Pris

Pris

Prisen på en vare eller en serviceydelse, kan være baseret på mange forskellige faktorer. I mange tilfælde er prisfastsættelsen baseret på en af følgende metoder:

  • Omkostningsbaseret: Prisen er determineret ud fra virksomhedens omkostninger ifm. produktionen.
  • Efterspørgselsbaseret: Prisen er baseret på produktets prisfølsomhed.
  • Konkurrencebaseret: Prisen er baseret ud fra konkurrenternes priser.

Priselasticitet

Priselasticitet er en måde, hvorpå man kan udregne sammenhængen mellem prisen på en vare eller en service, og den mængde der kan afsættes ved den pågældende pris.

Priselasticiteten kan dermed fortælle, hvad den optimale pris bør være ud fra en efterspørgselsbaseret prisfastsættelsesmetode. Dette er muligt, fordi priselasticiteten afslører, hvor prisfølsomt et produkt er, ved at beregne forholdet mellem ændringen i den efterspurgte mængde i forhold til prisændringen.

Hvordan udregnes priselasticiteten?

Priselasticiteten udregnes ganske enkelt ved at dividere den procentvise ændring af mængden med den procentvise prisændring.

Dette kan illustreres vha. følgende eksempel. Vi har en varer, hvor prisen ændres fra 100 kr. til 120 kr. Dette er en ændring på 20%. Denne prisændring betyder, at antallet af varer der afsættes falder fra 2000 stk. til 1500 stk. Dette er en mængdeændring på 25%. Priselasticiteten er dermed i dette eksempel 1,25. Men hvad fortæller dette om prisfølsomheden?

Hvad fortæller priselasticiteten?

Ud fra det beregnet resultat af priselasticiteten, kan vi udlede hvorvidt produktet er prisfølsom eller ej.

  • Elastisk: Er den numeriske værdi af priselasticiteten mere end 1, er efterspørgslen på produktet elastisk.
  • Neutral: Er den numeriske værdi af priselasticiteten præcis 1, er efterspørgslen på produktet neutral.
  • Uelastisk: Er den numeriske værdi af priselasticiteten mindre end 1, er efterspørgslen på produktet uelastisk.

Hvor elastisk eller uelastisk produktet er, afhænger naturligvis af, hvor langt fra 1 resultatet af beregningen er. 

Klik her for at få tilbud fra advokater, revisorer og bogholdere