4.87 / 66 bedømmelser

Tine Røhling

Anmod om et gratis tilbud
Beskriv din sag, således at Juridisk Rådgiver og Mediator Tine Junget Røhling kan give dig et kvalificeret tilbud.
CVR nr 65883716

Jeg er en aktiv, opdateret Cand Jur med stor erfaring indenfor områder, hvor juraen spiller en central rolle, og min interesse ligger i at løse konflikter og udfordringer, såvel juridiske, som almene indenfor alle områder – i privatlivet som i arbejds- og erhvervslivet; såvel forebyggende, som når problemerne er opstået.
Jeg følger med udviklingen, for så vidt angår sagsbehandlingmåde, IT, opfølgning på og opdatering af teori og praksis, samt nødvendig specialisering og certificering.

Værdigrundlag:
Jeg ønsker at gennemføre effektiv, men uafhængig, ansvarlig, kompetent, handlekraftig, omhyggelig og tilgængelig sagsbehandling.
Jeg sætter en ære i personlig og fleksibel sagsbehandling; det kræver nærvær, imødekommenhed og tilgængelighed.
Jeg lægger vægt på at være fagligt opdateret, så den bedst mulige rådgivning kan gives.
Fra ord til handling – i tide!!


 • Spidskompetencer: • Aftaleret og obligationsret; aftaleindgåelse, kontrakter, ugyldighed, forældelse m.v.. • Personalejura, ansættelsesret; funktionærret, kontrakts- udarbejdelse, konfliktløsning. HR og rekruttering. • Mediator (konfliktmægler)

 • Cand.jur
 • Ejendomsadministrator
 • Ansvarsforsikring

 • Juridisk rådgiver og Mediator Tine Junget Røhling
  Juridisk Rådgiver og Mediator
  Juridisk rådgiver. Mediator og konfliktmægler. Konsulent indenfor HR og Rekruttering. Undervisning (Ekstern lektor ved CBS).
 • Advokat
  08/1981 - 02/2012
  Mange års erfaring bl.a. som advokat med møderet for Landsret og Højesteret.

 • kursus
  Mediator (5)
  01/1997 - 11/1998
  Mediator uddannet som en af de første danske familieretsjurister af engelske demediatoradvokater Henry Brown (der senere har undervist på den af Advokatrådet for nogle år siden etablerede Mediatoruddannelse på Trinity, Fredericia) og Felicita White. Mediation er en speciel form for konfliktløsning.
 • København
  Cand Jur (2)
  09/1973 - 06/1977
  juridisk kandidateksamen

Ingen kurser angivet

Ingen priser eller titler angivet

 • English -
  Professional proficiency
 • French -
  Limited working proficiency
 • Danish -
  Native or bilingual proficiency