Priselasticitet

Hvad er priselasticitet?

Priselasticitet er en måde, hvorpå man kan beregne, hvor prisfølsom et produkt er. Sagt på en anden måde, udtrykker priselasticiteten, hvor meget en prisændring har af betydning på den efterspurgte mængde. Såfremt en virksomhed benytter sig af efterspørgselsbaseret prisfastsættelse, er det således priselasticiteten, man bruger til at finde den optimale pris for et givent produkt.

Få hjælp til beregning af priselasticitet

Hvordan udregnes priselasticiteten?

Priselasticiteten udregnes ved at dividere den procentvise ændring af mængden med den procentvise ændring af prisen. 

Dette kan illustreres ved hjælp af følgende eksempel. Vi har en varer, hvor prisen ændres fra 50 kr. til 40 kr. Dette er en prisændring på 20%. Denne prisændring betyder, at antallet af varer der afsættes falder fra 200 stk. til 150 stk. Dette er en mængdeændring på 25%.Priselasticiteten er dermed i dette eksempel 1,25. Men hvad fortæller denne numeriske værdi om prisfølsomheden?

Få hjælp til beregning af priselasticitet

Hvad fortæller priselasticiteten?

Kort sagt fortæller den numeriske værdi af priselasticiteten, om et produkt er prisfølsomt eller ej. Alt afhængigt af værdien af priselasticiteten kan et produkt enten være elastisk, neutral eller uelastisk.

  • Elastisk: Er resultatet af priselasticiteten mere end 1, er efterspørgslen på produktet elastisk.
  • Neutral: Er resultatet af priselasticiteten præcis 1, er efterspørgslen på produktet neutral.
  • Uelastisk: Er er resultatet af priselasticiteten mindre end 1, er efterspørgslen på produktet uelastisk.

Jo længere resultatet er fra 1, jo mere elastisk eller uelastisk er efterspørgslen på et givet produkt.

Elastisk: Er priselasticiteten på et givet produkt mere end 1, er efterspørgslen som sagt elastisk. Dette betyder at prisændringer påvirker efterspørgslen. Jo højere priselasticiteten er jo mere prisfølsom er efterspørgslen på produktet. Produkter som typisk er underlagt en elastisk efterspørgsel er luksusprodukter som f.eks. biler. Her vil en prisreducering, medfører en øget efterspørgsel. Omvendt vil en prisstigning resultere i en mindre efterspørgsel. Produkter hvis efterspørgsel er elastisk, skyldes som regel, at de kan erstattes af andre produkter, eller helt undværes.

Uelastisk: Er priselasticiteten på et givet produkt derimod mindre end 1, er efterspørgslen uelastisk. Dette betyder, at prisændringer ikke har den store indvirkning på efterspørgslen, uanset om prisen sættes op eller ned. Efterspørgslen er typisk uelastisk, for varer som ikke kan substitueres som f.eks. benzin, mælk og æg. 

Hjælp til beregning af priselasticitet

Har du brug for hjælp til at fastsætte en pris på et produkt eller til beregning af priselasticitet, kan det være en god idé at hjælp fra en revisor eller bogholder. Hos Ageras kan du få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra revisor og bogholdere. 

Få hjælp til beregning af priselasticitet