Avance

Avance

Som sagt udtrykker avancen virksomhedens fortjeneste ved trække varens eller ydelsens kostpris fra virksomhedens salgspris. Det er selvfølgelig en forudsætning, at virksomhedens salgspris overstiger kostprisen, og dermed skaber en positiv indtjening.

Avancen opgøres enten i kroner og øre eller i procent.

Førstnævnte opgørelse findes blot ved at trække kostprisen fra salgsprisen. Såfremt man vil opgøre avancen i procent, dividerer man herefter resultatet af ovenstående regnestykke med kostprisen, og ganger dette med 100. 

Eksempel: Virksomheden køber en vare for 20 kr. og sælger denne videre for 50. Derfor vil avancen være 30 kr. for den pågældende vare. Dividerer man avancen på 30 kroner med kostprisen på 50 kroner, og ganger dette med 100, får man 60. Avancen på denne vare er således 60%. 

Klik her for at få tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere