Regres

Regres

Hvis en person har betalt enten et helt eller delvist beløb for en anden person, kan denne person kræve dette beløb tilbagebetalt af den anden person. Regres kan f.eks. opstå i tilfælde af at en kautionist betaler en bankgæld for en anden person, for herefter at fremsætte et regreskrav over for denne person. Dvs. at låntager betaler sin gæld til kautionisten frem for banken. 

Klik her for at få tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere