Avance

Hvad er avance?

Avancen udtrykker virksomhedens fortjeneste ved trække varens eller ydelsens kostpris fra virksomhedens salgspris. Det er selvfølgelig en forudsætning, at virksomhedens salgspris overstiger kostprisen, og dermed skaber en positiv indtjening.

Få 3 gratis tilbud fra revisorer og bogholdere

Hvordan beregner man avance?

Avancen opgøres enten i kroner og øre eller i procent.

Førstnævnte opgørelse findes blot ved at trække kostprisen fra salgsprisen. Såfremt man vil opgøre avancen i procent, dividerer man herefter resultatet af ovenstående regnestykke med kostprisen, og ganger dette med 100. 

Eksempel: Virksomheden køber en vare for 20 kr. og sælger denne videre for 50. Derfor vil avancen være 30 kr. for den pågældende vare. Dividerer man avancen på 30 kroner med kostprisen på 50 kroner, og ganger dette med 100, får man 60. Avancen på denne vare er således 60%. 

Hvad er en god avance?

Hvad en god avance er, afhænger meget af hvilken branche man er i, eller hvilken type vare man har med at gøre. I en branche kan det muligvis være godt at have en nogenlunde lav avance, hvis der sælges meget af det, og derfor giver det en høj fortjeneste i sidste ende.

Så længe avancen dækker ens omkostninger kan der skabes overskud i ens virksomhed. Der er dog den risiko at hvis man sætter priserne for højt, så kan kunderne muligvis gå til en af konkurrenterne. 

Få hjælp fra en revisor eller bogholder

Det kan være en god idé at få hjælp fra en revisor eller bogholder til at hjælpe med dit regnskab. Hos Ageras kan du få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra revisorer og bogholdere.

Få hjælp til dit regnskab her