Told

Opdateret 2022

Hvad er told?

Told er en afgift, der pålægges importerede varer og ydelser. Både virksomheder og private skal betale told af indførte varer. Toldsatsen afhænger af hvilken type varer, man indfører.

Formålet med at pålægge told på varer er at øge de offentlige indtægter, favorisere indenlandske produktion og beskæftigelse samt at påvirke udenrigshandelens sammensætning.

Få hjælp til told

Hvornår skal man betale told?

Alle køb foretaget uden for EU på over 1150 kr. inklusive levering, skal betales told. Uanset hvor meget varen kostede, skal man betale moms og forsendelsesomkostninger. Tidligere var der et loft på 80 kr., men ifølge de nye momsregler, der trådte i kraft 1. juli 2021, skal der betales moms uanset varens pris.

Man skal betale moms og forsendelsesomkostninger, hvis varens værdi er mellem 0 og 1150 kr. Man skal betale moms, fragtomkostninger og told, hvis varen er mere end 1150 kr. værd. Standard fragtpriser er mellem 150 og 250 kr.

Når det kommer til fysiske produkter, som man har købt i lande uden for EU, er lovene anderledes. Det maksimale beløb, du kan betale når du ankommer til Danmark, er 3.250 kr. hvis du kommer med skib eller fly, og 2.250 kr. hvis du rejser ind med en anden transportform.

Hvor meget told skal man betale?

Hvordan tolden udregnes afhænger hvilken type told der er tale om:

  • Styktold er når der er en fast afgift på den vare der er importeret.

  • Værditold er når tolden aflægges som en procentdel af købets værdi.

Uanset hvilken type told det er, skal der tillægges moms og transportørgebyr.  

Få hjælp til told

Hvorfor skal man betale told?

Told er med til øge indtægter i det offentlige, samtidigt med at gøre den indenlandske produktion mere attrativ. Det har også en indflydelse på landets udenrigshandel og kan bruges som et politisk instrument.

Hvad er en toldunion?

En toldunion er når flere stater, går sammen om en fælles toldpolitik. Den fælles toldpolitik indebærer, at der ikke bliver opkrævet told internt mellem medlemslandende, mens der bliver etableret en fælles toldgrænse udadtil overfor ikke-medlemslande.

Den Europæiske Union eller EU er et eksempel på en toldunion, og fordi Danmark netop er medlem af EU, skal varer eller ydelser købt indenfor EU ikke fortoldes.

Hjælp til told

Det kan være en god idé at få hjælp fra en revisor til told. Hos Ageras kan du få tre gratis og uforpligtende tilbud fra revisorer og bogholdere.

Få 3 gratis tilbud her