Told

Told

Told er en afgift, der pålægges importerede varer og ydelser. Både virksomheder og private skal betale told af indførte varer. Toldsatsen afhænger af hvilken type varer, man indfører.

Formålet med at pålægge told på varer er at øge de offentlige indtægter, favorisere indenlandske produktion og beskæftigelse samt at påvirke udenrigshandelens sammensætning.

Toldreglerne og toldsatserne

Fordi Danmark er medlem af EU, er reglerne for told kun relevant i forbindelse med handel med lande uden for EU. Herunder finder du en opgørelse over, hvornår man skal betale moms, momsgebyr og told, når man importerer vare og ydelser.

  • Hvis varen eller ydelsens værdi er under 80 kr. ekskl. forsendelsesomkostninger, skal der hverken betales told, moms eller importgebyr.
  • For varer eller ydelser på en værdi mellem 80-1.150 kr. skal der betales moms og importgebyr.
  • Er varens værdi over 1.150 kr. skal der ud over moms og importgebyr også betales told.

Der skal altså betales moms af forsendelsen, hvis værdien af denne er minimum 80 kr. Moms satsen er på 25%, og beregnes ud fra den samlede sum af varens værdi, portoen og tolden.

Du skal ligeledes betale et importgebyr på 160 kr. som Post Danmark pålægger alle forsendelser af varer eller ydelser på en værdi over 80 kr. Gebyret dækker dog kun over én varetype, hvorfor det koster 36 kr. ekstra pr. varetype, som du importerer. Du kan læse mere om importgebyret på Post Danmarks hjemmeside her.

Indeholder forsendelsen en værdi på mere end 1.150 kr. skal der også betales told ifm. indførelsen af varen. Hvor meget du skal betale i told, afhænger af, hvilken varetype der er tale om. Du kan finde de forskellige toldsatser på SKATs hjemmeside eVITA, hvor du også kan finde en oversigt over de forskellig varekoder. Du kan også finde en mere simpel oversigt over de forskellige og mest benyttede toldsatser her.

Toldunion

En toldunion er når flere stater, går sammen om en fælles toldpolitik. Den fælles toldpolitik indebærer, at der ikke bliver opkrævet told internt mellem medlemslandende, mens der bliver etableret en fælles toldgrænse udadtil overfor ikke-medlemslande.

Den Europæiske Union eller EU er et eksempel på en toldunion, og fordi Danmark netop er medlem af EU, skal varer eller ydelser købt indenfor EU ikke fortoldes. 

Klik her for at få tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere