4.25 / 1 bedømmelser

Saldo Danmark

Anmod om et gratis tilbud
Beskriv din sag, således at Saldo Danmark kan give dig et kvalificeret tilbud.

Virksomheden beskæftiger sig med bogførings- og regnskabsopgaver, samt alle indberetninger til SKAT, Erhvervsstyrelsen m.v.
Ledelsen varetages af tidligere Statsaut. revisor Jens Otto Laursen, som har deponeret sin bestalling i forbindelse med salg af sin ejerandel i et større internationalt revisionsfirma. Jens Otto Laursen har mere end 30 års erfaring indenfor branchen, og er qua sin mangeårige erfaring en kompetent sparringspartner.
Virksomhedens honorarpolitik ligger på ca. det halve af det, som tilsvarende revisionsvirksomheder fakturerer.
Honorarberegning er oftest på fastprisaftaler, bortset fra i opstartsfasen, hvor arbejdsomfanget skal afstemmes.Saldo Danmark

Grønnevej 247, 2830 Virum
2830 Virum
 • Navision-ekspert
 • Billy-ekspert
 • Dinero-ekspert
 • Revisor
 • Bogholder
 • E-conomic-ekspert

 • Bogføring
 • Skatterådgivning
 • Revision
 • Selvangivelse
 • Selskabsstiftelse
 • Rådgivning
 • Årsregnskab
 • Lønhåndtering

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsplan
Budget

Ageras indsamler løbende bedømmelser på virksomheder. Bedømmelserne baseres på 5 forskellige parametre, hvorefter brugerens vurderinger sammenfattes til én samlet bedømmelse.


Jeg følte mig tryg fra start til slut i processen

Jens og hans mange års erfaring kom mig til undsætning, da jeg skulle have en medejer ind i min virksomhed. Med ro i stemmen, og et behagelig gemyt, guidede Jens mig igennem en proces, jeg af mange andre havde fået at vide burde både være dyr og tidskrævende, men som jeg oplevede som det stik modsatte, takket være Jens' mange års akkumulerede indsigter i revision. I processen blev jeg præsenteret for alle tænkelige muligheder, og fordele og ulemper ved forskellige konstruktioner blev vendt, ind til vi til sidste lagde os fast på det rigtige for os. Jeg følte mig tryg fra start til slut i processen. Tak for hjælpen, Jens.

- Frederik Kjær
Bedømt d. 07/03/2023