Værdikæde

Værdikæde

En værdikæde er en skildring af en virksomheds interne forhold, og hvordan en virksomheds konkurrencedygtighed skabes i gennem en lang række aktiviteter, der i sidste ende til sammen skaber værdi for kunden.

En virksomheds værdikæde består af i alt 9 aktiviteter. Fordelen ved at anvende værdikæden er, at man opdeler og analyserer aktiviteterne enkeltvis, og dermed bliver bevidst om, hvor virksomhedens konkurrencemæssige fordel skabes. Med andre ord bliver det tydeligere, hvilke aktiviteter der skaber mest værdi, og dermed er vigtigst for virksomhedens konkurrenceevne. Men værdikæden kan også bruges til at identificere virksomhedens svageste led i værdikæden, og altså gøre virksomheden opmærksom på områder de skal forbedre.

Aktiviteterne i værdikæden opdeles i hhv. 5 primære aktiviteter og 4 støtteaktiviteter.

Primære aktiviteter

De 5 primære aktiviteter skildrer, hvordan virksomheden modtager en form for input af råvarer eller komponenter, og omdanner dette til et slutprodukt for kunden. De 5 primære aktiviteter er:

 • Indgående logistik omfatter aktiviteter som indkøb af vare, varemodtagelse, kontrol af vare, lagerstyring og statusoptælling. En vare behøver ikke at være et slutprodukt. For en produktionsvirksomhed vil varen f.eks. være en råvare eller en komponent, som skal bruges senere i fremstillingsprocessen.
   
 • Fremstillingsproces kunne lige så godt hedde produktionsprocessen. Alle aktiviteter der har noget med produktionen at gøre, hører under fremstillingsprocessen. Eksempelvis design og bearbejdning af råvare og komponenter.
   
 • Udgående logistik omfatter aktiviteterne når varen forlader virksomheden. Eksempelvis ordremodtagelse, pakning og den fysiske distribution.
   
 • Markedsføring og salg består af alle aktiviteter forbundet med at forøge salget af virksomhedens produkt, dette inkluderer alle aktiviteter, som hører under de 7 P’er; Product, Place, Price, Promotion, Process, People og Physical Evidence.
   
 • Serviceaktiviteter inkluderer alle de serviceaktiviteter, virksomheden yder til kunden efter købet eksempelvis reklamation og reparation.

Støtteaktiviteter

Støtteaktiviteterne er aktiviteter, der som navnet antyder, støtter op om de primæreaktiviteter. Støtteaktiviteterne er således repræsenteret i alle værdikædens 5 primære aktiviteter. De 4 støtteaktiviteter er:

 • Virksomhedens infrastruktur beskriver hvordan virksomhedens organisationsstruktur, er opbygget, og hvordan dette påvirker virksomhedens dagligdag. Ledelsen sammensætning og økonomistyring er eksempler på støtteaktiviteter, der påvirker de alle primære aktiviteter.
   
 • Menneskelige ressourcer (HR) fortæller noget om hvordan virksomheden tiltrækker og holder på dygtige og motiveret medarbejdere. Alle virksomheder er afhængige af gode medarbejdere i alle afdelinger, og derfor er dette også en vigtig støtteaktivitet.
   
 • Teknologiske ressourcer dækker over de teknologier, virksomheden er i besiddelse af. Ressourcer som kan optimere og effektivere de forskellige primære aktiviteter.
   
 • Indkøbsfunktion må ikke forveksles med indgående logistik. Indkøbsfunktionen dækker over valg af leverandører og ordreafgivelse for alt hvad der indkøbes i virksomheden. 

Klik her for at få tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere