Iværksætter

Iværksætter

En iværksætter er en person, som opstarter egen virksomhed, og som via sin virksomhed sætter nye projekter og initiativer i gang. En iværksætter bliver også ofte omtalt som en entreprenør eller som en selvstændig erhvervsdrivende, da dette var betegnelserne, før begrebet iværksætter kom til.

Iværksætter er ikke en beskyttet titel, men dækker over en bred betegnelse for selvstændige erhvervsdrivende. Den lokale frisør kan bryste sig af at kalde sig iværksætter, ligesom Microsofts grundlægger Bill Gates kan det.

Risikovillighed, innovativ, kreativ og selvstændighed er dog nogle af de værdier, man grundlæggende forbinder med iværksættere.

Iværksætterrådgivning

Som iværksætter er det muligt at modtage gratis og uvildig sparring hos de forskellige væksthuse, der er placeret rundt omkring i landet. Hos væksthusene kan du få specialiseret sparring hos en konsulent, vedr. alle tænkelige problemstillinger, som virksomheder i vækst møder. Du kan læse mere om iværksætterrådgivning på www.startvaekst.dk.

Iværksætterselskab (IVS)

Iværksætterselskab er en ny selskabsform, som har til formål at fremme iværksætteri i Danmark. Som stifter af et iværksætterselskab, hæfter du ikke personligt for selskabets forpligtigelser. Du kan således aldrig gå personligt konkurs med et iværksætterselskab, medmindre du personligt kautionerer for virksomhedens lån.

Fordelen ved et IVS kontra et ApS er, at selskabet kan stiftes for kun 1 kr. i startkapital, modsat et ApS som kræver minimum 50.000 kr. i startkapital. Dog skal selskabet opspare 25% af det årlige overskud indtil selskabskapitalen når 50.000 kr. Herefter omdannes selskabet til et ApS.

Hvis du ønsker at vide mere om IVS, kan du læse mere her

Klik her for at få tilbud på stiftelse af IVS