AUB-bidrag

AUB-bidrag hed tidligere AER, der er en præmie- og bonusordning, der har eksisteret siden juni 1977 og finansieres og administreres af Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). AUB er et bidrag, som arbejdsgivere betaler.

I 2013 skiftede AER navn til AUB, der står for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Formålet er at skabe flere praktikplader til elever i lære, da arbejdsgiverne får en bonus for at tage eleverne under deres vinger. Det gør det mere attraktivt at have en lærling af den ene eller den anden art. Det kan være inden for fx frisør- og håndværker-faget. 

Alle arbejdsgivere inden for den offentlige og den private sektor, der betaler ATP, skal overholde reglerne om betaling til AUB.

AUB omfatter:

  • Lønrefusion og befordringsgodtgørelse til arbejdsgiverne under elevernes skoleophold
  • Mobilitetsfremmende ydelser
  • Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag.

Hvordan fungerer det?

Arbejdsgiveren skal sørge for at indberette elevugerne, hvor eleverne er i praktik til AUB på virk.dk. Derefter modtager arbejdsgiveren et bidrag, for den ønskede refusion, som fx kan være løn.

 

Sådan beregnes bidraget til AUB

Bidraget til AUB bliver regnet ud ved at gange det beregnede antal fuldtidsmedarbejdere med bidragssatsen for AUB.1. og hver 50. medarbejder er fritaget for bidrag til AUB. Elever der er registreret i AUB er ligeledes fritaget for bidrag til AUB - kilde fra virk.dk. I 2020 skal arbejdsgivere betale satsen for AUB på: 617,00 kr. pr. kvartal.

 

Synes du også at det er svært at finde rundt i? Så kan du få hjælp fra en ekspert til indberetningen af bidrag. Hos os kan vi matche dig med den helt rette rådgiver - efter dine krav til lokalitet, alder osv. Så er du i gode hænder. 

Få 3 gratis tilbud her