringsloven?

Bogføringsloven er en lov, der indeholder en række regler vedr. selve bogføringen, det anvendte bogførings- eller regnskabssystem, registreringer af transaktioner samt hvorledes regnskabsmaterialet skal opbevares.

Få hjælp til bogføring her

Hvem er underlagt bogføringsloven?

Alle danske erhvervsdrivende virksomheder er underlagt bogføringsloven, uagtet hvilke ejer- eller hæftelsesforhold virksomheden har. Dvs. at både personligt ejet virksomheder (enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber) og virksomheder med begrænset hæftelse (iværksætterselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber) har pligt til at bogføre og opbevare regnskabsmateriale efter bogføringsloven.

Udenlandske virksomheder med erhvervsaktivitet i Danmark er også underlagt bogføringsloven, og har hermed pligt til at bogføre.

Derudover er både erhvervsdrivende fonde og foreninger også underlagt loven. Ikke-erhvervsdrivende fonde og frivillige foreninger er ikke underlagt bogføringsloven, så længe de ikke er skattepligtige, modtager offentligt tilskud eller tjener penge ved erhvervsdrift.

Det skal understreges, at alle virksomheder ikke er underlagt de samme krav og regler. I kravene og reglerne stilles der hensyn til virksomhedens størrelse og art. En lokal håndværkervirksomhed er således ikke underlagt de samme krav som større produktions- og handelsvirksomheder.

Hvad er de gældende krav i bogføringsloven?

Overordnet set skal bogføringen ske, efter det der kaldes god bogføringsskik. God bogføringsskik defineres som det, der til enhver tid anses som god skik og brug blandt kyndige fagfolk.

Derudover indbefatter god bogføringsskik også nogle nærmere bestemmelser, som nævnes konkret i bogføringsloven. Bl.a. skal virksomheden beskrive det anvendte bogføringssystem, såfremt virksomheden ikke anvender et standard regnskabssystem. 

Samtlige transaktioner skal registreres så nøjagtigt og så hurtigt som muligt. Disse registreringer skal foretages i korrekt rækkefølge og altid henvise til bilag.

Få hjælp til bogføring her

Hvordan overholder man bogføringsloven?

For at overholde de relevante krav i bogføringsloven har den brug for struktur, procedurer og overblik. Bogføringsloven stiller ingen krav til, hvem i din virksomhed der skal varetage bogføringen. 

Det er op til dig som virksomhedsejer at beslutte, om du selv vil varetage bogføringen eller søge assistance hos en bogholder eller revisor.

I tilfælde af at en virksomhed ikke overholder reglerne i bogføringsloven, kan man risikere at få en bøde. Hvor stor bøden er afhænger af den enkelte sag, og om der er ting der mangler at blive gjort op i regnskabet. 

Ny bogføringslov på vej

Der er blevet indført en ny bogføringslov som træder i kraft i 2023. Denne lov vil have stor betydning for digitalisering af bogføringsprocesser og rengskabsprocesser hos de forskellige virksomheder. 

Loven siger, at alle virksomheder med årsrapports forelæggelsespligt og privatejede virksomheder med en omsætning på mere end 300.000 kr. to år i træk skal anvende et digitalt regnskabssystem.

Hjælp til bogføring

Hvis du har brug for en bogholder eller revisor til hjælp med bogføring, så kan du hos Ageras få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra bogholdere og revisorer. 

Få hjælp til bogføring her