Værdikæde

Hvad er en værdikæde?

En værdikæde er en skildring af en virksomheds interne forhold, og hvordan en virksomheds konkurrencedygtighed skabes i gennem en lang række aktiviteter, der i sidste ende til sammen skaber værdi for kunden.

En virksomheds værdikæde består af i alt 9 aktiviteter. Fordelen ved at anvende værdikæden er, at man opdeler og analyserer aktiviteterne enkeltvis, og dermed bliver bevidst om, hvor virksomhedens konkurrencemæssige fordel skabes. Det bliver tydeligere, hvilke aktiviteter der skaber mest værdi, og dermed er vigtigt for virksomhedens konkurrenceevne. 

Værdikæden kan også bruges til at identificere virksomhedens svageste led i værdikæden, og gøre virksomheden opmærksom på områder de skal forbedre.

Aktiviteterne i en værdikæde opdeles i hhv. 5 primære aktiviteter og 4 støtteaktiviteter.

Få hjælp til værdikædeanalyse

Primære aktiviteter

De 5 primære aktiviteter skildrer, hvordan virksomheden modtager en form for input af råvarer eller komponenter, og omdanner dette til et slutprodukt for kunden. De 5 primære aktiviteter er:

  • Indgående logistik omfatter aktiviteter som indkøb af vare, varemodtagelse, kontrol af vare, lagerstyring og statusoptælling. En vare behøver ikke at være et slutprodukt. For en produktionsvirksomhed vil varen f.eks. være en råvare eller en komponent, som skal bruges senere i fremstillingsprocessen.

  • Fremstillingsproces kunne lige så godt hedde produktionsprocessen. Alle aktiviteter der har noget med produktionen at gøre, hører under fremstillingsprocessen. Eksempelvis design og bearbejdning af råvare og komponenter.

  • Udgående logistik omfatter aktiviteterne når varen forlader virksomheden. Eksempelvis ordremodtagelse, pakning og den fysiske distribution.

  • Markedsføring og salg består af alle aktiviteter forbundet med at forøge salget af virksomhedens produkt, dette inkluderer alle aktiviteter, som hører under de 7 P’er; Product, Place, Price, Promotion, Process, People og Physical Evidence.

  • Serviceaktiviteter inkluderer alle de serviceaktiviteter, virksomheden yder til kunden efter købet eksempelvis reklamation og reparation.

Få hjælp til værdikædeanalyse

Støtteaktiviteter

Støtteaktiviteterne er aktiviteter, der som navnet antyder, støtter op om de primæreaktiviteter. Støtteaktiviteterne er således repræsenteret i alle værdikædens 5 primære aktiviteter. De 4 støtteaktiviteter er:

  • Virksomhedens infrastruktur beskriver hvordan virksomhedens organisationsstruktur, er opbygget, og hvordan dette påvirker virksomhedens dagligdag. Ledelsen sammensætning og økonomistyring er eksempler på støtteaktiviteter, der påvirker de alle primære aktiviteter.

  • Menneskelige ressourcer (HR) fortæller noget om hvordan virksomheden tiltrækker og holder på dygtige og motiveret medarbejdere. Alle virksomheder er afhængige af gode medarbejdere i alle afdelinger, og derfor er dette også en vigtig støtteaktivitet.

  • Teknologiske ressourcer dækker over de teknologier, virksomheden er i besiddelse af. Ressourcer som kan optimere og effektivere de forskellige primære aktiviteter.

  • Indkøbsfunktion må ikke forveksles med indgående logistik. Indkøbsfunktionen dækker over valg af leverandører og ordreafgivelse for alt hvad der indkøbes i virksomheden. 

Hjælp til værdikædeanalyse

Hvis du gerne vil lave en værdikædeanalyse til at finde ud om hvordan hver aktivitet bidrager til slutproduktets vækst, kan det være en god idé at få hjælp fra en revisor. Hos Ageras kan du få op til tre tilbud fra revisorer helt gratis og uforpligtende.

Få hjælp til værdikædeanalyse