Udtalelse fra Ageras

Konkurrencerådets afgørelse

Ageras version

Ageras om afgørelsen

 

Om Ageras

Ageras er en digital revisormægler, der assisterer erhvervsdrivende i at finde den revisor eller bogholder, der passer netop til deres virksomhed og behov. Ageras repræsenterer flere hundrede revisorer og bogholdere i Danmark.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens besøg i 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen aflagde Ageras et besøg i maj 2018 og havde konkurrencemæssige betænkeligheder ved Ageras’ daværende forretningsmodel. Konkurrencestyrelsen behandlede med Ageras deres første vurdering af en online markedsplads.
Vi har fra sagens begyndelse bidraget til et konstruktivt samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og gjort alt, hvad vi kan for at skabe forståelse for, og indsigt i, hvordan online markedspladser skaber gennemsigtighed og øget konkurrence på markedet.


Den daværende forretningsmodel

Ageras afprøvede i 2018 en forretningsmodel, hvor vi udelukkende fik betaling, hvis kunden valgte én af de revisorer, vi baseret på et fagligt match anbefalede. Revisoren betalte Ageras en procentdel af tilbuddets værdi, hvis en kunde valgte dem.
Årsagen til valget af denne daværende model var for at sikre, at vi kun fik betaling, hvis alle parter var tilfredse - dvs. at revisoren fik en kunde, og at kunden fik en revisor, som de var tilfredse med valget af.

Imidlertid fandt Ageras ud af, at nogle revisorer udnyttede systemet ved at sætte sit tilbud til 1 kr. og fakturere kunderne langt højere. Effekten af det var dels, at Ageras ikke fik den betaling, vi var berettiget til, men endnu værre, at kunderne fik en dårlig oplevelse på platformen ved at få useriøse tilbud.
Med baggrund i data indsamlet fra revisorerne, indførte Ageras et såkaldt "minimumsgebyr" på de tilbud, hvor revisoren bød lavere end 30% under hvad vi konservativt havde analyseret os frem til, at opgaven skulle koste. Vi satte dette estimat så lavt som muligt for at undgå, at vi påvirkede priserne, men samtidig højt nok til at sikre, at de mest useriøse blev frasorteret. Revisoren var stadig i sin gode ret til at sætte sit tilbud som han havde lyst, da prisen hverken blev dikteret eller fastlåst af Ageras.


Ageras er uenige

Vi er ikke enige i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens betænkninger, men vi valgte alligevel at ophøre med vores model efter besøget, da der ikke skal herske tvivl om vores forretningsmetoder. Formålet med Ageras var, er og forbliver, netop at skabe transparens og fair konkurrence på markedet for regnskabsydelser.


Ageras nu og fremadrettet

Afgørelsen har derfor heller ikke betydning for Ageras fremadrettet, da modellen blev afviklet i midten af 2018, kort efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens besøg. Virksomheden er derimod blevet gennemgået fra ende til anden, som betyder, at der nu er fuldstændig vished om, at vi nu overholder alle krav. Derfor kan vi meddele, at vores nuværende forretningsmodel er helt compliant.

Vi håber, at vores bidrag til sagens forløb har været medvirkende til fremadrettet at sikre klare retningslinjer for online markedspladser.

De bedste hilsner,
Ageras